Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 139/11 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-07-08

I C 712/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

sprawa w charakterze powodów, współuczestnictwo konieczne, łączna legitymacja procesowa, udział w sprawach, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • współuczestnictwo konieczne
 • Ważne frazy
  • sprawa w charakterze powodów, współuczestnictwo konieczne, nieruchomość, żona powoda, brak pełnej legitymacji procesowej, łączna legitymacja procesowa, legitymacja procesowa czynna, udział w sprawach, sprawa na posiedzenie niejawne, strona powodowa, zakreślony termin, ustawa o zwalczaniu, tydzień od doręczenia zawiadomienia, brak w legitymacji procesowej, pozwany, oświadczenie woli, cena, wpływ błędów, odstąpienie przez nabywcę, samodzielna legitymacja
Zobacz»

III Ca 2069/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 31 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, zbiornik na gaz, zakres legitymacji, udział w sprawach, brak pełnej legitymacji procesowej, przypadek współuczestnictwa koniecznego, przedmiotowy zbiornik, powodowa spółka, legitymacja bierna, treść zaskarżonego rozstrzygnięcia, przedmiot umowy sprzedaży, część składowa nieruchomości, możliwość uzupełnienia braków, osobę sprawy, strona prawa materialnego, nieruchomość w szczególności, pozwany, strona powodowa, spółkę rzeczy, możliwe rozpoznanie
Zobacz»

X GC 137/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 7 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, zarzut dotyczący ważności umowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, termin przedawnienia, umowa cesji, dłużnik, bieg terminu przedawnienia, współuczestnictwo konieczne, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, przedawnienie roszczenia, tytuł egzekucyjny, strona powodowa, tytuł wykonawczy, egzekucja, skarga na czynność komornika, spóźnione twierdzenie i dowód, akt sprawy, termin przedawniania
Zobacz»

V ACa 350/21

uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 listopada 2022

Data publikacji: 14 marca 2023

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, kredytobiorca, konsument, ustalenie nieważności umowy, charakter współuczestnictwa, współuczestnik jednolity, niewiążący charakter, strona czynna, świadoma zgoda, niekorzystne konsekwencje, kredyt, proces o ustalenie nieważności, bank, stwierdzenie nieważności umowy, nieuczciwy warunek, stosowanie klauzul, legitymacja, stosunek prawny, brak współuczestnictwa, wypadek dochodzenia
Zobacz»

II Ca 912/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo jednolite, przedawnienie, zasądzenie świadczenia, przerwanie biegu przedawnienia, współuczestnictwo konieczne, współuczestnictwo materialne, strony małżonek, sprawa po stronie powodowa, gmina, majątek wspólny, wspólność, orzeczenie ponad żądanie, obowiązek administracyjny, wierzyciel, współuczestnik, strona powoda, skuteczne dochodzenie, solidarność czynna, czynności procesowe, zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Zobacz»

I ACa 699/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 grudnia 2012

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, małżonek, brak pełnej legitymacji procesowej, miejsce nazwiska, przekazanie własności, umowa przekazania gospodarstwa rolnego, sporny stosunek prawny, złożenie podpisów, spadkobiercą prawnym, powództwo, nieważność umowy przekazania gospodarstwa, konieczność łącznego rozpoznawania, czytelny podpis stron, strona prawa materialnego, pełna reprezentacja, aktualne uregulowanie, ustalenie nieważności umowy przekazania, sporządzenie opinii grafologicznej, argument użyty przez sąd, naczelnik urzędu gminy
Zobacz»

III Ca 354/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 czerwca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sposób doręczenia, działanie funkcjonariuszy, bezprawność, sprawa w charakterze powodów, łączny udział, przeprowadzone rozważanie, udział w sprawach, niemiec, pierwsza instancja, terytorium, pełnomocnik powódki, droga do przeprowadzenia, pośrednictwo jednostki, zwykła negacja, ewentualna szkoda, uzyskanie korzystnego wyroku, działanie pozwane w sprawie, spółka prawa niemieckiego, rozważanie dotyczące braku, doręczenie w sprawie
Zobacz»

I ACa 847/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 5 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • małżonek, umowa zlecenia, zleceniobiorca, nabycie nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo, zabezpieczenie, własnościowe prawo do lokalu, akt notarialny, mąż, sprawa w charakterze powodów, przyjęcie w poczet członków, wniosek o przyjęcie, zleceniodawca, współuczestnictwo konieczne, umowa pożyczki, udział w sprawach, cesja wierzytelności, oświadczenie woli, własność, pozwany
Zobacz»

II Ca 1406/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współwłaściciel, współuczestnictwo konieczne, ograniczone prawo rzeczowe, ułamkowy udział, prawo użytkowania, uprawnienie użytkowników, korzystanie z nieruchomości, wydanie kluczy, współwłaścicielka, prawo podstaw, część nieruchomości, swobodne korzystanie, nieważność zapisów umowy, zapis umowy darowizny, udział w sprawach, pozwany, akt władztwa, pełna legitymacja procesowa, użytkowaniu powoda, przypadek współuczestnictwa koniecznego
Zobacz»

I ACz 2310/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo konieczne, prawo do grobu, wznowienie postępowań, dysponowania grobem, strona procesów, stosunek prawny, uprawnienie do dysponowania, wniesienie skargi o wznowienie, udział w postępowaniu, możność działania, prawo powódki, podstawa skargi, zażalenie, pełna legitymacja czynna, dopuszczalność wniesienia skargi, strona przedmiotowego stosunku, świadczenie niepodzielne, strona prawa materialnego, problem występujący w sprawie, istniejące współuczestnictwo
Zobacz»

II Ca 300/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • łączna legitymacja procesowa, współuczestnictwo konieczne, mieszkalnictwo, stosunek najmu, prawo najmu, brak pełnej legitymacji procesowej, odpis pisma, najemca przedmiotowego lokalu, aneks do umowy najmu, złożenie odpisu, urząd miasta, przedmiotowy lokal mieszkalny, małżeństwo, żona z synem, dopuszczalność zmiany powództwa, miasto wydziału, gmina, pozew, wyżej przytoczone rozważanie, późniejsze uzupełnienie
Zobacz»

I ACz 362/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo jednolite, legitymacja procesowa łączna, brak w legitymacji procesowej, współuczestnictwo konieczne, współuczestnik jednolity, ważność umowy przelewu, piąta część, pozwany, przekształcenie podmiotowe, zawieszenie postępowania, powództwo opozycyjne, na śmierć, opłata od zażalenia, jelenia góra, charakter współuczestnictwa koniecznego, powiązanie prawne, konkretna relacja, relacja między podmiotami, jednolite rozstrzygnięcia, wierzytelność
Zobacz»

III Ca 1962/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dojazd, pozwany, samochód, pieniądz, pasieka, adwokat, legitymacja procesowa, spisa kosztów, mąż, pełnomocnik, współuczestnictwo konieczne, strona powodowa, zażalenie, pierwsza instancja, schizofrenia, przedmiotowe auto, ustalenie prawa własności, małżonka powódki, sporny pojazd, ostatnie posiedzenie sądu
Zobacz»

I ACz 1765/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 15 października 2014

Data publikacji: 10 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, współuczestnictwo materialne, śmierć osoby bliskiej, jednakowa podstawa prawna, sfera prawa podmiotowego, roszczenie, ostrowiec świętokrzyski, zażalenie, podstawa faktyczna i prawna, łączność, tożsamość podstawy faktycznej, wynik śmierci osoby, osoba zmarła, związek ze śmiercią, śmierć męża i ojciec, najbliższa członka rodziny, właściwość rzeczowa sądu, strona czynna, śmierć braci
Zobacz»

I ACz 1821/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, roszczenie, podstawa faktyczna i prawna, właściwość rzeczowa sądu, wartość przedmiotu sporu, współuczestnik, jednakowa podstawa, z osobna, współuczestnictwo materialne, wartość roszczenia, mąż i ojciec, właściwość miejscowa, omawiany temat, miejscowy przepis, strona powoda, łączność wewnętrzna, ustalenie charakteru współuczestnictwa, rozstrzygnięcie kwestii właściwości, odrębne zadośćuczynienie
Zobacz»

I ACa 49/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2013

Data publikacji: 5 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, udział członkowski, ustalenie nieważności uchwały, członkostwo, zaskarżona uchwała, uznanie powództwa, członek, rygor natychmiastowej wykonalności, spółdzielnia, spółka, interes prawny, pozwane towarzystwo, pozwana kasa krajowa, dodatkowy udział, powództwo, współuczestnictwo konieczne, obowiązek wspólny, krajowy rejestr sądowy, sukcesja, współuczestnictwo procesowe
Zobacz»

I C 798/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Opocznie

Data orzeczenia: 8 lutego 2022

Data publikacji: 13 maja 2022

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obdarowany małżonek, współuczestnictwo konieczne, obszar górski, pełnomocnik powodów, przedmiot darowizny, ustalenie kwot, niekorzystny warunek gospodarowania, obszar o niekorzystnych warunkach, modernizacja rolnictwa, agencja restrukturyzacji i modernizacji, powództwo o ukształtowanie prawa, płatność bezpośrednia do gruntów, współuczestnik konieczny, system wsparcia bezpośredniego, złożenie odpisu pozwu, termin zakreślony przez sąd, numer działki, właściciel nieruchomości rolnej, strona umowy darowizny, ewidencja gruntów
Zobacz»

I ACz 280/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 3 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, właściwość rzeczowa sądu, współuczestnictwo materialne, autor zażalenia, wartość roszczenia, roszczenie, mąż i ojciec, wypadek drogowy, śmierć synów, omawiany temat, tragedia śmierci, przykład odmienny, strona powoda, łączność wewnętrzna, ustalenie charakteru współuczestnictwa, odrębne zadośćuczynienie, rozstrzygnięcie kwestii właściwości, sprawność i ekonomika, współuczestnictwo czynne
Zobacz»

I ACz 275/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 16 maja 2014

Data publikacji: 2 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo formalne, współuczestnictwo materialne, właściwość rzeczowa sądu, wartość roszczenia, mąż i ojciec, wypadek drogowy, roszczenie, śmierć synów, wartość przedmiotu sporu, zażalenie, omawiany temat, przykład odmienny, strona powoda, łączność wewnętrzna, ustalenie charakteru współuczestnictwa, odrębne zadośćuczynienie, rozstrzygnięcie kwestii właściwości, współuczestnictwo czynne, przejęcie odpowiedzialności cywilnej
Zobacz»

I ACz 1527/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

współuczestnictwo konieczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • współuczestnictwo, współuczestnictwo materialne, jednakowa podstawa prawna, zadośćuczynienie, rygiel, szewczyk, wartość przedmiotu sporu, podstawa faktyczna, współuczestnik, roszczenie, postanowienie, krzywda, charakter współuczestnictwa formalnego, argumentacja zawarta w zażaleniu, z osobna, niewłaściwość, stan graniczny, właściwość sądu, istnienie między powodem, zastosowanie przepisu prawnego
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jadwiga Smołucha
Data wytworzenia informacji: