Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 1336/13 - zarządzenie, wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-06-23

I ACa 51/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników, nieważność uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników, sprzedaż budynków, termin nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, wpływ na wynik głosowania, nadzorca sądowy, zawiadomienie powoda, zarząd spółki, cykl inwestycyjny, zwołanie walnego zgromadzenia, tydzień przed terminem zgromadzenia, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, obecny zarząd, postępowanie upadłościowe, miejsce i porządek obrad, podjęcie zaskarżonej uchwały, układ z wierzycielami, nieważność uchwały, udział w kapitale zakładowy, oznaczony symbol
Zobacz»

XX GC 754/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 15 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, warszawa, wydział gospodarczy, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności uchwały, głosowanie, warszawa, umowa spółki, wydział gospodarczy, podjęcie uchwały, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, prezes zarządów, przedmiot zmiany, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, wspólnik pozwanej spółki, interes spółki, członek zarządu, pełnomocnik wspólnika, powołanie likwidatora, uchylenie uchwały, powołanie pełnomocników, uwzględnienie przez sąd, zarząd spółki
Zobacz»

XVI GC 1278/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, interes konkurencyjny, zgoda w trybie, stwierdzenie nieważności uchwały, członek zarządu, przedmiot udzielenia, odpowiedzialność wobec spółki, uznanie powództwa, działalność konkurencyjna, interes spółki, głosowanie tajne, porządek obrad, powołany członek, podjęcie uchwały w przedmiocie, dobry obyczaj, głosy oddane, zaprotokołowanie, pokrzywdzenie powodów, pozew, zobowiązanie wobec spółki
Zobacz»

XVI GC 113/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, warszawa
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zmarły wspólnik, stwierdzenie nieważności uchwały, powołanie na członka zarządu, prezes zarządów, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, udział w zgromadzeniach, uznanie powództwa, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, warszawa w warszawie, przesyłka, repertorium, zgromadzenie wspólników z dniem, warszawa, wspólnik pozwanej spółki, wypis z aktów notarialnych, notariusz, asystent zarządu, zwołanie zgromadzenia wspólników, sprawa powołania
Zobacz»

XXVI GC 884/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lipca 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, pełnomocnictwo, stwierdzenie nieważności uchwały, interes prawny, tłumaczenie, umowa spółki, uchwała wspólnika, zaskarżona uchwała, mocodawca, prawo głosu, eliminowanie z obrotu, powództwo o stwierdzenie nieważności, zarząd, uchwała zgromadzenia, wadliwe uchwały, powództwo, określony stan prawny, spóźnione twierdzenie i dowód, kworum, następująca uchwała
Zobacz»

V AGa 341/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 lipca 2020

Data publikacji: 7 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, powództwo
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, porządek obrad, powództwo o stwierdzenie nieważności, zmiana umowy spółki, niezdolność do podjęcia, podjęcie uchwały, roszczenie o stwierdzenie nieważności, zaskarżona uchwała, miejsce obrady, zachowaniu kworum, powództwo, głosowanie, naruszenie postanowień umownych, obrady nadzwyczajnej, miejsce odbycia, naruszenie przepisu ustawy, powództwo o uchylenie uchwały, umorzenie udziałów, aga
Zobacz»

I ACa 340/09

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • uchwała o podwyższeniu kapitału, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka przedsiębiorstwa, zmiana umowy spółki, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, legitymacja czynna, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, prawomocne stwierdzenie nieważności uchwały, wspólnik pozwanej spółki, zaskarżona uchwała, uchybienie formalne, treść uchwały, przyjęcie tekstu jednolitego umowy, uchwała o umorzeniu udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, uchwała o zmianie umowy, sprawa wyborów
Zobacz»

I ACa 651/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności, wytoczenie powództwa o stwierdzenie, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, prawo do wytoczenia, powzięcie uchwały, wyrażenie zgody na nabycie, głosowanie, uchwała w sprawach nieobjętych, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, porządek obrad, otrzymanie wiadomości o uchwale, zaprotokołowanie sprzeciwu, upływ terminów zawitych, sześciomiesięczny termin, wadliwe zwołanie, nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników, uchwała wspólników sprzeczna, czynna legitymacja procesowa, dzień powzięcia
Zobacz»

XVI GC 432/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2018

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nadzwyczajne walne zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • głos, umowa spółki, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności uchwały, brak zwołania, zarząd spółki, zwołanie zgromadzenia wspólników, możliwość odbycia, podjęcie uchwały, brak obecności, chwilą zamknięcia, oceny legitymacji, legitymacja materialna, odbycie zgromadzenia, treść podjętej uchwały, wynik głosowania, żądanie stwierdzenia nieważności
Zobacz»

VIII GC 266/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 4 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, prawo współużytkowania wieczystego, wyrażenie zgody na zbycie, głos na zgromadzeniu wspólników, nieruchomość, zawiadomienie o terminie zgromadzenia, termin zgromadzenia wspólników, termin nadzwyczajny, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, czysta kartka papieru, kwestionowana uchwała, kapitał zakładowy, zgoda na zbycie udziałów, porządek obrad, dochód ze spółki, termin wysłania, planowane zgromadzenie, stwierdzenie nieważności uchwały, w prawo, korespondencja
Zobacz»

XXVI GC 747/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2018

Data publikacji: 23 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

walne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie wspólników, porządek obrad, stwierdzenie nieważności uchwały, zwyczajne walne zgromadzenie, uchwała zarządu, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, kodeks spółek handlowych, pozwana spółka, jedyny członek zarządu, komentarz red, zawiadomienie, umowa spółki, reprezentowanie spółki, nowa kadencja, ustawa i umowa, wadliwe zwołanie zgromadzenia wspólników, reprezentacja spółki, pełnomocnik do reprezentowania, zarząd jednoosobowy, prawo reprezentacji
Zobacz»

I ACa 34/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 30 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stanowisko prezesa zarządu, drugi wspólnik, oświadczenie o rezygnacji, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, spółka, oświadczenie powódki, stwierdzenie nieważności uchwały, członek zarządu, większościowy wspólnik, sprawa powołania, prezes zarządu strony, opisana uchwała, sprawa odwołania, rezygnacja ze stanowiska, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, stwierdzenie nieistnienia uchwały, wspólnik strony, pozwany, cały kapitał, rejestr
Zobacz»

I ACa 585/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2015

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • spółka, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zbyty udział, kapitał zakładowy, zaskarżona uchwała, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo ewentualne, nieistnienie uchwały, podejmowanie uchwały, pozew o istnieniu, legitymacja czynna, powództwo o stwierdzenie, powołanie twierdzeń, członek zarządu, zgoda na zbycie, stanowisko wiceprezesa zarządu, wyrażenie zgody, prawo do powołania, zaskarżenie uchwały, pożyczka
Zobacz»

VII GC 244/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2015

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, zamiar zwołania, stwierdzenie nieważności uchwały, cały kapitał zakładowy, przepis kodeksu spółek handlowych, przepis kodeksu cywilnego, umocowanie, umowa spółki, powództwo o stwierdzenie nieważności, kapitał zakładowy spółki, uchwała w sprawach nieobjętych, sprzedaż udziału, zgoda na zbycie udziałów, warunek ważności, przedmiotowe pełnomocnictwo, legitymacja do wystąpienia, łączna wartość nominalna, odbycie zgromadzenia
Zobacz»

V AGa 2/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • zaproszenie na zgromadzenie wspólników, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, kapitał zakładowy, zwołanie zgromadzenia wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwana spółka, pełny adres, zaskarżona uchwała, zmiana umowy spółki, adres powodów, ustalenie nieistnienia uchwały, walne zgromadzenie wspólników, nowy udział, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia, zarząd spółki, uprzednia uchwała zarządu, powództwo o stwierdzenie nieważności, treść zaproszenia, uchwała zgromadzenia wspólników, podjęcie uchwały
Zobacz»

X GC 511/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lipca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie wspólników, nadzwyczajne walne zgromadzenie
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, protokół czasu, interes spółki, umowa spółki, funkcja członka zarządu, pokrzywdzenie wspólnika, głosowanie, termin zgromadzenia wspólników, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, obrady zgromadzenia, stwierdzenie nieważności uchwały, zaprotokołowanie sprzeciwu, zamknięcie obrad, zatwierdzenie porządku obrad, walne zgromadzenie wspólników, umowa o prace, wniosek o zwołanie, dobry obyczaj, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»

IX GC 414/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 18 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

stwierdzenie nieważności uchwały, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie nieważności uchwały, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, głos, członka rady nadzorczej, zwołanie zgromadzenia wspólników, umowa spółki, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza pozwana spółki, uchwała podjęta przez zgromadzenie, zgoda na sprzedaż, sprawa o stwierdzenie nieważności, zaprotokołowanie sprzeciwu, zgoda na zmianę miejsca, mail, legitymacja czynna, zaskarżona uchwała, zgromadzenie wspólników z dniem, użytkowanie wieczyste nieruchomości, sporna uchwała, lipiec
Zobacz»

XX GC 100/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 listopada 2018

Data publikacji: 3 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, notariusz, kapitał zakładowy, otwarcie przesyłki, termin zgromadzenia, zawartość przesyłki, zawiadomienie o zwołaniu, przedmiotowe zgromadzenie, zmiana aktu założycielskiego, stwierdzenie nieważności uchwały, akt notarialny, wartość nominalna, umorzenie udziałów, udział o łącznej wartości, powołanie członka zarządu, zaskarżona uchwała, zaproszenie, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, akt założycielski spółki
Zobacz»

XX GC 1352/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lipca 2022

Data publikacji: 5 grudnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, lista obecności, powództwo o stwierdzenie nieważności, sprzedaż ogółu praw, zwrot pozwu, członka zarządu pozwanej spółki, gałązka, sprzedaż udziału, zeznanie reprezentanta, wyrażenie zgody, zgoda wspólnika, alternatywna podstawa, spółka komandytowa, komplementariusz, ogół praw i obowiązków, zaskarżenie uchwały, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, wniosek do krajowego rejestru, zaskarżanie uchwał
Zobacz»

XX GC 388/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 listopada 2014

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, stwierdzenie nieważności uchwały, baran
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • odpis z rejestru, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, kurator spółki, pełnomocnictwo, podjęta uchwała, zmiana firmy, stwierdzenie nieważności uchwały, udział w zgromadzeniach, tłumaczenie, udział o łącznej wysokości, numer rejestru, powołanie w skład zarządu, firma i siedziba, głosowanie, baran, skład zarządu pozwanej spółki, uchwała wspólnika, pełnomocnik, prawo do wytoczenia, warszawa w warszawie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Baran
Data wytworzenia informacji: