Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ca 372/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2017-10-11

II Ca 396/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 maja 2014

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • złożenie oświadczenia woli, zapłata ceny sprzedaży, złożenie oznaczonych oświadczeń woli, umowa warunkowa, umowa, przedawnienie, pozwany, nieruchomość, stwierdzenie obowiązku, przeniesienie własności, obowiązek zawarcia umowy, obowiązek złożenia oświadczenia woli, własność sporna nieruchomości, dodatkowe oświadczenie woli, zachowanie wymaganej formy, złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, świadczenie wzajemne, prawomocne orzeczenie sądu, roszczenie główne, opóźnienie w zapłacie ceny
Zobacz»

I ACa 1575/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2017

Data publikacji: 21 września 2020

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, nowa umowa, zawarcie umowy, pozwany, oświadczenie woli, obiekt, serwis samochodów, autoryzowany serwis, lokalizacja, umowy dealerskie, świadczenie usług serwisowych, pismo powoda, przyjęcie oferty, samochód osobowy i dostawczy, roszczenie ewentualne, oferta powoda, dealer, umowa dystrybucyjna, umowa serwisowa, współpraca
Zobacz»

I ACa 173/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2013

Data publikacji: 6 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • belka stropowa, odstąpienie od umowy, rachunek techniczny, księga wieczysta, budynek, pozwany, własny kąt, złożenie oświadczenia woli, hipoteka umowna kaucyjna, podłoga, usunięcie wady, poddasze, kredyt mieszkaniowy, sprzedaż, zastępcze oświadczenie woli, hipoteka umowna zwykła, umowa, numer, lokal mieszkalny, zgoda na powrotne przeniesienie
Zobacz»

I C 545/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Augustowie

Data orzeczenia: 7 listopada 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zakup działki, projekt współfinansowany przez unię, złożenie oznaczonych oświadczeń woli, złożenie oświadczenia woli, przeniesienie własności, nieruchomość przedmiotowa, nieruchomość położona w gminie, pozwany, obowiązek złożenia oznaczonego oświadczenia, świadek, osnowa, umowa, umowa sprzedaży nieruchomości, przeniesienie na powódkę, własność nieruchomości, ramy projektów, notarialna umowa sprzedaży, zawarcie umowy, operacja finansowa
Zobacz»

II C 740/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oświadczenie wiedzy, śródmieście w łodzi, złożenie oświadczenia woli, obowiązek złożenia oświadczenia woli, czynność konwencjonalna, małżonek, niezrozumienie istoty, określone oświadczenie woli, treść roszczenia, bank w dniach, komornik, sformułowane żądanie, rozumienie prawa, pewny fakt, wydanie zaświadczenia, ubezpieczenie medyczne, zdanie w sensie logicznym, całe postępowanie egzekucyjne, kwestia natury procesowej, znaczenie dla treści orzeczenia
Zobacz»

III Ca 540/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 6 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • śródmieście w łodzi, reszta ceny, złożenie oznaczonych oświadczeń woli, złożenie oświadczenia woli, nieruchomość, złożenie określonego oświadczenia woli, klauzula wykonalności, świadczenie wzajemne, powstanie skutków orzeczenia, forma aktu notarialnego, prawomocne nadanie, prawa własność, powództwo o zawarcie umowy, własność spornego lokalu, akt notarialny oświadczenia, przeniesienie własności nieruchomości, orzeczenie sądu rejonowego, obowiązek złożenia oświadczenia woli, zobowiązanie wzajemne, pozwany
Zobacz»

III C 1341/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lutego 2018

Data publikacji: 9 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • złożenie określonego oświadczenia woli, nieruchomość na cele budowlane, złożenie oznaczonych oświadczeń woli, zgoda na dysponowanie, złożenie oświadczenia woli, oświadczenie o prawie, wykonywana robota budowlana, nieruchomość, przedłożenie oświadczenia, prawo do dysponowania, dysponowanie nieruchomościami, stan zgodny z prawem, część nieruchomości, samowolna budowa, inicjowanie i wspieranie, sprawy samowolnej, współwłaściciel nieruchomości, walor przyrodniczy, budowlana część, powstanie fikcji prawnej
Zobacz»

VI ACa 1260/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2015

Data publikacji: 23 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • protokół uzgodnień, złożenie oświadczenia woli, powództwo wzajemne, notariusz, własność lokali, odrębna własność, pozwany, oświadczenie woli o ustanowienie, nabycie lokali, strona terminu zawarcia umowy, odstąpienie od zawarcia umowy, umowa, zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, restrukturyzacja i prywatyzacja, zobowiązanie powódki, umowa sprzedaży lokali, hipoteka na prawie własności, ustanowienie hipoteki, termin podpisania, cena
Zobacz»

I ACa 1258/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, upoważnienie przemienne, pozorność, notariusz, umowa, nieruchomość, pozwany, oświadczenie woli, pożyczka, kamienica, wykonanie umowy zlecenia, nabyty udział, udział w nieruchomości, przeniesienie udziałów, świadczenie zastępcze, cały udział, nabycie udziałów, zobowiązanie, kancelaria notarialna, przeniesienie na powódkę
Zobacz»

I ACa 228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2013

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • oświadczenie wiedzy, rzecznik praw pacjenta, badanie, marynarka wojenna, ustawa o prawach pacjenta, złożenie oświadczenia woli, określone oświadczenie, szpital, licencja pracownika ochrony fizycznej, samodzielny publiczny zakład opieki, test psychologiczny, publiczny zakład opieki zdrowotnej, orzeczenie psychologiczne, wgląd, cała dokumentacja medyczna, dokumentacja medyczna dotycząca powoda, wydanie dokumentacji medycznej, rozporządzenie ministra zdrowia, wydanie dokumentów, pozwany
Zobacz»

I ACa 878/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zwrot części ceny, pozwany, prawo zatrzymania, umowa sprzedaży nieruchomości, oświadczenie nabywcy, oświadczenie woli, zwrotne przeniesienie własności nieruchomości, przedmiotowe zabezpieczenie, prawo strony powodowej, realizacja zajęcia, realizacja obowiązków, skuteczność odstąpienia od umowy, tytuł egzekucyjny, umowa, spółka, zwrot świadczenia, zapłacona cena, zapłata, stan posiadania
Zobacz»

XIII Ga 619/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2018

Data publikacji: 21 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność główna, oświadczenie woli, zastępujące oświadczenie woli, należność uboczna, wpłata dokonana przez powódkę, oświadczenie woli powódki, spoina, pozwany, zapłata przez powódkę, śródmieście w łodzi, realizacja wyroków, chwilą uprawomocnienia, zarachowanie wpłaty, zapewnienie szczelności, zarzut naruszenia prawa, odsetki ustawowe, zastosowanie w sytuacjach, konstytutywny charakter wyroku, treść ugody, oświadczenie o zarachowaniu
Zobacz»

II Ca 883/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 14 stycznia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, garaże wielostanowiskowe, odstąpienie od umowy, przyziemie budynku, złożenie oświadczenia woli, forma szczególna, umowa, forma aktu notarialnego, nieruchomość, umowa sprzedaży, część budynków i urządzenie, pomieszczenie piwniczne, świdnik, oświadczenie o odstąpienia, udział w lokalu użytkowym, użytku właścicieli, udział w nieruchomości, rozwiązanie za zgodą, prawo własności udziału, przeniesienie
Zobacz»

II Ca 1014/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budowa, przekazanie domu, poprzedniczka prawna powódki, wkład budowlany, zezwolenie na objęcie, statut, prawo budowlane, budowa domów, własność domu, dom jednorodzinny, odbioru domu, ukończenie budowy, matka powódki, stan wykończenia, przedmiotowy dom, wykończenie i wyposażenie, umowa o budowie, protokół techniczny odbioru, inwestycja, osiedle
Zobacz»

I C 297/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 7 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do działki, członkostwo, prawo użytkowania działki, nakład na działkę, przeniesienie prawa, ugoda, regulamin, oświadczenie woli, pozwany, rozliczenie nakładu, pisemne oświadczenie, złożenie oświadczenia, następca, oświadczenie woli o zrzeczeniu, wartość nakładów, przedmiotowa działko, zarząd, podział majątku wspólnego, członek, zgodne ustalenie
Zobacz»

II Ca 350/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 10 lipca 2014

Data publikacji: 8 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niwa, częściowy zwrot kosztów procesu, nieruchomość rolna o obszarze, małż, notariusz, niezabudowany grunt, wieś, sprzedaż ziemi, nieruchomość, pozwany, oznaczony numer, część zażalenia, punkt drugi sentencji, złożenie oświadczenia woli, przeniesienie własności, chwilą uprawomocnienia, strona umowy sprzedaży, dokument i mapa, majątkowe nieruchomości, grunt rolny
Zobacz»

II C 1583/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

oświadczenie woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spółdzielcze własnościowe prawo, umowa, forma aktu notarialnego, dowód nadania, odstąpienie od umowy sprzedaży, moc umowy, dodatkowy termin, złożenie oświadczenia woli, zwrot nienależnego świadczenia, zwrotne przeniesienie własności, powrotne przeniesienie, bezskuteczny upływ, następująca treść, ostateczne wezwanie do zapłaty, właścicielka, upływ wyznaczonych terminów, zawarcie, sprzedawca, system prawa prywatnego, budynek
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elzbieta Urbaniak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Wiesława Stawczyk,  Tadeusz Szkudlarek ,  Dariusz Jarząbek
Data wytworzenia informacji: