Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIV Pa 60/22 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2022-10-05

III APa 12/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa o prace, ekwiwalent pieniężny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, prawo do urlopu wypoczynkowego, pracownik, stosunki pracy, pracodawca, kodeks pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • obowiązek świadczenia pracy, umowa o prace, ekwiwalent pieniężny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, prawo do urlopu wypoczynkowego, pracownik, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, stosunki pracy, dzień urlopu, pracodawca, zasada równego traktowania w zatrudnieniu, gotowość do świadczenia pracy, aneks do umowy, prawo do ekwiwalentu, kodeks pracy, postanowienie umowy o pracę, pozwana spółka, pozostawanie w gotowości, powoływanie świadków
Zobacz»

VI P 26/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 maja 2017

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

prawo do urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za urlopy, kodeks pracy, ekwiwalent pieniężny, stosunki pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • prawo do urlopu wypoczynkowego, okres zawieszenia w czynnościach, siła wyższa, zawieszenie w czynnościach służbowych, ekwiwalent za urlopy, urlop w naturze, przedawnienie prawa, urlop wypoczynkowy za rok, kodeks pracy, bieg przedawnienia, postępowanie dyscyplinarne, zapłata ekwiwalentu za urlop, ekwiwalent pieniężny, roszczenie o ekwiwalent, stosunek służbowy, wypłata ekwiwalentu, ustrój sądów, gospodarcze przeznaczenie, stosunki pracy, powodu urlopów
Zobacz»

IV P 368/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 30 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, pracodawca, pracownik, umowa o prace, rozwiązanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, pracodawca, zaległy urlop wypoczynkowy, nieobecność powódki w pracy, urlop wypoczynkowy za rok, regulamin pracy, pozwany pracodawca, pracownik, umowa o prace, naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, akt osobowy powódki, pozwany regulamin, nieusprawiedliwioną nieobecność, udzielenie urlopu, rozwiązanie umowy, zachowanie okresu wypowiedzenia, kontrolne badanie lekarskie, niezdolność do prac, urząd wojewódzki
Zobacz»

IV Pa 94/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlopy, rozwiązanie umowy o prace, ekwiwalent pieniężny, prawo do urlopu, pozwany, niewykorzystany urlop, pracodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlopy, piekarstwo, cukiernictwo, gastronomia, rozwiązanie umowy o prace, pozwany pracodawca, ekwiwalent pieniężny, prawo do urlopu, pozwany, niewykorzystany urlop, wypowiedzenie przez pracownika, pracodawca, praca bez wypowiedzenia, selwa, podstawa do wytoczenia, roszczenie, wzajemne zniesienie kosztów procesu, urlop wypoczynkowy w naturze
Zobacz»

IV P 60/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, pracownik, pracodawca, pozwany, umowa o prace, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14)
   2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, dzień urlopu, ekwiwalent pieniężny, ewidencja czasu pracy, pracownik, dzień w latach, urlop w naturze, pracodawca, okres zatrudnienia, pozwany, praca za lata, umowa o prace, ekwiwalent pieniężny za urlop, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, istotny okres, urlop zaległy, wyliczenie ekwiwalentu, zeszyt, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, państwowa inspekcja pracy
Zobacz»

IV P 217/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 3 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ekwiwalent za urlopy, prawo do urlopu wypoczynkowego, pracownik, pracodawca, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • kolejny urlop, przepracowanie, rok kalendarzowy, ekwiwalent za urlopy, dzień urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu, urlop pracownika, prawo do urlopu wypoczynkowego, pracownik, zaległy urlop, pracodawca, nabywanie prawa, miesiąc pracy, następny rok, urlop za rok, nowy rok, mechanizm nabywania, uprawnienie urlopowe, pula, praca
Zobacz»

IV P 90/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2016

Data publikacji: 17 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, pracownik, umowa o prace, stosunki pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, protokół z dni, ekwiwalent pieniężny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dzień urlopu, urlop w naturze, wynagrodzenie, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, e, zaległy urlop wypoczynkowy, pozwany, maszyna kamieniarska, pracownik, umowa o prace, ekwiwalent pieniężny za urlop, stosunki pracy, okres wypowiedzenia, pracodawca karty, podstawa ustalenia ewentualnego, zestawienie kart
Zobacz»

VIII Pa 120/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, niewykorzystany urlop, pracownik, prawo do urlopu, umowa o prace, kodeks pracy, ekwiwalent za urlopy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, urlop w naturze, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop, pracownik, zgoda pracowników, prawo do ekwiwalentu pieniężnego, przepracowany miesiąc, potrącenie ustawowe, prawo do urlopu, zaliczka, wykorzystanie urlopu, wierzytelność, umowa o prace, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, kodeks pracy, ekwiwalent za urlopy, wypłata ekwiwalentu, prawa praca
Zobacz»

IV P 52/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 października 2020

Data publikacji: 8 marca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, prawo do urlopu, pracownik, ekwiwalent za urlopy, kodeks pracy, niewykorzystany urlop, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu, prawo do urlopu, pracownik, ekwiwalent za urlopy, kodeks pracy, praca powódki, niewykorzystany urlop, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, błąd w pracy, pozwany, etat, zatrudnienie powódki, ilość dni urlopu, rok następny, pracownik urlopu, karta ewidencji czasu pracy, zaległy urlop, rok kalendarzowy, akt osobowy
Zobacz»

VI P 905/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 9 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, umowa o prace, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, prawo do urlopu, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, dzień urlopu wypoczynkowego, wniosek urlopowy, lista obecności powoda, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, podpis, urlop zaległy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, zakres rachunkowości, wynagrodzenie za prace, udzielenie urlopu wypoczynkowego, umowa o prace, pobrana zaliczka, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, zaliczka na poczet, protokół z rozprawy, prawo do urlopu, pracownik, pozwana spółka
Zobacz»

IV P 52/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 10 maja 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, stosunki pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, wniosek urlopowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dzień urlopu, dzień roboczy, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent pieniężny, badanie pisma i dokumentów, roszczenie o urlop, urlop za rok, roszczenie o wypłatę ekwiwalentu, wniosek o urlop wypoczynkowy, opiekunka osób starszych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, przysługujący urlop, przedawnienie, stosunki pracy, zakres badania pisma, wygaśnięcie stosunku pracy, stosunek pracy pracownika
Zobacz»

VIII Pa 11/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umowy o prace, pozwany, pracodawca, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umowy o prace, pozwany, karta urlopowa, praca bez wypowiedzenia, zgoda na urlop, pracodawca, naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, przychodnia, pracownik, wniosek urlopowy, badanie okresowe, kwestia zdolności do pracy, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, zgoda pracodawcy, uzyskanie orzeczenia lekarskiego, hurtownia, bez wypowiedzenia z winy pracownika, prawo rozwiązania umowy, powodu urlopów
Zobacz»

III APa 1/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2022

Data publikacji: 6 grudnia 2022

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, ekwiwalent pieniężny, stosunki pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, rada nadzorcza, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pozwana spółka, rezerwacja, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ewidencja, urlop wypoczynkowy w naturze, pozwany, dzień urlopu, ekwiwalent pieniężny, wypoczynek, mail, skorzystanie z urlopu, nadzór, dni niewykorzystane, członek zarządu, wykorzystanie zaległego urlopu, stosunki pracy, korzystanie z urlopu
Zobacz»

VIII Pa 75/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 listopada 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pracodawca, praca, pozwany, ekwiwalent pieniężny, prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • niewykorzystany urlop wypoczynkowy, obowiązek świadczenia pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, dni niewykorzystane, zwolnienie z obowiązku świadczenia, urlop wypoczynkowy powoda, wymiar urlopu wypoczynkowego, pracodawca, praca, pozwany, sprostowanie świadectwa pracy, zwolnienie pracownika z obowiązku, ekwiwalent pieniężny, prawo do urlopu wypoczynkowego, płatne przerwy, dzień urlopu wypoczynkowego, wykorzystany urlop wypoczynkowy, żądanie ekwiwalentu, prawo podmiotowe, długość okresu zatrudnienia
Zobacz»

IV P 28/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Data orzeczenia: 29 maja 2017

Data publikacji: 28 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy w dniach, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, korespondencję mailową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wykorzystanie przez powódkę, praca powódki, praca z pozwaną spółką, zdjęcie, zwolnienie lekarskie, pozwany, praca, plan wykorzystania urlopu, lekarska powódka, okres korzystania przez powódkę, urlop wypoczynkowy w naturze, wydruk z korespondencji, boże ciało
Zobacz»

VII P 348/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 września 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, praca, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent pieniężny, pracownik, pracodawca, prawo do urlopu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, budynek prokuratury, wynagrodzenie za pracę, pozwana spółka, dzień dodatkowy, praca, dzień urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ekwiwalent pieniężny, pracownik urlopu wypoczynkowego, pracownik, pracodawca, przejęcie pracowników, stopień umiarkowany, prawo do urlopu, godzina urlopu, pobranie karty, należny ekwiwalent
Zobacz»

IV P 205/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 marca 2021

Data publikacji: 22 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umowy o prace, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pracodawca, pozwany, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy, rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, praca bez wypowiedzenia, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, rozwiązanie umowy o prace, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pracodawca, utarg, pozwany, sklep, pracownik, wynagrodzenie za pracę, świadectwo pracy, zakresie kadr, oświadczenie o rozwiązania, rozwiązanie z powódką umowy, dzień zapłaty, podstawowy obowiązek pracowniczy, praca w dzień, ewidencja czasu pracy, naruszenie podstawowego obowiązku
Zobacz»

IV Pa 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 12 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, praca, ekwiwalent pieniężny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, branża budowlana, pozwany, praca, ekwiwalent urlopowy, prefabrykat, wynagrodzenie powodów, zapłata ekwiwalentu, akt osobowy powodów, prawa praca, wymiar urlopu, dodatek urlopowy, bilet, ekwiwalent pieniężny, składnik wynagrodzenia, przepis niemieckiego prawa, waluta, wysokość ekwiwalentów
Zobacz»

IV P 47/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 21 stycznia 2021

Data publikacji: 26 lutego 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, pracodawca, praca, pracownik, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, pozwany, prawo do urlopu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • urlop wypoczynkowy
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, wniosek urlopowy, pracodawca, dzień urlopu wypoczynkowego, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, praca, tydzień wolny, system prac, czas prac, dni niewykorzystane, pracownik, praca w tygodniu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, miesięczna norma, grafik, pozwany, kolejny tydzień, pozwany pracodawca, pełny etat, prawo do urlopu
Zobacz»

VI P 1114/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 listopada 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

urlop wypoczynkowy, pracodawca, rozwiązanie umowy o prace, pracownik, pozostawanie bez pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Ważne frazy
  • urlop wypoczynkowy, pracodawca, rozwiązanie umowy o prace, nieobecność w pracy, naruszenie dyscypliny pracy, pracownik, wniosek o udzielenie urlopu, wynagrodzenie za czas pozostawania, praca w trybie, czas pozostawania bez pracy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, oświadczenie o rozwiązania, plan urlopów, dzień urlopu, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, pozostawanie bez pracy, mail, prezes zarządów, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Sylwia Góźdź
Data wytworzenia informacji: