Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 1312/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-03-04

II Ca 132/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 2 czerwca 2014

Data publikacji: 29 listopada 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, prawo upadłościowe i naprawcze, umowa partnerska, termin przedawnienia, dochodzona wierzytelność, celów dochodzenia, zawezwanie do próby ugodowej, stała współpraca, ustawa prawa, przedawnienie roszczeń, określony termin płatności, info, zakres działalności, przelew, rażące naruszenie, legitymacja procesowa, zabezpieczenie wszelkich roszczeń, bieg, dochodzenie roszczenia
Zobacz»

VII Pa 35/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 11 maja 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, pracownika upadłego, prawo upadłościowe, zastępstwem pośrednim, ustalenie istnienia stosunku pracy, pracodawca powoda, upadła spółka, prokuratura okręgowa w świdnicy, oznaczenie strony, syndyk masy upadłościowej, staje, strona w znaczeniu, interwenient uboczny, podmiot, pracodawca pracownika, legitymacja procesowa, znaczenie materialne, dzień ogłoszenia upadłości, komisarz
Zobacz»

I ACa 6/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 12 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości spółki, kwota
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, zarządca tymczasowy, ugoda, pozwany, komisarz, funkcja syndyka masy upadłości, odwołanie syndyka, syndyk masy upadłości spółki, prawo upadłościowe i naprawcze, umowa o obsługę prawną, ustawa prawa, postanowienie o odwołaniu, kancelaria radcy prawnego, przelew kwot, upadłość powodowej spółki, prywatne konto, adwokat, pełnomocnik, kwota, postępowanie upadłościowe
Zobacz»

VII Pz 111/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 września 2016

Data publikacji: 18 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, dzień ogłoszenia upadłości, udział syndyka masy upadłości, podjęcie postępowań, ustawa prawa, nowa huta w krakowie, wierzytelność główna, postępowanie z udziałem syndyka, wierzytelność uboczna, zażalenie syndyka masy upadłości, lista wierzytelności, upadłość pozwanej spółki, zaspokojenie w trybie, upadłość likwidacyjna strony, komisarz, postępowanie upadłościowe wierzytelności, zgłoszenie do masy upadłości, określona ustawa
Zobacz»

VIII Gz 70/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 czerwca 2017

Data publikacji: 13 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, legitymacja formalna, likwidacja majątku upadłego, obejmująca likwidacja majątku, pełnomocnictwo, elektroniczne postępowanie upominawcze, umorzenie postępowań, nieważność postępowania, strona w znaczeniu materialnym, ogłoszenie upadłości, ustalenie zdolności, postępowanie zażaleniowe, stan masy, wykazanie umocowania, rejonowy lublin, podmiot nieuprawniony, prawo upadłościowe i naprawcze, oznaczenie strony powodowej, pozew
Zobacz»

I ACz 969/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, nakaz zapłaty, syndyk masy upadłości
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • strona w znaczeniu, upadłość likwidacyjna, nakaz zapłaty, znaczenie materialne, znaczenie procesowe, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, zdolność bycia, data początkowa odsetek, powodowa spółdzielcza kasa, strona powodowa spółdzielcza, strona zdolności, syndyk masy upadłości, oczywista niedokładność, brak legitymacji formalnej, oczywista omyłka, sprostowanie oznaczenia, podmiot stosunków prawnych, oznaczenie strony powodowej, podmiot praw i obowiązków
Zobacz»

XVI GC 2965/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, nakaz zapłaty, masa upadłości spółki, wydział gospodarczy
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciel, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, informacja o ogłoszeniu, wierzytelność, bezpodstawne wzbogacenie, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, zakaz wypłat, dzień ogłoszenia upadłości, nakaz zapłaty, majątek, egzekucja, miasto stołeczne, dłużnik, rachunek bankowy, moment ogłoszenia upadłości, masa upadłości spółki, wydział gospodarczy
Zobacz»

VI GC 127/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2014

Data publikacji: 9 września 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, spółka
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, tymczasowy nadzorca sądowy, ogłoszenie upadłości, oświadczenie woli o przeniesieniu, zwykły zarząd, powodowa spółka, zobowiązań upadłych, własność nieruchomości, pożyczka, spółka, przedmiotowa nieruchomość, złożenie oświadczenia woli, skład masy upadłości, przeniesienie własności, spółka własności, umowa przewłaszczenia, ustalenie nieważności przedmiotowej, nieważność czynności prawna, przedmiotowa czynność
Zobacz»

I ACz 2098/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • strona w znaczeniu, ogłoszenie upadłości, wniosek o sprostowanie, tenor, nakaz zapłaty, syndyk masy upadłości, postępowanie dotyczące masy upadłości, upadłość likwidacyjna, znaczenie materialne, prawo upadłościowe, omyłka, podmiot stosunków prawnych, szczególne podstawienie, teoria urzędowa, likwidacja majątku upadłego, znaczenie procesowe, świadczenie dochodzone przez syndyka, postępowanie sądowe dotyczące masy, zarządca masy, sprawa syndyka
Zobacz»

I ACa 344/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

masa upadłości, upadłość likwidacyjna, spółka, syndyk, dzień zapłaty, kwota
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • stanowiąca należność, wierzytelność, masa upadłości, upadłość likwidacyjna, spółka, przejęcie długu, pozwany, syndyk, umowa kaucji, ugoda, strona powodowa, udziałowiec, przejęcie przez spółkę, bezskuteczność, przelew, dzień zapłaty, zarząd spółki, prawo upadłościowe i naprawcze, opisana faktura, kwota
Zobacz»

XVI GC 1442/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • linia kredytowa, komisarz, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, umowa linii, ustanowienie hipoteki, uzupełniająca lista wierzytelności, hipoteka umowna łączna, nieruchomość lokalowa, nieruchomość gruntowa, interes prawny, zabezpieczenie, zwolnienie z zobowiązania, wartość świadczenia, dzień sporządzenia, umowa kredytowa, prawo upadłościowe i naprawcze, stanowiąca odrębna własność, odrębna własność lokalu niemieszkalnego, pozwany
Zobacz»

X GC 99/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

spółka, siedziba, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • kontener, spółka, prawo upadłościowe i naprawcze, prezes zarządów, siedziba, upadłość likwidacyjna, spółka upadła, ogłoszenie upadłości, syndyk masy upadłości, główny ośrodek, roszczenie ewentualne, umowa sprzedaży, czynność upadła, stosunek dominacji, funkcja prezesa, bezskuteczność czynności prawna, czynność odpłatna, równowartość w pieniądzu, postępowanie upadłościowe, rejestr
Zobacz»

I ACa 890/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, siedziba
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność upadła, syndyk masy upadłości, upadłość układowa, siedziba, ogłoszenie upadłości, kara umowna za opóźnienie, przepis kodeksu cywilnego, wiadomość o przelewie, zastaw, pozwany, cesja, umowne wynagrodzenie, otrzymanie wiadomości, zarzut potrącenia, zabezpieczenie wierzytelności, umowa wzajemna, umowa przelewu na zabezpieczenie, własna wierzytelność
Zobacz»

IV P 254/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sanoku

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, należność ze stosunku pracy, prawo upadłościowe i naprawcze, czas po ogłoszeniu, plan podziału funduszy masy, fundusz masy upadłości, pozwany syndyk masy upadłości, koszt postępowania upadłościowego, czynność syndyka, współuczestnik, praca w miesiącu, tryb postępowania upadłościowego, współuczestnictwo formalne, wierzyciel, kategoriom należności, wierzytelność powodów, zarządca masy, komisarz
Zobacz»

IX GC 653/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 maja 2013

Data publikacji: 13 września 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, masa upadłości spółki
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, czynność upadła, złożenie wniosku o ogłoszenie, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość likwidacyjna, wartość świadczenia, rejonowy gdańsk, syndyk masy upadłości, członek zarządu, bezskuteczność, północ, umowa przedwstępna sprzedaży, majątek, moc prawa, przekazanie do masy upadłości, miesiąc przed złożeniem wniosku, masa upadłości spółki, pozwany, sprzedaż nieruchomości, czynność prawna
Zobacz»

XXIII Ga 1450/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 6 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, zapłata, powództwo, odsetka
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność, zapłata, dzień wniesienia pozwu, powództwo, odsetka, pozwany, odsetka ustawowa za zwłokę, należność główna, przepis kodeksu cywilnego, miarę wpływów, wezwanie do zapłaty, postępowanie upadłościowe, ustawowa odsetka za czas, roszczenie, zarząd masą, ogłoszenie upadłości, faktura
Zobacz»

I ACz 2270/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 lutego 2015

Data publikacji: 10 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, stawka minimalna, sposób oznaczania, oznaczanie strony, zażalenie strony powodowej, złożone zażalenie, oznaczenie strony powodowej, nakład pracy pełnomocnika, rozstrzygnięcie merytoryczne, oczywista niedokładność, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, koszt postępowań zażaleniowy, firma upadła, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, strona postępowań, dodanie słowa, dotychczasowa firma, merytoryczne rozpoznanie zażalenia
Zobacz»

I ACa 1715/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, zapłata, upadłość spółki
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • promesa, syndyk masy upadłości, upadłość likwidacyjna, pozwany, zapłata, zapłata ceny, urząd skarbowy, ogłoszenie upadłości spółki, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość spółki, skład masy upadłości, historia konta, zakup autobusu, przedmiot zastawu rejestrowego, informacja o rachunkach, dzień ogłoszenia upadłości, zwolnienie zabezpieczenia, odbiór ceny, zakład ubezpieczeń społeczny, faktura
Zobacz»

II C 558/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 8 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe, elementy stalowe, syndyk masy upadłości, skład masy upadłości, wiata, składnik masy upadłości, własność osoby trzeciej, stan własności, protokół zdawczo-odbiorczy, sporządzenie spisu inwentarza, majątek, dzień ogłoszenia upadłości, postępowanie upadłościowe, akt sprawy prokuratury rejonowej, wyłączenie z masy upadłości, spisa, mienie, komisarz, hala, postanowienie o ogłoszenie
Zobacz»

XIII Ga 862/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 stycznia 2023

Data publikacji: 12 stycznia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • zobowiązanie masy, prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości, koszt postępowania upadłościowego, odsetka od wierzytelności, postępowanie uproszczone, opóźnienie od kwot, dr hab., wierzytelność powstała przed ogłoszeniem, odsetka ustawowa za opóźnienie, wyższa kategoria, wierzyciel masy upadłości, kategoria wierzytelności, odsetka od zobowiązań, system prawa handlowego, siedziba, syndyk masy upadłości, znaczenie materialne, odsetki ustawowe, dzień zapłaty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Zagrobelny
Data wytworzenia informacji: