Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 111/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-06-27

XXIV Co 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2014

Data publikacji: 17 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, uczestniczka, niezależny sąd, przeszkoda do stwierdzenia, wniosek o stwierdzenie wykonalności, postępowanie przed sądem polubownym, międzynarodowy sąd arbitrażowy, stwierdzenie przez sąd, przekład na język polski, oryginał wyroku, przesłanka rozpoznania, koszt wnioskodawczyni, stały sąd polubowny, strona zapisu na sąd, klauzula, spór o zapłatę, tłumaczenie przysięgłe
Zobacz»

I ACz 2321/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 23 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, orzeczenie sądów polubownych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, sąd arbitrażowy, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zdatność arbitrażowa, pracodawca prywatny, skarga o uchylenie wyroku, konfederacja, uchylenie wyroku sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, wyrok sądu arbitrażowego, rozstrzygnięcie sądu polubownego, ugoda, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, wygaśnięcie zapisu, orzeczenie sądów polubownych, wyrok sądu państwowego, klauzula wykonalności, brak właściwości sądu polubownego
Zobacz»

XX GCo 158/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2011

Data publikacji: 21 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, tłumaczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wyrok sądu arbitrażowego, tłumaczenie przysięgłe, potwierdzenie umowy, złożenie zapisów, ugoda, nadanie wykonalności, kopia odpisu wyroku, przekład na język polski, załączony oryginał, sporządzony odpis, przedłożone potwierdzenie, oryginał wyroku, prawo kraju, wniosek o stwierdzenie wykonalności, tłumaczenie, pozytywne rozpoznanie
Zobacz»

XX GCo 73/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2014

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, orzeczenie sądu arbitrażowego, zapis na sąd polubowny, orzeczenie sądów polubownych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • arbitraż, postępowanie arbitrażowe, spółka partnerska, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, orzeczenie sądu arbitrażowego, zapis na sąd polubowny, dyrektor generalny, odsetka, prawo obce, wyrok sądu arbitrażowego, konwencja, osoba fizyczna, fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, ustęp, spór arbitrażowy, kwestia wymagająca wyjaśnienia, tłumaczenie przysięgłe, umowa o poddanie sporów, orzeczenie sądów polubownych
Zobacz»

VI GCo 78/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, towar, opłata arbitrażowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, uczestnik, umowa spedycji, powołanie arbitra, klauzula porządku publicznego, zwrot wartości, konwencja, wyznaczenie arbitra, arbitraż, zapis na sąd polubowny, uznanie i wykonanie, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, spedytor, ugoda, koszt obsługi prawnej, towar, opłata arbitrażowa, orzeczenie arbitrażowe, wnioskodawca
Zobacz»

I ACz 425/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 3 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, międzynarodowy sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, umowa o zapis, doręczenie uczestnikom, wyrok stały, nadanie klauzul wykonalności, sposób doręczania korespondencji, wnioskodawca, klauzula wykonalności wyroku, oryginał wyroku, zażalenie uczestnika, wniosek o stwierdzenie wykonalności, wyrok sądu arbitrażowego, zawiadomienie o posiedzeniu, uczestnik kosztów, posiedzenie sądu, skrzynka
Zobacz»

I ACa 692/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 grudnia 2013

Data publikacji: 19 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, postępowanie przed sądem polubownym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, dwuinstancyjność, klauzula arbitrażowa, wyrok sądu arbitrażowego, przeciwniczka skargi, stały sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, zasada postępowań, postępowanie przed sądem polubownym, uzupełnienie wyroku, procedura odwoławcza, regulamin sądu, określenie zasady, arbitraż, zasada przeprowadzenia, przeprowadzenie postępowań, postępowanie arbitrażowe, postępowanie dwuinstancyjne, zapis klauzuli
Zobacz»

XX GC 551/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, umowa szczegółowa, krajowa izba gospodarcza, umowa ramowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku, dzień wniesienia pozwu, wyrok sądu arbitrażowego, wniesienie pozwu w sprawie, postępowanie przed sądem arbitrażowym, zintegrowany system informatyczny, nieważność zapisu na sąd, dzień wydania wyroku, podstawowa zasada, roszczenie odsetkowe, odsetki ustawowe, wdrożenie oprogramowania, zarzut nieważności zapisu
Zobacz»

I ACa 1298/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 maja 2013

Data publikacji: 11 września 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, umowa współpracy, naruszenie klauzuli porządku publicznego, istnienie zapisu na sąd, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, umowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, oryginał umowy, podstawowa zasada porządku prawnego, krajowa izba gospodarcza, regulamin, postępowanie arbitrażowe, skarga o uchylenie wyroku, zasada postępowań, podstawa uchylenia wyroku, generalny sąd, sekretarz generalny, wyrok sadu polubownego
Zobacz»

V AGo 1/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 lutego 2020

Data publikacji: 23 września 2020

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonanie wyroku sądu polubownego, wiążący przepis, odmowa stwierdzenia wykonalności, wyrok sądu arbitrażowego, konsument, aga, spora o prawa, postępowanie arbitrażowe, wierzyciel, klauzula porządku publicznego, rozstrzygnięcie sądu polubownego, spór o prawo, klauzula wykonalności wyroku sądu, współpraca z dniem, zapis na sąd polubowny, prawo właściwe, zasada porządku prawnego
Zobacz»

I ACo 26/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 czerwca 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, wykonalność wyroku sądu polubownego, klauzula wykonalności na wyroki, wykonanie wyroku sądu polubownego, oryginał wyroku, odmowa stwierdzenia wykonalności, wniosek o stwierdzenie wykonalności, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wyrok sądu arbitrażowego, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, rozstrzygnięcie sądu polubownego, klauzula wykonalności wyroku sądu, podstawowa zasada porządku prawnego, zapis na sąd polubowny, dłużnik, zawarta ugoda, sprawa z wniosku wierzycieli, negatywna przesłanka, nadanie klauzul wykonalności
Zobacz»

V AGo 15/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 lipca 2021

Data publikacji: 29 kwietnia 2022

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, dłużnik, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, brak właściwości sądu polubownego, dłużnik, zarzut braku właściwości sądu, wykonalność wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, klauzula porządku publicznego, postanowienie zespołu, wiążący przepis, sad polubowny, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wniosek wierzyciela, umowa dystrybucyjna, aga, postępowanie arbitrażowe, skarga o uchylenie, rozstrzygnięcie sądu polubownego, obiektywna przyczyna, dłużnik zarzutu
Zobacz»

I ACa 497/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, umowa, orzeczenie sądu arbitrażowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, przeciwniczka skargi, kontrahentka, skutek oświadczenia woli, zakres zapisu, rozstrzyganie o roszczeniach, umowa, autorka skargi, kompetencja sądu arbitrażowego, nieuczciwa konkurencja, orzeczenie sądu arbitrażowego, rozstrzyganie sporów, podstawowa zasada porządku prawnego, przekroczenie zakresu, druga strona, brak bezstronności, umowa strony, relacja gospodarcza stron, złożenie oświadczenia o uchyleniu, regulamin
Zobacz»

XX GC 543/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 15 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, wyrok sądów polubownych, umowa, zapis na sąd polubowny, postępowanie przed sądem polubownym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, wyrok sądów polubownych, umowa, uchylenie wyroku sądu polubownego, przeciwnik, skarga o uchylenie wyroku, umowa najmu, umowa dzierżawy, przedłużenie umowy, prawo opcji, zapis na sąd polubowny, jednostronne oświadczenie woli, zawarcie nowej umowy, krajowa izba gospodarcza, postępowanie przed sądem polubownym, podstawowa zasada, korespondencję e-mailową, wydanie przedmiotu najmu, zasada autonomii woli stron, swoboda umów
Zobacz»

I ACa 90/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 września 2013

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, przeciwnik, wyrok sądów polubownych, uchylenie wyroku sądu polubownego, postępowanie przed sądem arbitrażowym, bezstronność i niezależność, umowa kontraktacji, wyłączenie arbitra, podstawowa zasada, skarga, umowa, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, naruszenie klauzuli porządku publicznego, dokonanie zapisu, sporządzenie zapisu, kontrakt, rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, praworządność, regulamin
Zobacz»

V AGo 6/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 lipca 2021

Data publikacji: 27 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, sąd arbitrażowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, aga, przedłożenie oryginału, sprostowane postanowienie, sąd arbitrażowy, odrzucenie wniosków, urzędowo poświadczony odpis, wysłanie odpisu, wniosek o stwierdzenie wykonalności, uwierzytelniony odpis, klauzula wykonalności wyroku sądu, oryginał umowy, wnioskodawca, odpis wniosku, postępowanie o uznanie, przejście prawa, wniosek uczestnika, cały czas trwania
Zobacz»

III Ca 1393/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, postępowanie przed sądem polubownym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, wyznaczenie arbitra, zapis na sąd polubowny, wyrok sądów polubownych, stały sąd polubowny, ugoda, uchylenie wyroku sądu polubownego, śródmieście w łodzi, postępowanie przed sądem polubownym, regulamin sądu arbitrażowego, cofnięcie, list arbitrów, uchylenie wyroku sądu arbitrażowego, możność obrony, powiadomienie strony, arbitraż, skarga o uchylenie wyroku, proces przed sądami powszechnymi, zawiadomienie o wyznaczeniu, pomoc profesjonalnych pełnomocników
Zobacz»

V ACo 48/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, dłużnik, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonanie wyroku sądu polubownego, odmowa stwierdzenia wykonalności, usługa zarządzania, wyrok sądu arbitrażowego, spora o prawa, postępowanie arbitrażowe, klauzula porządku publicznego, rozstrzygnięcie sądu polubownego, dłużnik, spór o prawo, zapis na sąd polubowny, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zasada porządku prawnego, ugoda, klauzula wykonalności, kognicja sądu polubownego
Zobacz»

V ACo 36/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 27 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonalność wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonalność wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, wykonanie wyroku sądu polubownego, odmowa stwierdzenia wykonalności, postępowanie arbitrażowe, klauzula porządku publicznego, rozstrzygnięcie sądu polubownego, klauzula wykonalności, zapis na sąd polubowny, zasada porządku prawnego, wierzyciel, ugoda, kognicja sądu polubownego, oryginał wyroku, spór o prawa majątkowe, spora o prawa majątkowe, zgodność wyroku, naczelna norma
Zobacz»

V ACo 25/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 27 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

sąd arbitrażowy, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonalność wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • sąd arbitrażowy, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, wykonalność wyroku sądu polubownego, wyrok sądu arbitrażowego, wykonanie wyroku sądu polubownego, odmowa stwierdzenia wykonalności, postępowanie arbitrażowe, klauzula porządku publicznego, rozstrzygnięcie sądu polubownego, klauzula wykonalności, zapis na sąd polubowny, zasada porządku prawnego, wierzyciel, ugoda, kognicja sądu polubownego, oryginał wyroku, spór o prawa majątkowe, spora o prawa majątkowe, zgodność wyroku, naczelna norma
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: