Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 1214/09 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-10

XX GC 909/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

ograniczenie sposobu, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, sejmik województwa, akt prawa miejscowego, rozporządzenie wojewody, przedsięwzięcie mogące znacząco, prawo ochrony środowiska, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, rodzaj przedsięwzięć, przedsięwzięcie mogące zawsze, akt wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)
   5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ograniczenie sposobu, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, sejmik województwa, akt prawa miejscowego, rozporządzenie wojewody, ustawa prawo ochrony środowiska, przedsięwzięcie mogące znacząco, prawo ochrony środowiska, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, oddziaływanie na środowisko, sprawa utworzenia, wejście w życie uchwały, rodzaj przedsięwzięć, przedsięwzięcie mogące zawsze, nieruchomość powoda, uchwała sejmiku województwa, akt wykonawczy
Zobacz»

II C 34/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

rozporządzenie wojewody, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, strefa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, termin zawity, przedsięwzięcie mogące zawsze, wejście w życie uchwały, przepis wykonawczy, akt wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
   5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • rozporządzenie wojewody, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, strefa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, nieruchomość powoda, oddziaływanie na środowisko, termin zawity, przedsięwzięcie mogące zawsze, kserokopia pisma, wejście w życie uchwały, przepis wykonawczy, akt wykonawczy, sprawa utworzenia, pobyt dzieci i młodzieży
Zobacz»

II C 811/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 października 2014

Data publikacji: 17 grudnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

ograniczenie sposobu, strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, przedsięwzięcie mogące znacząco, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, przedsięwzięcie mogące zawsze, wejście w życie uchwały, przepis wykonawczy, termin zawity, akt wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
   5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ograniczenie sposobu, strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, nieruchomość powoda, przedsięwzięcie mogące znacząco, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, przedsięwzięcie mogące zawsze, wejście w życie uchwały, przepis wykonawczy, sprawa utworzenia, termin zawity, akt wykonawczy, pobyt dzieci i młodzieży, uchwała sejmiku
Zobacz»

XXV C 1542/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, strefa, ograniczenie sposobu, rozporządzenie wojewody, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, oddziaływanie na środowisko, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, wejście w życie uchwały, wartość nieruchomości, lotnisko
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
   5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, strefa, ograniczenie sposobu, rozporządzenie wojewody, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, nieruchomość powódki, akt prawa miejscowego, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, oddziaływanie na środowisko, sprawa utworzenia, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, wejście w życie uchwały, uchwała sejmiku województwa, wartość nieruchomości, klimat akustyczny, lotnisko
Zobacz»

II C 820/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 9 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, rozporządzenie wojewody, strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oddziaływanie na środowisko, nieruchomość, przedsięwzięcie mogące znacząco, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, lotnisko, wejście w życie uchwały, rodzaj przedsięwzięć, akt wykonawczy, prawo miejscowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, rozporządzenie wojewody, uchwała sejmiku, strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, oddziaływanie na środowisko, nieruchomość, przedsięwzięcie mogące znacząco, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, poziom hałasu, lotnisko, wejście w życie uchwały, budynek, rodzaj przedsięwzięć, nieruchomość powoda, akt wykonawczy, prawo miejscowe
Zobacz»

VI ACa 928/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 19 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, przedsięwzięcie mogące zawsze, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, oddziaływanie na środowisko, rodzaj przedsięwzięć
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • prawo ochrony środowiska, przedsięwzięcie mogące znacząco, ustawa prawo ochrony środowiska, rozporządzenie wojewody, strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, pobyt dzieci i młodzieży, budynek, dom opieki, przedsięwzięcie mogące zawsze, sprawa utworzenia, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, oddziaływanie na środowisko, administracja terenowa, zmiana w podziale, rodzaj przedsięwzięć
Zobacz»

XXV C 1575/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, rozporządzenie wojewody, strefa, ograniczenie sposobu, sposób korzystania z nieruchomości, akt prawa miejscowego, przedsięwzięcie mogące znacząco, oddziaływanie na środowisko, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, wejście w życie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
   5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, rozporządzenie wojewody, strefa, ograniczenie sposobu, nieruchomość powoda, sposób korzystania z nieruchomości, sprawa utworzenia, akt prawa miejscowego, przedsięwzięcie mogące znacząco, oddziaływanie na środowisko, sporządzenie raportu, pobyt dzieci i młodzieży, raport o oddziaływaniu, klimat akustyczny, dom opieki, wejście w życie uchwały, uchwała sejmiku województwa
Zobacz»

XXV C 1422/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 4 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, przedsięwzięcie mogące znacząco, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, strefa, wartość nieruchomości, rodzaj przedsięwzięć
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
   5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, nieruchomość powoda, przedsięwzięcie mogące znacząco, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, strefa, wartość nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, sprawa utworzenia, rodzaj przedsięwzięć, dom opieki
Zobacz»

III C 1170/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2015

Data publikacji: 20 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sejmik województwa, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, rodzaj przedsięwzięć, przedsięwzięcie mogące zawsze, akt wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
   5. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sejmik województwa, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, nieruchomość powoda, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, sprawa utworzenia, rodzaj przedsięwzięć, zadanie i kompetencja, przedsięwzięcie mogące zawsze, akt wykonawczy
Zobacz»

I C 1299/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, rodzaj przedsięwzięć, przedsięwzięcie mogące zawsze, akt wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
   5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, nieruchomość powoda, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, akt prawa miejscowego, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, sprawa utworzenia, rodzaj przedsięwzięć, zadanie i kompetencja, przedsięwzięcie mogące zawsze, akt wykonawczy
Zobacz»

XXV C 1574/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 lipca 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, strefa, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, przedsięwzięcie mogące znacząco, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, oddziaływanie na środowisko, wejście w życie uchwały, wartość nieruchomości, rodzaj przedsięwzięć, przedsięwzięcie mogące zawsze
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)
   5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, port lotniczy, strefa, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, przedsięwzięcie mogące znacząco, sporządzenie raportu, raport o oddziaływaniu, oddziaływanie na środowisko, nieruchomość powoda, sprawa utworzenia, wejście w życie uchwały, wartość nieruchomości, rodzaj przedsięwzięć, przedsięwzięcie mogące zawsze
Zobacz»

XXV C 1452/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, wejście w życie uchwały, termin zawity, wartość nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, strefa, sprawa utworzenia, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, wejście w życie uchwały, nieruchomość powoda, termin zawity, wartość nieruchomości, pobyt dzieci i młodzieży, właściwy klimat akustyczny, dom opieki, roszczenie, hałas, uchwała sejmiku województwa
Zobacz»

XXV C 1564/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, strefa, wejście w życie uchwały, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, wartość nieruchomości, termin zawity
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, sprawa utworzenia, akt prawa miejscowego, strefa, wejście w życie uchwały, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, nieruchomość powódki, wartość nieruchomości, termin zawity, klimat akustyczny, pobyt dzieci i młodzieży, hałas, dom opieki, budynek, uchwała sejmiku
Zobacz»

XXV C 1451/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, strefa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, wejście w życie uchwały, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, wartość nieruchomości, termin zawity
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, strefa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, sprawa utworzenia, wejście w życie uchwały, sposób korzystania z nieruchomości, rozporządzenie wojewody, nieruchomość powoda, wartość nieruchomości, termin zawity, właściwy klimat akustyczny, pobyt dzieci i młodzieży, uchwała sejmiku, roszczenie, dom opieki, budynek
Zobacz»

XXV C 1435/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, strefa, akt prawa miejscowego, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, wartość nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, strefa, akt prawa miejscowego, sprawa utworzenia, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, nieruchomość powoda, wejście w życie uchwały, wartość nieruchomości, budynek, hałas, uchwała sejmiku województwa, pobyt dzieci i młodzieży, roszczenie, klimat akustyczny, dom opieki
Zobacz»

XXV C 1580/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, wejście w życie uchwały, środowisko, rozporządzenie wojewody, akt prawa miejscowego, korzystanie z nieruchomości, ograniczenie sposobu, wartość nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • strefa, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, nieruchomość powoda, pobyt dzieci i młodzieży, sprawa utworzenia, część w strefie, wejście w życie uchwały, środowisko, rozporządzenie wojewody, akt prawa miejscowego, budynek, korzystanie z nieruchomości, ograniczenie sposobu, szpital i dom, czasowy pobyt, wartość nieruchomości, strefa ograniczonego użytkowania, dom opieki społecznej, klimat akustyczny
Zobacz»

XXV C 1536/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, rozporządzenie wojewody, strefa, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, obniżenie wartości nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, akt prawa miejscowego, rozporządzenie wojewody, strefa, sprawa utworzenia, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, nieruchomość powoda, hałas, klimat akustyczny, budynek, uchwała sejmiku województwa, pobyt dzieci i młodzieży, obniżenie wartości nieruchomości, roszczenie, dom opieki
Zobacz»

I C 1126/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sposób korzystania z nieruchomości, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, raport o oddziaływaniu, sporządzenie raportu, oddziaływanie na środowisko, akt prawa miejscowego, lotnisko, wejście w życie uchwały, rodzaj przedsięwzięć
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573)
   2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
   3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462)
   4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
   5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, ograniczenie sposobu, sejmik województwa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, sposób korzystania z nieruchomości, nieruchomość powoda, przedsięwzięcie mogące znacząco, rozporządzenie wojewody, raport o oddziaływaniu, hałas, sporządzenie raportu, oddziaływanie na środowisko, akt prawa miejscowego, lotnisko, sprawa utworzenia, wejście w życie uchwały, wejście w życie rozporządzenia, rodzaj przedsięwzięć, izolacja akustyczna
Zobacz»

II C 913/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 października 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

sejmik województwa, prawo ochrony środowiska, strefa, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczenie sposobu, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, akt wykonawczy, wejście w życie uchwały, izolacyjność, ściana zewnętrzna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • sejmik województwa, prawo ochrony środowiska, strefa, ustawa prawo ochrony środowiska, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, lokal, ograniczenie sposobu, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, akt wykonawczy, budynek, hałas, wejście w życie uchwały, pobyt dzieci i młodzieży, klimat akustyczny, dom opieki, nieruchomość powoda, izolacyjność, uchwała sejmiku województwa, ściana zewnętrzna
Zobacz»

XXV C 1545/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, strefa, ograniczenie sposobu, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, obniżenie wartości nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • orzeczenie ponad żądanie
 • Ważne frazy
  • ustawa prawo ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska, sejmik województwa, strefa, ograniczenie sposobu, utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, akt prawa miejscowego, sprawa utworzenia, rozporządzenie wojewody, sposób korzystania z nieruchomości, wejście w życie uchwały, nieruchomość powoda, uchwała sejmiku województwa, pobyt dzieci i młodzieży, dom opieki, obniżenie wartości nieruchomości, wejście w życie rozporządzenia, sąd administracyjny, budynek, koszt rewitalizacji akustycznej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Smaga
Data wytworzenia informacji: