Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 41/09 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-03-21

IV Cz 459/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 14 września 2015

Data publikacji: 28 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, bieg, doręczenie zastępcze, pozwany, wyrok zaoczny sądu rejonowy, sprawą zakwestionowania, koszt postępowań zażaleniowy, portal, postępowanie w przedmiocie przywrócenia, nieaktualny adres zamieszkania, sprzeciw w ciągu, ogólnikowa informacja, uzasadnienie wniosku o przywrócenie, wniesienie wniosku o przywrócenie, nieprawidłowe doręczenie, rękach adresatów, nieprawidłowy adres
Zobacz»

I C 1001/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 9 grudnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, przywrócenie terminów, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, odpis wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, pobyt stały w lokalu, pozwany, adres, doręczenie, sposób zastępczy, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, lokal mieszkalny, nadany wyrok, wniosek o przywrócenie, czynność egzekucyjna, przesłuchanie strony, wyrok zaoczny sądu okręgowy, komornik sądowy, uchybienie terminów, adresat
Zobacz»

III Cz 409/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 września 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, przywrócenie terminów, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, dąbek, matka, przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego, eksmisja, pogląd prawny sądu najwyższego, prawidłowe odzwierciedlenie, czas rozpoznawania sprawy, przywrócenie terminów, przywołany pogląd, pozwany, przypadek zapłaty, termin do usunięcia braków, twierdzenie zażalenia, ewentualne zaniechanie, wyrok kosztów, kontekście twierdzeń, pozwany sprzeciw
Zobacz»

I C 1650/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, przywrócenie terminów, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, przywrócenie terminów, przesyłka pocztowa, operator pocztowy, wiedza o zajęciu, uchybienie terminów, wniosek o przywrócenie, pozwany, działanie zmierzające do wyjaśnienia, doręczanie przesyłek, komornik, odpis wyroku zaocznego, adres, awizo, rejonowy gdańsk, północ, wina strony, ustanie przyczyny
Zobacz»

III Cz 1187/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 stycznia 2020

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, przywrócenie terminów
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • hajduk, wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, przywrócenie terminów, przesyłka pocztowa, miejsce doręczenia, dąbek, wniosek o przywrócenie, doręczyciel, działalność gospodarcza w sektorze, kontrolowanie na bieżąco, przesyłek z poczty, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, korespondencja pocztowa, przywrócenie terminu procesowego, obowiązek w pracy, prawidłowe odzwierciedlenie, kumulatywne spełnienie przesłanek, czynność zawiadomienia
Zobacz»

II Cz 696/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 17 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany, wniesienie sprzeciwu od wyroku
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, odrzucenie sprzeciwu od wyroku, adres, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany, wniesienie sprzeciwu od wyroku, korespondencja, przesyłka sądowa, podwójne awizowanie, wymagany termin, pierwsze zawiadomienie, termin rozprawy, mąż, zażalenie, miejsce pobytów, termin do złożenia sprzeciwu, doręczenie, doręczyciel, podstawa do przywrócenia
Zobacz»

III Cz 1127/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 stycznia 2020

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • hajduk, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, dąbek, przywrócenie terminów, odpis wyroku zaocznego, trudność w poruszaniu, przesyłka pocztowa, doręczyciel, sprawdzanie skrzynki, możliwość sprawdzania, korespondencja pocztowa, przywrócenie terminu procesowego, miejsce doręczenia, wniosek o przywrócenie, prawidłowe odzwierciedlenie, palec stopy, kumulatywne spełnienie przesłanek, uchybienie terminów
Zobacz»

II Cz 435/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 24 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany, przywrócenie terminów
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • chmura, wniesienie sprzeciwu od wyroku, przedmiotowy wyrok zaoczny, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, adres zameldowania, pozwany, przywrócenie terminów, wyrok zaoczny sądu rejonowy, pozwany dowód, brak odebrania, przedmiotowy sprzeciw, zażalenie, adnotacja doręczyciela, przyjęcie braku winy, miejsce zamieszkania osoby fizycznej, podstawa zaskarżonego postanowienia, odpis przedmiotowy, odpis pozwu i załączników, pozostawienie rozstrzygnięcia o kosztach
Zobacz»

I C 1717/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 17 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, typu rozstrzygnięć, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, forma orzeczenia, forma postanowienia, rodzaj orzeczenia, wydanie postanowienia o umorzeniu, przesłanka do wydania, termin do wniesienia sprzeciwu, umorzenie postępowań, położna, wydawać wyrok, pozwany termin, oświadczenie powodów, odrzucenie pozwu, postępowanie nakazowe, wydać wyrok, materia, nakazanie
Zobacz»

III Cz 1191/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 stycznia 2020

Data publikacji: 28 maja 2020

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • hajduk, wniesienie sprzeciwu od wyroku, sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, przesyłka pocztowa, dąbek, odpis wyroku zaocznego, wniosek o przywrócenie, narzeczony, doręczyciel, termin do wniesienia sprzeciwu, sens dosłowny, adres, korespondencja pocztowa, przywrócenie terminu procesowego, miejsce doręczenia, prawidłowe odzwierciedlenie, kumulatywne spełnienie przesłanek, obowiązek kontrolowania, doręczanie przesyłek
Zobacz»

VIII Gz 282/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 17 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, rygor wykonalności, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, wykonalność wyroku zaocznego, zwrot wniosku o przywrócenie, termin do złożenia sprzeciwu, uzupełnienie braków formalnych wniosku, formalny wniosek o przywrócenie, wniosek o zawieszenie rygoru, pozwany, centrum, wyrok zaoczny wraz, przyczyna uchybienia, rygor zwrotu, możliwość wglądu, warunek formalny wniosku, ustanie przyczyny, prawnik
Zobacz»

VIII Cz 273/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 7 czerwca 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, miejsce zamieszkania adresata, odpis wyroku zaocznego, złożenie wniosku o przywrócenie, polonica, rękę teściowej, pozwany, adres, rozpoznanie sprzeciwu od wyroku, skuteczne doręczenie pisma, bieg, skuteczne doręczenie zastępcze, odrzucenie sprzeciwu od wyroku, pozew i zawiadomienie, odpis pozwu i wyrok, doręczenie zastępcze w trybie, powrót z wakacji
Zobacz»

II Cz 736/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 9 listopada 2015

Data publikacji: 15 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, przywrócenie terminów
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, niewłaściwy adres, wniesienie sprzeciwu od wyroku, przywrócenie terminów, dokonanie czynności procesowej, konsekwencją sprzeciwu, formalny wniosek o przywrócenie, konieczna modyfikacja, działalność rolnicza, znaczenie zmiany, negatywna konsekwencja braku, merytoryczna słuszność, odrzucenie sprzeciwu od wyroku, zostanie razem, analiza argumentów, doręczenie wyroku zaoczne, korespondencja, zaskarżone postanowienie o odrzuceniu, argument podniesiony w zażaleniu, postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu
Zobacz»

I Ca 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 4 marca 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, przywrócenie terminów, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • radca prawny, zakład karny, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, szkoda, związek przyczynowy pomiędzy zaniechaniem, przywrócenie terminów, strona radcy, odpowiedzialność radców, pozwany, związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem, wysłanie do sądu, stosowny krok prawny, linia orzecznicza, odpowiedzialność cywilna, orzeczniczy sąd, staranność, reprezentowanie interesu, zadośćuczynienie
Zobacz»

III Cz 445/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 września 2019

Data publikacji: 6 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

termin do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw od wyroku zaocznego, przywrócenie terminów, wniesienie sprzeciwu od wyroku, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia sprzeciwu, dąbek, sprzeciw od wyroku zaocznego, zażalenie, przywołana regulacja prawna, przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego, podstawa do zastosowania regulacji, żądane zabezpieczenie, przywrócenie terminów, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do usunięcia braków, nieprecyzyjność, ewentualne zaniechanie, pozwany sprzeciw, wujek, wyrok zaoczny sądu rejonowy, postępowanie egzekucyjne w sprawie, pozwany, wniosek o zawieszenia, usunięcie braków formalnych
Zobacz»

III Cz 40/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, przywrócenie terminów
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, dąbek, wniesienie sprzeciwu od wyroku, rak, odpis wyroku zaocznego, skrzynka pocztowa, doręczyciel, prawidłowe odzwierciedlenie, przywrócenie terminów, tarnowska góra, twierdzenie zażalenia, zmiana i orzeczenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, przesyłka pocztowa, placówka pocztowa, korespondencja, dwutygodniowy termin, sad rejonowy, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, pozwany odpis
Zobacz»

IV P 329/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przywrócenie terminów, sprzeciw od wyroku zaocznego, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • przywrócenie terminów, sprzeciw od wyroku zaocznego, wniosek o przywrócenie, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku, miejsce zamieszkania i adres, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, akt sprawy ze skutkiem, odpis wyroku zaocznego, termin do złożenia sprzeciwu, skutek doręczenia, skuteczne doręczenie, zawiadomienie o terminie rozprawy, przyczyna uchybienia, pełnomocnik powódki, pozwany, wniosek z ostrożności procesowej, wniosek o zawieszenie rygoru, osoba fizyczna miejsca zamieszkania, roku kodeksu
Zobacz»

II Cz 896/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 16 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany, przywrócenie terminów
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, sąsiadka, skrzynka listowa, wniesienie sprzeciwu od wyroku, opłata od sprzeciwu, wezwanie do uiszczenia opłaty, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany, zażalenie, klatka, uzasadniona podstawa do przywrócenia, doręczenie wezwania do uiszczenia, eksmisja, wezwanie z sądu, stosowna opłata sądowa, przywrócenie terminów, uiszczenie wymaganej opłaty, próba uzupełnienia, uiszczenie stosownej opłaty, odebranie wezwania
Zobacz»

V Kz 943/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, wniesienie sprzeciwu od wyroku
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw od wyroku nakazowego, wyrok nakazowy sądu rejonowego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, strony niezależne, roku zapadły, podstawa do przywrócenia, wniesienie sprzeciwu do sądu, termin na wniesienie sprzeciwu, przywrócenie terminu zawitego, praca poza miejscem zamieszkania, wniosek o przywrócenie, prawo o ruchu drogowe, wykonywanie pracy poza miejscem, wynik niedbalstwa, okoliczności nadzwyczajne, wykroczenie, prawo wniesienia sprzeciwu, zażalenie
Zobacz»

II Cz 666/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 września 2013

Data publikacji: 28 marca 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przywrócenie terminów, sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie sprzeciwu
 • Ważne frazy
  • przywrócenie terminów, sprzeciw od wyroku zaocznego, wniesienie sprzeciwu od wyroku, termin do wniesienia sprzeciwu, pozwany, doręczenie wyroku zaoczne, adres, odpis pozwów, uchybiony termin, zażalenie, odrzucenie sprzeciwu, oddalenie wniosku o przywrócenie, brak wina, wniesienie środków zaskarżenia, skuteczne doręczenie, skuteczność doręczenia zastępczego, zobowiązanie do ustosunkowania, odbiór przesyłki, doręczenie odpisu, niedbalstwo
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Piwowarska
Data wytworzenia informacji: