Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 273/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-05-10

V ACo 70/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 listopada 2017

Data publikacji: 20 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, wniosek o stwierdzenie wykonalności, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, akt sądu polubownego, treść wyroku sądu polubownego, ponowne stwierdzenie, wnioskodawca do wskazania, nadanie klauzul wykonalności, pełnomocnik wnioskodawcy, legitymacja do wystąpienia, obejmujący wyrok sądu, rygor uznania, klauzula wykonalności wyroku sądu, poprzednik prawny wnioskodawcy, tytuł wykonawczy, wnioskodawca w sprawie, wykonanie w drodze egzekucji, wierzyciel, zarządzenie
Zobacz»

I ACo 12/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 lipca 2020

Data publikacji: 21 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, wykonanie w drodze egzekucji, spółka akcyjna, ugoda, wynagrodzenie pełnomocnika wnioskodawczyni, usługi sportowe, zakresie punktów, sprawa o sygnaturze, rozstrzygnięcie sądu polubownego, wniosek strony, sprawa pełnomocnictwa, zasada porządku prawnego, opłata od wniosku, spór strony, podstawa do odmowy, sprawa wniosku
Zobacz»

I ACo 62/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 października 2020

Data publikacji: 12 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, wykonanie w drodze egzekucji, wynagrodzenie pełnomocnika wnioskodawczyni, odpis ugody, ugoda między stronami, zakresie punktów, sprawa o sygnaturze, uwierzytelniony odpis, rozstrzygnięcie sądu polubownego, wniosek strony, sprawa pełnomocnictwa, sąd arbitrażowy, zasada porządku prawnego, opłata od wniosku, ustawowa odsetka za opóźnienie
Zobacz»

XX GCo 168/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2015

Data publikacji: 18 maja 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, zapis na sąd polubowny, klauzula wykonalności wyroku sądu, ugoda, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, regulamin komisji, organizacja narodów zjednoczonych, międzynarodowe prawo, klauzula wykonalności wyroku sądu, ad hoc, wykonanie w drodze egzekucji, koszt arbitrażu, ugoda, prawo handlowe, przekład na język polski, wykonanie wyroku sądu polubownego, siedziba, uznanie wyroku sądu polubownego, oryginał wyroku, roku orzeczeń, istnienie sądów
Zobacz»

I ACo 1/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, ugoda, zapis na sąd polubowny, klauzula wykonalności, przepis kodeksu postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, zapis na sąd polubowny, klub sportowy, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, wniosek strony, dołączony wyrok, urzędowo poświadczony odpis, klauzula wykonalności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, koszt notarialnego poświadczenia, wykonanie wyroku sądu polubownego, odsetka ustawowa za opóźnienie, dopuszczalność stwierdzenia, doręczenie wniosku, wymóg wniosku, postępowanie o stwierdzenie wykonalności, punkt pierwszy postanowienia
Zobacz»

I ACo 108/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2022

Data publikacji: 23 stycznia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, wykonanie w drodze egzekucji, ugoda, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, dłużniczka, wynagrodzenie pełnomocnika wnioskodawczyni, odpis ugody, sprawa o sygnaturze, uwierzytelniony odpis, rozstrzygnięcie o umorzeniu, rozstrzygnięcie sądu polubownego, wniosek strony, ugoda zawarta przez strony, sprawa pełnomocnictwa, sąd arbitrażowy, zasada porządku prawnego, opłata od wniosku
Zobacz»

I ACo 22/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, radca prawny, przejście uprawnienia, cesjonariusz, część piąta, wyrok sądu państwowego, wnioskodawczyni, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, kopia umowy pożyczki, egzekucyjny obowiązek
Zobacz»

I ACo 50/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 czerwca 2019

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, klauzula wykonalności wyroku sądu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, odmowa stwierdzenia wykonalności, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, stały sąd polubowny, towarzystwo, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, czternastodniowy termin, rozstrzygnięcie sądu polubownego, klauzula wykonalności wyroku sądu, podstawowa zasada porządku prawnego, roku wyroku, koszt postępowania klauzulowego, wydany dzień, sprawa stała, suma kwot, wykonanie wyroku, odsetka ustawowa za opóźnienie, negatywna przesłanka
Zobacz»

I ACo 73/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, wnioskodawca, dłużnik, pierwotny wierzyciel, przejście uprawnienia, część piąta, wyrok sądu państwowego, egzekucja wyroku sądu, skutek przelewu wierzytelności, funkcja postępowania klauzulowego, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie
Zobacz»

I ACo 88/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 grudnia 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przejście uprawnienia, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, pierwotny wierzyciel, część piąta, wyrok sądu państwowego, egzekucja wyroku sądu, skutek przelewu wierzytelności, funkcja postępowania klauzulowego, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie, przesłanka odmowy uznania, postępowanie przed sądem państwowym
Zobacz»

I ACo 67/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 września 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, przejście uprawnienia, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, pierwotny wierzyciel, część piąta, wyrok sądu państwowego, egzekucja wyroku sądu, skutek przelewu wierzytelności, funkcja postępowania klauzulowego, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie, uznanie i stwierdzenie wykonalności, przesłanka odmowy uznania
Zobacz»

I ACo 16/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 15 marca 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, radca prawny, przejście uprawnienia, część piąta, wyrok sądu państwowego, wnioskodawczyni, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, kopia umowy pożyczki, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie
Zobacz»

I ACo 68/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, radca prawny, przejście uprawnienia, cesjonariusz, część piąta, wyrok sądu państwowego, wnioskodawczyni, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, kopia umowy pożyczki, egzekucyjny obowiązek
Zobacz»

I ACo 59/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 września 2019

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, ugoda, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, stwierdzenie wykonalności, ugoda, wiążący przepis, rozstrzygnięcie sądu polubownego, klauzula wykonalności wyroku sądu, zapis na sąd polubowny, wykonanie w drodze egzekucji, zasada porządku prawnego, konsument, otrzymanie odpisu wniosku, wykonanie wyroku sądu polubownego, przedłożony wyrok, podstawa roszczenia wnioskodawcy, koszt postępowania po myśli, brak wyboru, prawo właściwe dla umowy, sprawa o sygnaturze, stały sąd polubowny
Zobacz»

I ACo 84/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 października 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, przejście uprawnienia, wykonanie w drodze egzekucji, pierwotny wierzyciel, wyrok sądu państwowego, egzekucja wyroku sądu, skutek przelewu wierzytelności, funkcja postępowania klauzulowego, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie, przesłanka odmowy uznania, wnioskodawca o sprecyzowanie, postępowanie przed sądem państwowym, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

I ACo 77/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, przejście uprawnienia, kodeks postępowania cywilnego, wykonanie w drodze egzekucji, pierwotny wierzyciel, część piąta, wyrok sądu państwowego, egzekucja wyroku sądu, skutek przelewu wierzytelności, funkcja postępowania klauzulowego, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie, uznanie i stwierdzenie wykonalności, przesłanka odmowy uznania
Zobacz»

I ACo 9/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego, wierzytelność, wyrok sądu państwowego, część piąta, wierzyciel, klauzula wykonalności przeciwko dłużniczkom, egzekucja wyroku sądu, funkcja postępowania klauzulowego, ponowne stwierdzenie, przesłanka odmowy uznania, spór o roszczenia, uznanie i stwierdzenie wykonalności, postępowanie przed sądem państwowym
Zobacz»

I ACo 63/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności, kodeks postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, przejście uprawnienia, wykonanie w drodze egzekucji, pierwotny wierzyciel, wyrok sądu państwowego, egzekucja wyroku sądu, skutek przelewu wierzytelności, funkcja postępowania klauzulowego, egzekucyjny obowiązek, ponowne stwierdzenie, przesłanka odmowy uznania, wnioskodawca o sprecyzowanie, postępowanie przed sądem państwowym, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

I ACo 66/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, ugoda, nadanie klauzul wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • stwierdzenie wykonalności, wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, ugoda, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, wyrok klauzuli wykonalności, wnioskodawca, wierzytelność, część piąta, wyrok sądu państwowego, wierzyciel, egzekucja wyroku sądu, klauzula wykonalności przeciwko dłużniczkom, funkcja postępowania klauzulowego, ponowne stwierdzenie, wyrok sadu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności, przesłanka odmowy uznania
Zobacz»

I ACo 122/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 lutego 2018

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wykonalność wyroku sądu polubownego, stwierdzenie wykonalności, ugoda, zapis na sąd polubowny, klauzula wykonalności, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • wykonalność wyroku sądu polubownego, stały sąd polubowny, stwierdzenie wykonalności, ugoda, wyrok stałego sądu, wykonanie wyroku sądu polubownego, zapis na sąd polubowny, stwierdzenie wykonalności wyroku sądu, zasada porządku prawnego rzeczypospolitej, porządek prawny rzeczpospolitej polskiej, rozstrzygnięcie sądu polubownego, podstawowa zasada porządku prawnego, klauzula wykonalności, siedziba, spełnienie przez wnioskodawcę wymogu, wniosek wyroku, opłata od pełnomocnictwa procesowego, wniosek strony, wyrok klauzuli wykonalności, wierzytelność należna
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Górna
Data wytworzenia informacji: