Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 256/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-18

XVI GC 320/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zmiana umowy spółki, objęcie udziałów, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, prawo pierwszeństwa, podwyższony kapitał zakładowy
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zmiana umowy spółki, zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie, objęcie udziałów, stwierdzenie nieważności uchwały, umorzenie przymusowe, porządek obrad, prawo udziałowe, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia, prawo objęcia, powództwo o stwierdzenie nieważności, objęcie nowych udziałów, prawo pierwszeństwa, dwutygodniowy termin, wkład niepieniężny, kociołek, termin zgromadzenia, przewodnicząca zgromadzenia, podwyższony kapitał zakładowy
Zobacz»

XXVI GC 256/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 5 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, prawo pierwszeństwa, podwyższenie kapitału zakładowego, podwyższony kapitał zakładowy, dotychczasowy wspólnik, udział w podwyższonym kapitale, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, objęcie udziałów, nieważność uchwały, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, prawo pierwszeństwa, podwyższenie kapitału zakładowego, podwyższony kapitał zakładowy, dotychczasowy wspólnik, głos, udział w podwyższonym kapitale, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała wspólnika, interes spółki, prawo pierwszeństwa do objęcia, objęcie udziałów, nowy udział, uchwała dotycząca zmiany umowy, prawo udziałowe wspólnika, dobry obyczaj, nieważność uchwały, przedmiotowa uchwała, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

V AGa 494/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 czerwca 2018

Data publikacji: 27 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, uchwała, prawo pierwszeństwa, udział w podwyższonym kapitale, podwyższony kapitał zakładowy, kapitał zakładowy spółki, dotychczasowy wspólnik, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, objęcie udziałów, sprawa zmiany
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, uchwała, prawo pierwszeństwa, porządek obrad, uchwała o podwyższeniu kapitału, udział w podwyższonym kapitale, podwyższony kapitał zakładowy, prawo udziałowe, kapitał zakładowy spółki, dotychczasowy wspólnik, objęcie nowych udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, objęcie udziałów, uchwała w sprawie zmiany, sprawa zmiany, wspólnik prawa, dotychczasowy udział, zaskarżona uchwała, wysokość kapitału zakładowego
Zobacz»

I AGa 38/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 lipca 2019

Data publikacji: 16 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, objęcie udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, prawo pierwszeństwa, podwyższony kapitał zakładowy, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, nowy udział, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, szczegółowy porządek obrad, objęcie udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, prawo pierwszeństwa, prawo o notariacie, tryb podwyższenia, zaproszenie, podwyższony kapitał zakładowy, zwołanie zgromadzenia wspólników, nieważność uchwały, przedmiot obrad, stwierdzenie nieważności, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, spółka w trybie, notariusz, uproszczony tryb, pierwszeństwo w objęciu udziałów
Zobacz»

I AGa 100/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 lipca 2023

Data publikacji: 15 grudnia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

objęcie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, udział w podwyższonym kapitale, podwyższony kapitał zakładowy, nieważność uchwały, zmiana umowy spółki
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • głos, objęcie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, podjęcie uchwały, zwołanie zgromadzenia wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, nowoutworzony udział, wkład pieniężny, udział w podwyższonym kapitale, podwyższony kapitał zakładowy, nowy udział, nieważność uchwały, wysłanie zawiadomienia, poczta elektroniczna, pożyczka, dokapitalizowanie, zła sytuacja majątkowa, zmiana umowy spółki, zawiadomienie o zgromadzeniu, głosowanie
Zobacz»

VIII GC 60/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lipca 2016

Data publikacji: 13 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, prawo pierwszeństwa, dotychczasowy wspólnik, zmiana umowy spółki, podwyższony kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego, nieważność uchwały, udział w podwyższonym kapitale, kapitał zakładowy spółki, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, zwołanie zgromadzenia, interes spółki, głos, prawo pierwszeństwa, dotychczasowy wspólnik, zmiana umowy spółki, pokrzywdzenie wspólnika, podwyższony kapitał zakładowy, członek zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego, nieważność uchwały, interes prawny, udział w podwyższonym kapitale, kapitał zakładowy spółki, nowy udział, zmiana w składach, kodeks spółek handlowych, uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

X GC 840/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2021

Data publikacji: 12 stycznia 2023

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

uchwała, dotychczasowy wspólnik, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, udział w podwyższonym kapitale, umowa spółki, podwyższony kapitał zakładowy
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała, dotychczasowy wspólnik, podwyższenie kapitału zakładowego, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, udział w podwyższonym kapitale, umowa spółki, dotychczasowy udział, podwyższony kapitał zakładowy, zbywca udziału, wynagrodzenie kuratora, dotychczasowe postanowienie umowy, głosowanie pisemne, objęcie nowych udziałów, uchwała w sprawach nieobjętych, otrzymanie wiadomości o uchwale, legitymacja czynna, postanowienie umowy spółki, udział w zgromadzeniach, podstawa dotychczasowa, zaprotokołowanie
Zobacz»

I ACa 340/09

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, zmiana umowy spółki, udział, podwyższenie kapitału zakładowego spółki
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała o podwyższeniu kapitału, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka przedsiębiorstwa, zmiana umowy spółki, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, legitymacja czynna, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, prawomocne stwierdzenie nieważności uchwały, wspólnik pozwanej spółki, zaskarżona uchwała, uchybienie formalne, treść uchwały, przyjęcie tekstu jednolitego umowy, udział, uchwała o umorzeniu udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, uchwała o zmianie umowy, sprawa wyborów
Zobacz»

VII AGa 1614/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2020

Data publikacji: 19 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

udział, zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, dotychczasowy wspólnik, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższony kapitał zakładowy, prawo pierwszeństwa, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • udział, zmiana umowy spółki, rada nadzorcza, głosowanie, podwyższenie kapitału zakładowego, objęcie nowych udziałów, przymusowe umorzenie udziału, zgoda wspólnika, dotychczasowy wspólnik, zaskarżona uchwała, głos, zaskarżenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, członek zarządu, zakres zmiany, podwyższony kapitał zakładowy, prawo pierwszeństwa, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, prawo udziałowe wspólnika, automatyczne umorzenie
Zobacz»

V ACa 717/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

dotychczasowy wspólnik, podwyższony kapitał zakładowy, udział w podwyższonym kapitale, zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, wyłączenie prawa pierwszeństwa, podwyższenie kapitału zakładowego, nieważność uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • obniżenie kapitału zakładowego, objęcie nowych udziałów, dotychczasowy wspólnik, podwyższony kapitał zakładowy, udział w podwyższonym kapitale, zaskarżona uchwała, zgromadzenie wspólnika, wspólnik mniejszościowy, umowa spółki, pokrzywdzenie wspólnika, wyłączenie prawa pierwszeństwa, wartość nominalna udziałów, prawo udziałowe, wspólnik do objęcia, podwyższenie kapitału zakładowego, pierwszeństwo w objęciu, obniżenie wartości, nieważność uchwały, uchwała zgromadzenia wspólników, realne zamiary
Zobacz»

VIII GC 422/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

podwyższenie kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólnika, podwyższony kapitał zakładowy, udział w podwyższonym kapitale, stwierdzenie nieważności uchwały, objęcie udziałów, kapitał zakładowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pożyczka, podwyższenie kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólnika, wkład pieniężny, podwyższony kapitał zakładowy, udział w podwyższonym kapitale, aport, zaskarżona uchwała, przepis kodeksu cywilnego, stwierdzenie nieważności uchwały, głosowanie, pozwana spółka, czynność prawna, objęcie udziałów, wierzytelność, kodeks spółek handlowych, uchwała zgromadzenia, wkład niepieniężny, kapitał zakładowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie
Zobacz»

VII AGa 1464/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, zgromadzenie wspólnika, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki, podwyższony kapitał zakładowy, objęcie udziałów
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, zgromadzenie wspólnika, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, uszczuplenie praw udziałowych, porządek obrad, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, zaskarżona uchwała, powództwo o stwierdzenie nieważności, zaproszenie na zgromadzenie, oświadczenie o objęciu, prawo udziałowe wspólnika, kapitał zakładowy spółki, podwyższony kapitał zakładowy, objęcie udziałów, zwołanie zgromadzenia, podjęcie uchwały, przymusowe umorzenie udziału, zgoda spółki, wpływ na treść uchwały
Zobacz»

VI GC 378/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

udział, podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższony kapitał
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • udział, podwyższenie kapitału zakładowego, kapitał zakładowy spółki, wspólnik powodowej spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwały nieistniejące, wniesienie dopłaty, zarzut nieważności uchwały, pozwany, udział o wartości nominalnej, uchwała o podwyższeniu kapitału, sporna uchwała, posiadany udział, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższony kapitał, głos, prawomocnie zakończone postępowanie, udział w kapitale zakładowy, spółka o kwotę, skład zarządu
Zobacz»

I AGa 180/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, dotychczasowy wspólnik, uchylenie uchwały, udział w podwyższonym kapitale, podwyższony kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego spółki
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzenie wspólnika, zmiana umowy spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, dotychczasowy wspólnik spółki, zaskarżona uchwała, dotychczasowy wspólnik, sprzeczność uchwały, uchylenie uchwały, udział w podwyższonym kapitale, podwyższony kapitał zakładowy, wspólnik większościowy, spółka udziałów, godzenie w interes spółki, rada nadzorcza, pojęcie dobrych obyczajów, postanowienie umowy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, zarząd, naruszenie dobrego obyczaju, domniemanie faktyczne
Zobacz»

I ACa 772/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, dotychczasowy wspólnik, nieważność uchwały, prawo pierwszeństwa, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, podwyższony kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, udział w podwyższonym kapitale, stwierdzenie nieważności
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, objęcie nowych udziałów, zaskarżona uchwała, dotychczasowy wspólnik, drugi wspólnik, nieważność uchwały, prawo pierwszeństwa, sposób objęcia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, podwyższony kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, prawo udziałowe wspólnika, stwierdzająca nieważność, zarząd spółki, udział w podwyższonym kapitale, stwierdzenie nieważności, większość głosów, pozycja druga, nieobjęte udziały, podjęcie uchwały
Zobacz»

I ACa 714/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 marca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zmiana umowy spółki, zgromadzenie wspólnika, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, udział w podwyższonym kapitale, dotychczasowy wspólnik
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zmiana umowy spółki, zgromadzenie wspólnika, hodowca, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zasada poboru, udział w podwyższonym kapitale, ustalenie pierwszeństwa, regulamin obrad, dotychczasowy wspólnik, liczba udziałów, przewodnicząca zgromadzenia, podwyższony kapitał zakładowy spółki, przeznaczenie zysku, sposób głosowania, kapitała, dywidenda, sprawa przeznaczenia, udziałowiec
Zobacz»

I ACa 764/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 28 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

podwyższenie kapitału zakładowego, umowa spółki, zgromadzenie wspólnika, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, podwyższony kapitał zakładowy, objęcie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie, udział w podwyższonym kapitale
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • podwyższenie kapitału zakładowego, głosowanie, umowa spółki, nowy udział, zarząd, zgromadzenie wspólnika, pozwana spółka, kapitał zakładowy spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, podjęcie uchwały, interes spółki, podwyższony kapitał zakładowy, objęcie udziałów, udziałowiec, umorzenie udziałów, nadzwyczajne zgromadzenie, interes wspólnika, udział w podwyższonym kapitale, dobry obyczaj, glosowanie
Zobacz»

XVI GC 217/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 12 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zmiana umowy spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, siedziba, sprawa zmiany, kapitał zakładowy spółki
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, świadczenie wspólników, zmiana umowy spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, siedziba, wniesienie dopłaty, obowiązek dopłaty, przewodnicząca zgromadzenia, jednomyślność, sprawa zmiany, zmieniająca umowa, pokrycie straty, powzięcie uchwały, wprowadzenie postanowienia, kapitał zakładowy spółki, zaproszenie, obrady zgromadzenia, zgoda, nieważność uchwały zgromadzenia wspólników, przedmiotowa uchwała
Zobacz»

V AGa 341/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 lipca 2020

Data publikacji: 7 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zmiana umowy spółki, powództwo o uchylenie uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, porządek obrad, powództwo o stwierdzenie nieważności, zmiana umowy spółki, niezdolność do podjęcia, podjęcie uchwały, roszczenie o stwierdzenie nieważności, zaskarżona uchwała, miejsce obrady, zachowaniu kworum, głosowanie, naruszenie postanowień umownych, obrady nadzwyczajnej, miejsce odbycia, naruszenie przepisu ustawy, powództwo o uchylenie uchwały, umorzenie udziałów, aga, ilość głosów
Zobacz»

VIII Ga 15/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, podwyższenie kapitału zakładowego, umowa spółki
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała, prawo o notariacie, notariusz, podwyższenie kapitału zakładowego, badanie zgodności, uzasadniona wątpliwość, forma i treść, lista obecności, uchwała zgromadzenia, krajowy rejestr sądowy, cały kapitał zakładowy, postępowanie rejestrowe, umowa spółki, czynność notarialna, rzeczywisty stan, wpisu podwyższenia, dokument urzędowy, ustawa o krajowym rejestrze, treść dokumentu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karolina Toczyńska
Data wytworzenia informacji: