Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 55/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-03-12

XVI GC 410/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

świadectwo pochodzenia, sprzedaż praw majątkowych, umowa sprzedaży prawa, renegocjacja, odnawialne źródło energii, sprzedaż certyfikatów, sprzedaż energii elektrycznej, energia elektryczna i ciepło
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • świadectwo pochodzenia, sprzedaż praw majątkowych, cesja zwrotna, ramowa umowa sprzedaży, interes prawny, umowa sprzedaży prawa, renegocjacja, odnawialne źródło energii, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia, umowa cesji, sprzedaż certyfikatów, bezskuteczność wypowiedzenia umowy, prawo i wierzytelności, sprzedaż energii elektrycznej, istnienie bądź nieistnienie, energia elektryczna i ciepło, likwidator, pozwany, rozporządzenie ministra gospodarki, umorzenie świadectwa pochodzenia
Zobacz»

II C 3372/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 30 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, interes prawny, odbiorca, oświadczenie, pełnomocnictwo, pozwana spółka, treść czynności prawna, nazwisko pani, ustalenie nieistnienia, nieistnienie stosunku prawnego, faktura za sprzedaż, opłata jednorazowa, dokument do podpisu, dotychczasowy dostawca, możliwość odstąpienia, uznanie powództwa, wpływ błędów, przesłanka powództwa o ustalenie, sprzedawca, przedterminowe rozwiązanie umowy
Zobacz»

II C 1075/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 13 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, odbiorca, opłata jednorazowa, sprzedawca energii elektrycznej, dotychczasowy dostawca, konsument, operator systemu dystrybucyjnego, nota obciążeniowa, dostawca energii elektrycznej, przedstawiciel, właściwy operator, wypowiedzenie, świadczenie usługi dystrybucji, pozwany, zmiana sprzedawcy, umowa na dostawę energii, błąd, oświadczenie, mocodawca, miejski rzecznik
Zobacz»

VII AGa 21/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 23 maja 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

świadectwo pochodzenia, umowa sprzedaży prawa, sprzedaż praw majątkowych, renegocjacja, odnawialne źródło energii, farma wiatrowa, energia elektryczna i ciepło
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • świadectwo pochodzenia, umowa sprzedaży prawa, sprzedaż praw majątkowych, ramowa umowa sprzedaży, okres obowiązywania umowy, prawo i wierzytelności, renegocjacja, odnawialne źródło energii, cesja zwrotna, farma wiatrowa, powództwo o ustalenie, interes prawny w ustaleniu, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia, możliwość wytoczenia powództwa, bezskuteczność wypowiedzenia umowy, powództwo o świadczenie, energia elektryczna i ciepło, stosunek prawny, umowa cesji, rozporządzenie ministra gospodarki
Zobacz»

I C 1011/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2016

Data publikacji: 7 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • opłata jednorazowa, kurier, umowa sprzedaży energii elektrycznej, dotychczasowy dostawca, dostawca energii elektrycznej, oświadczenie woli, konsument, wpływ błędów, kara umowna, rozwiązanie umowy, sprzedawca, rachunek za energie, zbiór orzecznictwa, obniżenie opłaty, pozwany, zmiana dostawcy, odbiorca, przedstawiciel, opłata za energie, interes prawny
Zobacz»

III C 1144/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 6 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa kompleksowa dostarczania paliwa, dostarczanie paliwa gazowego, sprzedawca energii elektrycznej, zmiana sprzedawcy, opłata jednorazowa, dotychczasowy dostawca, odbiorca, nota obciążeniowa, oświadczenie o wypowiedzenie, postanowienie par, wysokość rachunków, dostawca paliwa, ogólny warunek umowy sprzedaży, uznanie powództwa, wpływ błędów, zanik pamięci, dostawca gazu, energia elektryczna i gaz, skutek prawny oświadczenia woli
Zobacz»

II C 1089/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 26 sierpnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa sprzedaży energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo o ustalenie
 • Ważne frazy
  • interes prawny, dostarczanie paliwa gazowego, opłata jednorazowa, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nieistnienie stosunku prawnego, wpływ błędów, prokuratura okręgowa w płocku, skutek prawny oświadczenia woli, treść czynności prawna, ustalenie nieistnienia, uznanie powództwa, obejście prawa, przesłanka powództwa, kontrahent umowy, zmiana sprzedawcy, dokonanie uznania, poznanie prawa, zaproponowanie zmiany, nota obciążeniowa, sprzedawca energii elektrycznej
Zobacz»

X C 2060/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 27 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa kompleksowa, energia elektryczna, reklamacja, ogólny warunek umowy, dostarczanie energii elektrycznej, posesja powoda, miesiące braku, pozwany, umowa, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, kodeks postępowania cywilnego, zaprzestanie dostarczania, zużyta energia elektryczna, polemika z treścią, dostawca energii, wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie, regulamin, powodowa faktura, nota odsetkowa
Zobacz»

I C 1297/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 marca 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży, kredyt, interes prawny, rachunek bankowy powódki, cena sprzedaży, żądanie stwierdzenia nieważności umowy, syndyk masy upadłości, udział w prawie własności, woli wywołania, pozorność umowy, zawiadomienie o możliwości popełnienia, bank, rzeczywista wola, potrzeba mieszkaniowa córki, umowa sprzedaży udziału, zawarcie umowy sprzedaży, prawa własność nieruchomości, wyłączenie z masy upadłości, dowód z przesłuchania powodów
Zobacz»

V ACa 249/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 października 2021

Data publikacji: 10 sierpnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, cena sprzedaży, akt notarialny, pozorna umowa sprzedaży, pozwany, mieszkanie, księga wieczysta, zawarcie, interes prawny, syn powódki, osnowa, darowizna, sprzedaż lokali, forma zastrzeżona pod rygorem, relacja z powódką, rzeczywisty stan prawny nieruchomości, ustalenie nieważności umowy, świadek, wniesienie apelacji, oświadczenie
Zobacz»

I C 1057/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • licznik, nieuczciwa praktyka rynkowa, energia elektryczna, punkt poboru energii, umowa kompleksowa, wypowiedzenie umowy, nadpłata, dostarczanie energii elektrycznej, pobór energii elektrycznej, konto bankowe, rachunek bankowy, umowa, pozwana spółka, fakt prawotwórczy, interes prawny, demontaż, dokonane wypowiedzenie, konsument, płatnik, powództwo o zasądzenie świadczenia
Zobacz»

I ACa 1521/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, pozorna umowa sprzedaży, interes prawny, przedmiotowa umowa sprzedaży, mąż, wyzysk, rozbiórka, udział w nieruchomości, własność udziału, współwłasność nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej, pozorność, przesłanka powództwa o ustalenie, strona syna, pozwany, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, umowa darowizny nieruchomości, umowa ceny, drogi ważne, ustalenie nieważności
Zobacz»

VIII C 1150/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 lipca 2021

Data publikacji: 29 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, oryginał umowy, sprzedaż przedmiotowego pojazdu, kopia umowy sprzedaży, dowód rejestracyjny, interes prawny, karta pojazdów, prawo własności pojazdu, oryginał dokumentów, zgłoszenie sprzedaży, przednia tablica, zgodność kopii, kserokopia umów sprzedaży, urząd rejestracji, tablica rejestracyjna, okazany oryginał, kopia przedmiotowa, prawa własność przedmiotowa, powództwo o ustalenie, okazany dokument
Zobacz»

V ACa 569/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, pozorność, interes prawny, ustalenie nieważności przedmiotowej umowy, pozwany, rzeczywisty stan prawny, akt notarialny, powództwo o świadczenie, własność, zawarcie, lokal mieszkalny, sprzedaż nieruchomości, umowa kredytów, powództwo o ustalenie, nieważność umowy sprzedaży lokalu, ustalenie nieważności umowy sprzedaży, nieistnienie stosunku prawnego, treść księgi wieczystej, oświadczenie woli, przedmiotowy lokal
Zobacz»

I C 119/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 czerwca 2019

Data publikacji: 3 sierpnia 2023

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, pozwany, darowizna, mąż, teść, właścicielek lokali, pieniądz, pozorność, akt notarialny, remont, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, hipoteka, charakter ekwiwalentny, cena sprzedaży, czynność prawna, zakaz dowodowy, przekazanie lokalu, księga wieczysta, nieważność umowy, zeznanie powódki
Zobacz»

I C 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 18 września 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do objęcia, strona powodowa, umowa sprzedaży prawa, objęcie udziałów, łączna wartość nominalna, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, prawo z dniem, równa rata miesięczna, ustalenie nieistnienia umowy, aneks, przelew w ciągu, dzień strony umowy, kapitał zakładowy, cena, brak interesu prawnego, przelew wierzytelności, opóźnienie w płatności, powództwo o ustalenie, interes prawny w ustaleniu
Zobacz»

II C 1019/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 grudnia 2016

Data publikacji: 15 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, załączony akt sprawy, córka, notariusz, gotówka, forma aktu notarialnego, darowizna, małżonek, umowa sprzedaży nieruchomości, strona powodowa, protokół z dni, zakup przedmiotowej nieruchomości, pozwany, wpływ na końcowe rozstrzygnięcie, zawarcie pozornej umowy sprzedaży, interes prawny, cena, czynność prawna, pieniądz, protokół rozprawy
Zobacz»

XIV C 934/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 stycznia 2020

Data publikacji: 10 lutego 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, odstąpienie od umowy sprzedaży, interes prawny, prawo do odstąpienia, zakup towaru, umowa kredytów, umowa zawarta poza lokalem, stosunek prawny, oświadczenie powódki o odstąpieniu, lokal przedsiębiorstwa, rzecznik praw konsumentów, cena brutto, treść dokumentu, miejski rzecznik, udzielenie kredytu na zakup, skuteczna ochrona prawna, warunek sprzedaży, udział w pokazach, odstąpienie od zawartej umowy, patelnia
Zobacz»

I C 1441/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 9 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nagranie z rozprawy, umowa sprzedaży, zachowek, umowa stanowcza, akt poświadczenia dziedziczenia, pozwany, interes prawny, notariusz, czynność prawna, zakup nieruchomości, zasady współżycia społecznego, kserokopia wypisu aktu notarialnego, przyrodni brat, stwierdzenie nieważności umowy, umowa sprzedaży nieruchomości, stosunek prawny, umowa przedwstępna, wola sprzedaży nieruchomości, ojciec, pieniądz
Zobacz»

I ACa 78/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 marca 2013

Data publikacji: 1 maja 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży, kurator powoda, nieważność umowy sprzedaży, nieruchomość, ustalenie nieważności, rzeczywisty stan prawny, niedorozwój umysłowy stopnia lekkiego, skuteczna ochrona prawna, częściowe ubezwłasnowolnienie, ubezwłasnowolnienie powoda, umowa sprzedaży udziału, uzgodnienie treści księgi wieczystej, ustawa o księgach wieczystych, kwestionowana umowa, interes prawny powodów, osoba ułomna, powództwo o uzgodnienie, część w prawie własności, uzależnienie od alkoholu, właściciel
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Matuszczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: