Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 316/14 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-10-16

VII Co 246/21

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2022

Data publikacji: 15 grudnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wyłączna jurysdykcja sądów, jurysdykcja sądów polskich, kodeks postępowania cywilnego, uznanie orzeczenia, stwierdzenie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Ważne frazy
  • wyłączna jurysdykcja sądów, orzeczenie sądu zagranicznego, jurysdykcja sądów polskich, kodeks postępowania cywilnego, nieruchomość, uznanie orzeczenia, stwierdzenie wykonalności, jurysdykcja krajowa, prawo rzeczowe, sprawa ze stosunku, opiekun prawny, trzeci kodeks, sprawa opiekunów, zasada uznawania, terytorialne państwo, współczesny system, sprawach niewymienionych, przepis kodeksu postępowania cywilnego, negatywna przesłanka uznania, orzeczenie sądu rejonowego
Zobacz»

XX GCo 278/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 18 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

republika białorusi, rubel, stwierdzenie wykonalności, terytorium, umowa między rzecząpospolitą polską
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Ważne frazy
  • republika białorusi, umowa dwustronna, uczestnik, waluta obca, rubel, możliwość obrony, waluta polska, postępowanie gospodarcze, uwierzytelnione tłumaczenie, tryb doręczenia, termin posiedzenia, stwierdzenie wykonalności, skarga, czas i tryb, doręczenie pisma, terytorium, dokument załączony do pozwu, dzień sporządzenia planu podziału, zawiadomienie, umowa między rzecząpospolitą polską
Zobacz»

I ACz 1067/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 września 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wnioskodawca, uznanie orzeczenia, odszkodowanie, zażalenie uczestnika, uznanie orzeczenia sądu, klauzula porządku publicznego, prawo polski, rozwodnienie, zagraniczne orzeczenie, sądy polskie, wyłączna jurysdykcja sądów, negatywna przesłanka uznania, orzeczenie sądu zagranicznego, możność obrony, pozbawienie uczestników, wartość, zaangażowanie kapitałowe, stany zjednoczone, faktycznie poniesiona szkoda
Zobacz»

I ACz 890/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 września 2015

Data publikacji: 3 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klauzula porządku publicznego, lawa, zarzut uczestnika, stwierdzenie wykonalności orzeczenia, podstawowa zasada porządku prawnego, rozwodnienie, odszkodowanie, stany zjednoczone, orzeczenie sądu zagranicznego, szkoda, wyrok zaoczny, polskie prawo procesowe, pozwany, zagraniczne orzeczenie, sądy polskie, wyłączna jurysdykcja sądów, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu, własne przesłuchanie, spółka, prawo do obrony
Zobacz»

I ACz 420/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, uznanie orzeczenia, sądy polskie, wyłączna jurysdykcja sądów, wykonalność orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, dłużnik, odmowa stwierdzenia wykonalności, uznanie orzeczenia, wierzyciel, możliwość obrony, miejsce zamieszkania, rozporządzenie, sądy polskie, sprzeczność orzeczenia, odmowa uznania, zarzut zażalenia, język, kwota odszkodowawcza, wyłączna jurysdykcja sądów, państwo członkowskie, ubezpieczyciel, podstawowa zasada porządku publicznego, żandarmeria, wykonalność orzeczenia
Zobacz»

I ACa 1513/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • orzeczenie sądu zagranicznego, akty stanu cywilnego, uznanie orzeczenia, getto, związek małżeński, podstawowa zasada porządku prawnego, wyłączna jurysdykcja, zawarcie małżeństwa, wnioskodawca, orzeczenie okręgowego sądu, sądy polskie, uznanie orzeczenia sądu, klauzula porządku publicznego, akt urodzenia, zawarcie związku, jurysdykcja sądów, prawo polski, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, wojna
Zobacz»

I ACa 1196/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 8 marca 2021

Data publikacji: 29 kwietnia 2021

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uznanie orzeczenia, federalny sąd, prawo polski, uczestniczka, podstawowa zasada porządku prawnego, małżonek, orzeczenie rozwodu, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, orzeczenie sądu państwa obcego, orzeczenie rozwodowe, kodeks postępowania cywilnego, sądy polskie, warunek wzajemności, terytorium rzeczypospolitej polskiej, rozkład pożycia, małżeństwo, uznawaniu orzeczeń, wniosek o uznanie, zagraniczne orzeczenie, obce prawo
Zobacz»

I ACz 536/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obwód, orzeczenie sądu państwa obcego, urząd celny, oznaczenie uczestnika, uznanie orzeczenia, zdolność prawna, uznanie orzeczenia sądu, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu, stwierdzenie wykonalności orzeczenia, rubel, wykonalność orzeczenia sądu zagranicznego, umowa dwustronna, republika, siedziba, czas i tryb, podstawowa zasada porządku prawnego, możliwość obrony w postępowaniu, klauzula, podmiot nieistniejący, baran
Zobacz»

VI Co 1080/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 17 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • płeć żeńska, kodeks postępowania cywilnego, konsul rzeczypospolitej polskiej, sądy obce, przesłanka odmowy uznania, kapusta, orzeczenie sądu zagranicznego, obszar polski, akt urodzenia, tłumaczenie przysięgłe, sprawa cywilna, uznanie orzeczenia, orzeczenie sądowe, przedmiotowe świadectwo, tłumaczenie na język polski, jurysdykcja, przepis kodeksu, trzeci kodeks, zasada uznawania, cech orzeczenia
Zobacz»

XX GCo 285/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2015

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, republika federalna niemiec, stopa bazowa, republika, tłumaczenie przysięgłe, punkt procentowy, wykonalność przez nadanie klauzuli, wzór z załącznika, zaświadczenie z sądu, wyrok zaoczny sądu krajowego, istnienie przesłanki negatywnej, sprawa cywilna, przedstawienie odpisu, organ państwa członkowskiego, orzeczenie sądu państwa obcego, zwrot kosztów postępowania sądowego, rozporządzenie, odsetka w wysokość, podstawę zestawień, majątek uczestnika
Zobacz»

XX GCo 249/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2020

Data publikacji: 29 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dystrykt, orzeczenie sądu państwa obcego, naruszenie prawa autorskiego, stany zjednoczone, odszkodowanie, stwierdzenie wykonalności, zagraniczne orzeczenie, wykonalność orzeczenia, klauzula porządku publicznego, sądy polskie, okręgowy stan, ustawa o prawie autorskim, klauzula wykonalności, podstawowa zasada porządku, szkoda, dwukrotność stosownego wynagrodzenia, odmowa uznania, zdaniem uczestników, wykonalność orzeczenia sądu, zarzut uczestnika
Zobacz»

XX GCo 310/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 października 2016

Data publikacji: 22 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tłumaczenie przysięgłe na język, obwód, języki polskie, orzeczenie sądu państwa obcego, uznanie orzeczenia, wydział gospodarczy w składzie, orzeczenie państwa obcego, istnienie przesłanki negatywnej, dług podstawowy, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, sprawa o sygnaturze, stwierdzenie wykonalności orzeczenia, zaświadczenie sądu, wykonanie w drodze egzekucji, wnioskodawca, orzeczenie wydane przez sąd, klauzula wykonalności wyroku, wniosek o zasądzenie kosztów, sądy polskie, sprawa o uznanie
Zobacz»

I C 999/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • orzeczenie sądu państwa obcego, stany zjednoczone, wyrok rozwodowy, uznanie orzeczenia, akt małżeństwa, akt zgonu, polski akt, wypłata świadczenia odszkodowawczego, umowa ubezpieczenia łącząca strony, orzeczenie rozwodowe, teren stanu, brak adnotacji, śmierć małżonki, monografia, żona powoda, odmowa wypłaty świadczenia, siedziba, ubezpieczenie na życie, rozwiązanie małżeństwa, sądy polskie
Zobacz»

I ACz 281/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 13 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

uznanie orzeczeń sadów zagranicznych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakaz płatniczy, stwierdzenie wykonalności, uwierzytelniony przekład na język, przekład na język polski, krosno, język słowacki, kopia dowodu doręczenia, republika słowacka, teren słowacji, doręczenie uczestnikom, sygnatura sprawy, przedmiotowy nakaz, wykonalność nakazu, republika, wykonalność przez nadanie klauzuli, pismo sądowe w miejscu, ocena wniosku wierzyciela, całość korespondencji, tymczasowe miejsce, prawomocność i wykonalność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Kurc-Mazurkiewicz
Data wytworzenia informacji: