Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 454/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-05-21

II C 4122/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, miesięczna rata leasingowa, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, weksel własny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • leasingodawca, umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, miesięczna rata leasingowa, leasingobiorca, wypełnienie weksli, poręczenie, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, posiadacz weksla, wystawca, pojazd, przepis kodeksu cywilnego, weksel własny, poręczyciel wekslowy, pozwany, harmonogram opłat, sprzedaż, zarzut od nakazów zapłaty
Zobacz»

I ACa 30/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2021

Data publikacji: 28 października 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa leasingu, rata leasingowa, przedmiot leasingu, weksel in blanco, pozwany, weksel własny, deklaracja wekslowa, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, indos, rata leasingowa, przedmiot leasingu, weksel in blanco, poręczyciel, pozwany, umowa przeniesienia przedsiębiorstwa, wypowiedzenie umowy leasingu, wystawca, weksel własny, deklaracja wekslowa, nota, wierzytelność, wypełnienie weksli, prawo z weksla, pożar, poręczenie wekslowe, nieruchomość
Zobacz»

II C 111/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2018

Data publikacji: 29 października 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, rata leasingowa, weksel własny, nakaz zapłaty, pozwany, weksel in blanco
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, przedmiot leasingu, rata leasingowa, waluta umowy, weksel własny, wartość maszyny, nakaz zapłaty, sprzedaż, poręczyciel wekslowy, wystawca weksla, wartość rat leasingowych, suma wekslowa, pozwany, porozumienie, zapłata oznaczonej sumy, zwrot przedmiotów leasingu, weksel in blanco, pozwana spółka, frank szwajcarski
Zobacz»

XVI GC 1203/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

umowa leasingu, opłata leasingowa, weksel in blanco, weksel własny, deklaracja wekslowa, płatność, przedmiot leasingu, faktura vat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, wypełnienie weksli, opłata leasingowa, weksel in blanco, weksel własny, deklaracja wekslowa, okresowe opłaty, wystawca, płatność, przedmiot leasingu, wystawienie weksla, poręczyciel, wymagalna należność, wierzyciel wekslowy, faktura vat, poręczenie, akceptant, wypowiedzenie umowy leasingu, ważne zobowiązanie
Zobacz»

I C 77/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 16 lutego 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, deklaracja wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, rata, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • przedmiot leasingu, prawo wekslowe, umowa leasingu, opłata okresowa, deklaracja wekslowa, suma wekslowa, pozwany, weksel własny, weksel in blanco, miejsce płatności, rata, płatność, dyspozycja powodów, wystawca weksla, prezes powoda, weksel i deklaracja wekslowa, skutek natychmiastowy, wygaśnięcie umowy leasingu, weksel gwarancyjny, data i miejsce wystawienia
Zobacz»

I C 1755/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 1 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa leasingu, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, rata leasingowa, przedmiot leasingu, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, poręczyciel, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, weksel in blanco, rata leasingowa, poręczenie wekslowe, przedmiot leasingu, roszczenie ze stosunku podstawowego, suma wekslowa, nakaz zapłaty, zobowiązanie wekslowe, pozwany, przedawnienie roszczenia ze stosunku, wystawca weksla, bezskuteczność umowy, postępowanie nakazowe, weksel własny, zarzut bezskuteczności
Zobacz»

I C 1267/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, opłata leasingowa, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, dłużnik wekslowy, remitent, prawo wekslowe, ogólny warunek umowy leasingu, wystawienie weksla, suma wekslowa, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, zarzut wypełnienia, stosunek podstawowy, opłata leasingowa, pozwany, weksel gwarancyjny, wykup weksli, nakaz zapłaty, wystawca weksla, swobodne podjęcie decyzji
Zobacz»

I C 1586/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 września 2015

Data publikacji: 4 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

deklaracja wekslowa, umowa leasingu, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, nakaz zapłaty, opłata leasingowa, rata leasingowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • deklaracja wekslowa, umowa leasingu, ugoda, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, prawo wekslowe, nakaz zapłaty, decyzja o przyznaniu odszkodowania, opłata leasingowa, treść deklaracji, weksel na kwotę, poręczyciel cywilny, rata leasingowa, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, wpłacony wkład, przyznane odszkodowanie, wypełnienie weksla na sumę, chwilą wypełnienia, stosunek podstawowy, należność
Zobacz»

I ACa 646/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 13 marca 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa leasingu, opłata leasingowa, weksel in blanco, weksel własny, płatność, pozwany, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, uzupełnienie weksla, prawo wekslowe, opłata leasingowa, weksel in blanco, weksel własny, płatność weksla, roszczenie ze stosunku podstawowego, płatność, pozwany, data płatności, nakaz zapłaty, deklaracja wekslowa, przedawnienie roszczenia, wystawca weksla własny, płatność wcześniejsza, umowa leasingowa, zawiadomienie, data wypełnienia weksla, porozumienie wekslowe
Zobacz»

I C 841/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 1 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, leasingodawca, przedmiot leasingu, strona powodowa, wierzytelność, indos, weksel in blanco, depozyt gwarancyjny, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wartość rynkowa, sprzedaż, wartość przedmiotu leasingu, indosant, sprzęt, indosowanie, leasingobiorca, wycena, termin płatności weksli, wystawca
Zobacz»

XI C 386/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

weksel in blanco, umowa leasingu, przedmiot leasingu, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, płatność, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, leasingobiorca, umowa leasingu, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, strona powodowa, zobowiązanie wekslowe, płatność, stosunek wekslowy, termin przedawnienia roszczenia, data płatności, dzień płatności weksla, weksel własny, wykupienie weksli, leasingodawca, roszczenie z weksli
Zobacz»

XI C 387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

weksel in blanco, umowa leasingu, przedmiot leasingu, deklaracja wekslowa, zobowiązanie wekslowe, płatność, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, leasingobiorca, umowa leasingu, przedawnienie roszczenia ze stosunku, roszczenie ze stosunku podstawowego, przedmiot leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, wypełnienie weksli, strona powodowa, zobowiązanie wekslowe, płatność, stosunek wekslowy, termin przedawnienia roszczenia, data płatności, dzień płatności weksla, weksel własny, wykupienie weksli, leasingodawca, roszczenie z weksli
Zobacz»

II Ca 192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa leasingu, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa leasingu, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, nowy weksel, porozumienie wekslowe, poręczyciel wekslowy, siedziba w świdnicy, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wschód, rejonowy lublin, podlaskie, nakaz zapłaty, żona wspólnika, postanowienie aneksów do umowy, wypełnienie weksli, wystawca weksla własny, pozwany
Zobacz»

I C 528/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 18 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przedmiot leasingu, umowa leasingu, pozwany, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, płatność, weksel in blanco, opłata leasingowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, indos, przedmiot leasingu, umowa leasingu, inwestor, zapis ręczny, pozwany, indosatariusz, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, umowa leasingu operacyjnego, płatność weksla, wystawca weksla, weksel własny, podpis o treści, płatność, weksel in blanco, warunki umowy, stosunek podstawowy, opłata leasingowa
Zobacz»

I C 238/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel in blanco, przedmiot leasingu, pozwany, odsetka, płatność, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • leasingodawca, umowa leasingu, prawo wekslowe, leasingobiorca, indos, weksel in blanco, adres, wykup weksli, czynsze leasingowe, przedmiot leasingu, prawo z weksla, wierzytelność, umowa przelewu, pozwany, odsetka, stosunek podstawowy, wnoszenie czynszów, płatność, przedmiotowy weksel, deklaracja wekslowa
Zobacz»

I C 2781/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, nakaz zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, umowa leasingu, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, nakaz zapłaty, oryginał deklaracji, wystawca weksla, wypełnienie weksli, pozwany, rozliczenie umowy leasingu, przedstawienie weksla do zapłaty, stosunek podstawowy, pozwana spółka, poręczyciel za wystawcę, poręczenie wekslowe, umowa leasingowa, remitent, abstrakcyjność zobowiązania wekslowego, podpis, suma wekslowa
Zobacz»

VI ACa 1230/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa leasingu, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, wystawca weksla, wypełnienie weksli, rozliczenie umowy leasingu, remitent, poręczyciel wekslowy, stosunek podstawowy, ogólny warunek umowy leasingu, weksel do zapłaty, zakres rachunkowości i księgowości, zobowiązanie wekslowe, możliwość podnoszenia zarzutów, uzupełnienie weksla, pozwany, nakaz zapłaty, zarzut dotyczący rozliczenia, wartość zwróconych przedmiotów
Zobacz»

XX GC 1390/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 października 2018

Data publikacji: 10 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, opłata leasingowa, deklaracja wekslowa, roszczenie ze stosunku podstawowego, okresowe opłaty, nieważność umów leasingu, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odszkodowanie umowne, rozliczenie umowy leasingu, wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, uzupełnienie weksla, sprzedaż przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, nakaz zapłaty, termin przedawnienia, płatność weksla
Zobacz»

I C 536/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 lipca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowa leasingu, przedmiot leasingu, rata, nakaz zapłaty, weksel in blanco, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, leasing, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa leasingu, przedmiot leasingu, rata, nakaz zapłaty, rozwiązanie umowy leasingu, weksel in blanco, pozwany, zapłacenie zaległości, samochód specjalny, harmonogram, rata leasingu, brak zapłaty należności, płaszczyzna stosunku prawa, zarzut od nakazów zapłaty, aneksowanie umowy, nabycie rzeczy, zapłata w postępowaniu nakazowym, wykonanie nakazu zapłaty, zaległa opłata, umowa leasingu operacyjnego
Zobacz»

II C 339/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 18 października 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, weksel in blanco, pozwany, zobowiązanie wekslowe, umowa leasingu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • leasing, weksel, weksel własny
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, nakaz zapłaty, weksel in blanco, strona umowy najmu, umowa o współpracy, pozwany, wystawienie weksla, zobowiązanie wekslowe, umowa leasingu, pozwany weksel, zarzut od nakazów zapłaty, rata leasingu, wystawca weksla, użytkowanie samochodu, ważność weksla, umowa odpłatna, najem lokali, rejonowy lublin, wniesienie zarzutów od nakazu, pilot
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szanciło
Data wytworzenia informacji: