Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GCo 22/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-02-12

XII Ga 787/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości, możliwość zawarcia układu, wierzytelność, upadłość układowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości, nadzorca sądowy, czynności prawne, tarcica sosnowa, świadczenie wynikające z wierzytelności, możliwość zawarcia układu, prawo zarządu, mienie wchodzące do masy, wierzytelność, zarząd własny, masa upadłości, ogłoszenie upadłości z możliwością, upadłość układowa, charakter świadczenia nienależnego, komisarz, pozwany, upadłość naprawcza, opcja, nieważność
Zobacz»

XXIII Ga 1625/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zastaw, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • zastaw, zastawnik, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, rejestr zastawów, zastawca, składnik majątkowy, wierzytelność powstała przed ogłoszeniem, rola wierzyciela, obciążenie składników, wpis w rejestrze, zabezpieczenie, ograniczone prawo, masa upadłości, składnik masy, wnioskodawca, warszawa w warszawie, prawo rzeczowe, nowy wierzyciel
Zobacz»

XIII Ga 484/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, ogłoszenie upadłości, możliwość zawarcia układu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, komisarz, masa upadłości, nadzorca sądowy, postępowanie upadłościowe, zarząd własny, sankcja naruszenia, wierzytelność, prawo zarządu, mienie wchodzące do masy, ogłoszenie upadłości, możliwość zawarcia układu, zakaz, wierzyciel, zwykły zarząd, zgłoszenie wierzytelności, spełnianie świadczenia, przepis prawa upadłościowego, ustawa prawa, plan podziału funduszu
Zobacz»

I ACa 890/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2014

Data publikacji: 28 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość układowa, ogłoszenie upadłości, zastaw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość likwidacyjna, wierzytelność upadła, syndyk masy upadłości, upadłość układowa, siedziba, ogłoszenie upadłości, kara umowna za opóźnienie, przepis kodeksu cywilnego, wiadomość o przelewie, zastaw, pozwany, cesja, umowne wynagrodzenie, otrzymanie wiadomości, zarzut potrącenia, zabezpieczenie wierzytelności, umowa wzajemna, umowa przelewu na zabezpieczenie
Zobacz»

XVI GC 2965/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, komornik sądowy, majątek, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, wierzyciel, upadłość likwidacyjna, syndyk masy upadłości, informacja o ogłoszeniu, wierzytelność, bezpodstawne wzbogacenie, postępowanie egzekucyjne, upadłość spółki, komornik sądowy, zakaz wypłat, dzień ogłoszenia upadłości, nakaz zapłaty, majątek, egzekucja, miasto stołeczne, dłużnik, rachunek bankowy, moment ogłoszenia upadłości
Zobacz»

VI Gz 320/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 9 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, majątek, ogłoszenie upadłości, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk, masa upadłości, komisarz, wpłata zaliczki, majątek, ogłoszenie upadłości, spieniężenie, umorzenie postępowania upadłościowego, uiszczenie zaliczki na koszty, zobowiązanie masy, płynny środek, wierzytelność, zaspokojenie wierzyciela, likwidacja majątków, wyposażenie biura, systemy księgowe, zapas magazynowy, prowadzenie postępowania upadłościowego, bieżący środek
Zobacz»

VI ACa 29/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 18 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, ogłoszenie upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, masa upadłości, wierzytelność, modernizacja sieci wodociągowej, konserwacja i modernizacja, ogłoszenie upadłości, czynności prawne, wydanie merytorycznego orzeczenia, wierzytelność nabyta w drodze, przelew wierzytelności, warszawa, żądanie uznania, wniosek o ogłoszenie upadłości, umowa przelewu, spółka, syndyk, sprzedaż rzeczy ruchoma, droga cesji, uznanie za bezskuteczną umowę, uznanie za bezskuteczną czynność
Zobacz»

V Gz 93/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2018

Data publikacji: 8 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, wniosek o ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, przepis prawa upadłościowego, zażalenie dłużników, okres obowiązywania rozporządzenia, pewny spór, upadłość podmiotu, zgłoszenie przez dłużnika, wspólne dochodzenie roszczeń, wspólne postępowanie, obecnie obowiązujący przepis prawa, dochodzenie roszczeń wierzyciela, rozwiązanie zgodne, sprawa z wniosku dłużnika, wprowadzenie ustawy, spór w doktrynie, status dłużnika
Zobacz»

VI ACa 1510/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2013

Data publikacji: 29 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, ogłoszenie upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność, pozwana spółka, potrącenie, przeniesienie własności przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości, wniosek o uzupełnienie wyroku, zwrot do masy upadłości, bezskuteczność czynności prawna, własność przedsiębiorstwa upadłego, podwyższenie kapitału zakładowego, czynność sprzedaży, przeniesienie przedsiębiorstwa upadłego, istnienie wierzytelności, sprzedaż rzeczy ruchoma, objęcie udziałów, równowartość, syndyk, uznanie czynności prawnej
Zobacz»

I C 356/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 września 2015

Data publikacji: 4 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, zabezpieczenie, ogłoszenie upadłości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • masa upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, weksel, zabezpieczenie, ogłoszenie upadłości, czynność upadła, nieruchomość, przewłaszczenie na zabezpieczenie, syndyk, wniosek o ogłoszenie upadłości, czynności prawne, dług niewymagalny, wytoczenie powództwa o ustalenie, przeniesienie własności, dłużnik, ustalenie bezskuteczności, istnienie podstawy, złożenie wniosku o ogłoszenie, wierzyciel, zabezpieczenie i zapłata
Zobacz»

VIII Gz 46/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 września 2013

Data publikacji: 14 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości, majątek, hipoteka, układ
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości, majątek, pełnomocnik dłużnika, ustawa prawa, hipoteka, wartość majątku, wniosek o ogłoszenie upadłości, majątek dłużników, wierzyciel, postępowanie upadłościowe, nieruchomość o numerze, układ ratalny, likwidacja majątków, wymagalne zobowiązania, numer ksiąg wieczysty, tymczasowy nadzorca sądowy, układ, zaległości dłużników, udział dłużnika
Zobacz»

I ACz 231/13

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 30 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, zabezpieczenie roszczenia, wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, hipoteka, przedmiot zabezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, zabezpieczenie roszczenia, wierzytelność, syndyk, postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia, zgłoszenie do masy upadłości, postępowanie w przedmiocie wniosku, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości dłużnika, hipoteka, przedmiot zabezpieczenia, upadłość likwidacyjna, wierzytelność powstała przed ogłoszeniem, zamiana uprawnień, roszczenie wynikające z wierzytelności, orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia, postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia, merytoryczne orzeczenie w przedmiocie, zawieszenie postępowania w trybie
Zobacz»

VII Pa 64/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 30 marca 2021

Data publikacji: 15 października 2021

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa prawa, lista wierzytelności, syndyk masy upadłości, kategoria pierwsza, okres po ogłoszeniu, zakończenie postępowania upadłościowego, komisarz, odsetka, koszt postępowania upadłościowego, postępowanie egzekucyjne, należność ze stosunku pracy, jarząbek, odrzucenie pozwu, liść, kategoria piąta, postępowanie rozpoznawcze, wierzyciel
Zobacz»

V GC 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, dzień ogłoszenia upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie upadłościowe, odsetki należne, wierzytelność, czas do dni, należność główna, skład masy upadłości, dzień zapłaty, należność odsetkowa, lista wierzytelności, komisarz, pismo powoda, odsetka od długu, majątków nieobjętych, należność uboczna, sprzeciw, dłużnik, czas po ogłoszeniu
Zobacz»

V ACa 561/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

upadłość, prawo upadłościowe i naprawcze, hipoteka, moc prawa, majątek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • upadłość, prawo upadłościowe i naprawcze, hipoteka, umowa darowizny, budynek o kubaturze, księga wieczysta, równowartość w pieniądzu, upadłość likwidacyjna, bezskuteczność, czynność upadła, syndyk masy upadłości, obniżenie wartości przedmiotu, hipoteka obciążająca nieruchomości, wartość świadczenia, wartość przedmiotów majątkowych, pozwany, moc prawa, wartość nieruchomości, majątek, wierzyciel hipoteczny
Zobacz»

III Ca 1225/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, hipoteka, wierzytelność, zastaw, prawo upadłościowe i naprawcze, możliwość zawarcia układu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, zobowiązanie podatkowe, hipoteka, zarządzenie zabezpieczenia, wierzytelność, uczestnik, zastaw, ordynacja podatkowa, zastaw skarbowy, naczelnik urzędów skarbowych, prawo upadłościowe i naprawcze, decyzja dyrektora urzędu kontroli, wpis hipoteki przymusowej, wierzytelność wnioskodawcy, możliwość zawarcia układu, śródmieście w łodzi, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, podatek vat, obowiązek podatkowy, wniosek o wpis hipoteki
Zobacz»

I ACa 1202/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 21 września 2020

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

upadłościowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, upadła spółka, zysk, masa upadłości, czynność prawna, przepis kodeksu cywilnego, cena pojazdów, środek pieniężny, pozwany, ustawa prawa, salon samochodowy, ogłoszenie upadłości, przedmiotowa spółka, wypłata, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, termin przedawnienia, umowa inwestycyjna, bezskuteczność, syndyk, organ uprawniony do reprezentowania
Zobacz»

II C 1709/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 maja 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zastaw, zabezpieczenie, ogłoszenie upadłości, wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • zastaw, zabezpieczenie, ogłoszenie upadłości, akcja, wniosek o ogłoszenie upadłości, wykreślenie zastawu, wierzytelność, pozwany, złożenie wniosku o ogłoszenie, dług niewymagalny, odbiorca przekazów, umowa o kredyty, prawo upadłościowe i naprawcze, spółka komandytowo-akcyjna, dokonanie zabezpieczenia, masa upadłości, bank na wykreślenie, sprzeciw, aneks, wierzyciel
Zobacz»

I ACa 1180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości, egzekucja, komornik sądowy, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości dłużnika, syndyk masy upadłości, egzekucja, postępowanie upadłościowe, komornik sądowy, ustawa prawa, suma uzyskana z egzekucji, pozwany komornik sądowy, wierzytelność, wierzyciel, informacja o ogłoszeniu, szkoda, organ egzekucyjny, opinia tymczasowego nadzorcy sądowego, plan podziału sumy, konstytucja rp, ustawa o komornikach sądowych, bezprawność
Zobacz»

VIII GC 1021/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2 czerwca 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

ogłoszenie upadłości, wierzytelność, prawo upadłościowe i naprawcze, możliwość zawarcia układu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • upadłościowe prawo
 • Ważne frazy
  • ogłoszenie upadłości, wierzytelność, masa upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze, dzień ogłoszenia upadłości, dzień wydania postanowienia, zmiana sposobu, likwidacja majątku upadłego, możliwość zawarcia układu, potrącenie wierzytelności, obejmująca likwidacja majątku, wierzytelność upadła, wierzyciel, postanowienie o ogłoszenie upadłości, sposób prowadzenia postępowania upadłościowego, syndyk, wydanie postanowienia o ogłoszeniu, wydanie postanowienia o zmianie, ogłoszenie upadłości z możliwością, interes prawny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożenna Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Zgiet-Zawadzka
Data wytworzenia informacji: