Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXII GWo 21/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-05-18

XXII GWo 88/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego, wykonalność wyroku sądu polubownego, znak towarowy i wzór, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, koszt postępowania klauzulowego, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, moc prawna, na równi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • nazwa domeny internetowej, utrzymywania nazwy, ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego, wykonalność wyroku sądu polubownego, znak towarowy i wzór, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zaistniała przeszkoda, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, koszt postępowania klauzulowego, wynik zawarcia umowy, odpis wniosku, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, siedziba, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, moc prawna, na równi
Zobacz»

XXII GWo 15/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego, wykonalność wyroku sądu polubownego, znak towarowy i wzór, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, moc prawna, na równi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • nazwa domeny internetowej, utrzymywania nazwy, ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego, wykonalność wyroku sądu polubownego, znak towarowy i wzór, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zaistniała przeszkoda, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, brak stosownego wniosku, wynik zawarcia umowy, odpis wniosku, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, moc prawna, na równi, prawo powodów
Zobacz»

XXII GWo 43/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lipca 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego, wynik rejestracji, znak towarowy i wzór, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, zdanie pierwsze, warszawy wydziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, nazwa domeny internetowej, rejestracja i utrzymywanie, utrzymywania nazwy, ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego, wynik rejestracji, znak towarowy i wzór, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, prawo do firmy, zaistniała przeszkoda, wspólnotowy znak towarowy, żądanie opłaty, wzór przemysłowy, domena internetowa, orzeczenie o obowiązku, naruszenie prawa powoda, odpis wniosku, zdanie pierwsze, warszawy wydziału
Zobacz»

I Co 566/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2013

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

uznanie wyroku sądu polubownego, ugoda, rejestracja domeny internetowej, wynik rejestracji, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uznanie wyroku sądu polubownego, ugoda, podstawowa zasada porządku prawnego, wykonanie wyroku sądu polubownego, rejestracja domeny internetowej, wynik rejestracji, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, naruszenie podstawowych zasad porządku, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, wniosek o uznanie, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, klauzula porządku publicznego, dokonanie rejestracji, rozstrzygnięcie sądu polubownego, przeszkoda uwzględnienia, przedmiot wyroku, przedmiotowy wyrok sądu, zasada uczciwej konkurencji, wynik uznania
Zobacz»

XX GCo 79/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2011

Data publikacji: 8 września 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

uznanie wyroku sądu polubownego, uchylenie wyroku sądu polubownego, radca prawny, odpis postanowienia, warszawa
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uznanie wyroku sądu polubownego, uchylenie wyroku sądu polubownego, radca prawny, wydanie postanowienia w przedmiocie, zaskarżone postanowienie, przedmiot uznania, wyrok stały, odmowa uznania, opłata od zażalenia, wynagrodzenie radcy prawnego, całość wyroku, opłata od pełnomocnictwa, skutek skargi, odpis postanowienia, postanowienie i przekazanie sprawy, pozwany sąd, wydział gospodarczy, zażalenie na postanowienia, warszawa, następujący skład
Zobacz»

XXII GWo 21/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, wynik rejestracji, znak towarowy i wzór, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, moc prawna, na równi, odpis postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, uznanie i stwierdzenie wykonalności, nazwa domeny internetowej, ugoda, rejestracja nazwy, wynik rejestracji, znak towarowy i wzór, zaistniała przeszkoda, wspólnotowy znak towarowy, wzór przemysłowy, domena internetowa, odpis wniosku, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, siedziba, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, moc prawna, na równi, odpis postanowienia
Zobacz»

I ACo 77/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, koszt postępowania klauzulowego, wniosek strony, moc prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, postępowanie o stwierdzenie wykonalności, przedmiotowy wyrok sądu, klub sportowy, klauzula wykonalności, koszt postępowania klauzulowego, wykonanie w drodze egzekucji, wnioskodawca, wniosek strony, spora majątkowa, wyrok sądu państwowego, tytuł wykonawczy, potrzeba oznaczenia, wykonanie wyroku sądu polubownego, moc prawna, funkcja postępowania klauzulowego, oznaczenie świadczeń
Zobacz»

XXII GWo 52/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 października 2012

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wspólnotowy znak towarowy, ugoda, wynik rejestracji, znak towarowy i wzór, wzór przemysłowy, domena internetowa, zdanie pierwsze, warszawy wydziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, uznanie i stwierdzenie wykonalności, wspólnotowy znak towarowy, nazwa domeny internetowej, ugoda, spółka handlowa prawa, wynik rejestracji, prawo do wspólnotowego znaku, znak towarowy i wzór, używanie nazwy, prawo do firmy, zaistniała przeszkoda, wzór przemysłowy, domena internetowa, odpis wniosku, działalność gospodarcza pod firmą, zdanie pierwsze, warszawy wydziału, czyn nieuczciwej konkurencji
Zobacz»

I ACo 69/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 maja 2019

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, uchylenie wyroku sądu polubownego, ugoda, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stały sąd polubowny, uchylenie wyroku sądu polubownego, ugoda, wyrok stałego sądu, wykonanie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, rozstrzygnięcie sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, klauzula wykonalności, próba wyjaśnienia sytuacji, wniesienie skargi o uchylenie, spełnienie przez wnioskodawcę wymogu, opłata od pełnomocnictwa procesowego, wniosek wyroku, siedziba, skarga o uchylenie wyroku
Zobacz»

I ACo 74/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, radca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, skład sądu, wniosek wyroku, dokonany dzień, kwota z odsetkami, wniosek wierzycielki, wyrok klauzuli wykonalności, uzasadnienie stanu, znaczenie procesowe, przelew, wschód, rozstrzygające sprawy, spadkobierczyni, sentencja, uchwała sądu najwyższego, postanowienie sądu najwyższe, wnioskodawczyni, dłużniczka, radca prawny
Zobacz»

I ACo 78/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, skład sądu, wniosek wyroku, dokonany dzień, wniosek wierzycielki, wyrok klauzuli wykonalności, uzasadnienie stanu, znaczenie procesowe, odpis wniosku, rozstrzygające sprawy, sentencja, uchwała sądu najwyższego, postanowienie sądu najwyższe, wnioskodawczyni, przelew wierzytelności, motyw rozstrzygnięcia, literalne brzmienie, aktualność, posiedzenie niejawne
Zobacz»

I ACo 22/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, radca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, radca prawny, przejście uprawnienia, cesjonariusz, część piąta, wyrok sądu państwowego, wnioskodawczyni, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, kopia umowy pożyczki, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie
Zobacz»

I ACo 1/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, wniosek strony
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, zapis na sąd polubowny, klub sportowy, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, wniosek strony, dołączony wyrok, urzędowo poświadczony odpis, klauzula wykonalności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt notarialnego poświadczenia, wykonanie wyroku sądu polubownego, odsetka ustawowa za opóźnienie, dopuszczalność stwierdzenia, doręczenie wniosku, wymóg wniosku, postępowanie o stwierdzenie wykonalności, punkt pierwszy postanowienia, poświadczenie odpisu
Zobacz»

XX GCo 168/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2015

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, uznanie wyroku sądu polubownego
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, regulamin komisji, organizacja narodów zjednoczonych, międzynarodowe prawo, klauzula wykonalności wyroku sądu, ad hoc, wykonanie w drodze egzekucji, koszt arbitrażu, ugoda, prawo handlowe, przekład na język polski, wykonanie wyroku sądu polubownego, siedziba, uznanie wyroku sądu polubownego, oryginał wyroku, roku orzeczeń, istnienie sądów, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

I ACo 16/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, radca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, radca prawny, przejście uprawnienia, część piąta, wyrok sądu państwowego, wnioskodawczyni, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, kopia umowy pożyczki, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie, uznanie i stwierdzenie
Zobacz»

V AGo 31/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2019

Data publikacji: 20 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

uznanie wyroku sądu polubownego, domena internetowa, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • uznanie wyroku sądu polubownego, zasada porządku prawnego, aga, spora o prawa, domena internetowa, postępowanie arbitrażowe, rozstrzygnięcie sądu polubownego, spór o prawo, zakresie punktów, wynik zawarcia umowy, postępowanie o uznanie, odmowa uznania, utrzymywanie domeny, ugoda, utrzymanie domeny internetowej, kognicja sądu polubownego, wykonanie wyroku sądu polubownego, spółka jawna, uczestnik, ustawa prawa własności
Zobacz»

I ACo 68/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, radca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, radca prawny, przejście uprawnienia, cesjonariusz, część piąta, wyrok sądu państwowego, wnioskodawczyni, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, kopia umowy pożyczki, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie
Zobacz»

V ACo 70/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 listopada 2017

Data publikacji: 20 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, pełnomocnik wnioskodawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, wniosek o stwierdzenie wykonalności, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, akt sądu polubownego, treść wyroku sądu polubownego, ponowne stwierdzenie, wnioskodawca do wskazania, nadanie klauzul wykonalności, pełnomocnik wnioskodawcy, legitymacja do wystąpienia, obejmujący wyrok sądu, rygor uznania, klauzula wykonalności wyroku sądu, poprzednik prawny wnioskodawcy, tytuł wykonawczy, wnioskodawca w sprawie, wykonanie w drodze egzekucji, wierzyciel, zarządzenie, odpowiedź na wezwanie
Zobacz»

V ACo 46/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 20 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, postępowanie klauzulowe, na równi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, postępowanie arbitrażowe, ugoda, tytuł egzekucyjny, wniosek o stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, zapis na sąd polubowny, strona postępowań, metoda rozwiązywania, wyrok sądu państwowego, postępowanie klauzulowe, skutek przelewu wierzytelności, dowód przejścia uprawnień, następca prawny poprzedni wierzyciela, wykonanie wyroku sądu polubownego, funkcja postępowania klauzulowego, na równi, umowa cesji
Zobacz»

XX GCo 277/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 19 maja 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, klauzula porządku publicznego, wykonanie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, umowa ramowa, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, przedmiotowy wyrok, podstawowa zasada porządku prawnego, wykonanie w drodze egzekucji, klauzula wykonalności, sentencja wydanego orzeczenia, przekład na język polski, wnioskodawca kosztów, uznanie i stwierdzenie wykonalności, spór przez sąd polubowny, zakresy pktu, naruszenie klauzuli porządku
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Piwowarska
Data wytworzenia informacji: