Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 284/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2019-02-27

I ACa 1167/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 14 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

hipoteka, obligacja, nieruchomość, umowa, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, obligacja, nieruchomość, emisja obligacji, zakres emisji, obciążona hipoteka, dłużnik rzeczowy, zasada współżycia społecznego, wierzyciel hipoteczny, wierzyciel rzeczowy, umowa przedwstępna, czynności prawne, ustanowienie odrębnych własności lokali, pozwana spółka, księgi wieczyste, umowa, nabywca, hipoteka nieruchomości, zmiana stanu obciążeń nieruchomości, hipoteka łączna
Zobacz»

VI ACa 720/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 26 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka, prawo bankowe, nieruchomość, dłużnik osobisty, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, kredyt, ustawa o spółdzielczych kasach, spłata pożyczki, roszczenie o świadczenia uboczne, upadłość likwidacyjna, syndyk, umowa pożyczki, precyzyjne wyliczenie, koszt odpisów, warszawa, odsetki kapitałowe, natychmiastowa wymagalność, księgi rachunkowe, zabezpieczenie, kredytobiorca
Zobacz»

I Ca 157/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 3 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

bank, umowa pożyczki, ustanowienie hipoteki, pożyczkobiorca, nieruchomość, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • bank, umowa pożyczki, prawo bankowe, umowa pożyczki hipotecznej, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, podstawa wpisu hipoteki, numer umowy, oświadczenie banku, wierzytelność, hipoteka bankowa, powstanie hipoteki, bankowy tytuł egzekucyjny, pożyczkobiorca, oczywista omyłka pisarska, wypłata pożyczki, nieruchomość, umowa pożyczki z dniem, oświadczenie właściciela nieruchomości, zabezpieczenie
Zobacz»

IX Ca 854/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2023

Data publikacji: 19 stycznia 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

hipoteka, umowa pożyczki, bank, nieruchomość, nieważność umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, umowa pożyczki, umowa pożyczki hipotecznej, waluta, nieważność umowy pożyczki, bank, konsument, nieruchomość, nieważność umowy, ustawa o księgach wieczystych, kurs, kredyt, kredytobiorca, wierzyciel hipoteczny, zabezpieczająca wierzytelność, dłużnik rzeczowy, klauzula waloryzacyjna, hipoteka umowna kaucyjna, hipoteka umowna zwykła, usunięcie niezgodności
Zobacz»

XII C 632/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 lutego 2020

Data publikacji: 5 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

nieruchomość, ustanowienie hipoteki, umowa pożyczki, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, nieruchomość, ustanowienie hipoteki, dłużnik rzeczowy, hipoteka umowna łączna, zabezpieczenie hipoteczne, przedawnienie, wierzyciel hipoteczny, obciążona hipoteka, dłużnik osobisty, umowa pożyczki, bank, oświadczenie właściciela nieruchomości, ograniczenie odpowiedzialności, pozwany, zabezpieczona hipoteka, obciążona nieruchomość, odpis zwykły, wydział ksiąg wieczysty, hipoteka bankowa
Zobacz»

II C 2969/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2016

Data publikacji: 21 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa pożyczki, ustanowienie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, wykreślenie hipoteki, kolejna wierzytelność, ustalenie nieistnienia umowy, umowa pożyczki pieniężnej, wygaśnięcie hipoteki, zabezpieczona hipoteka, zobowiązanie z umowy pożyczki, oświadczenie o zwolnieniu, kwota pożyczki, księga wieczysta, ustanowienie hipoteki, wygaśnięcie zobowiązania, hipoteka umowna, akt notarialny, oświadczenie powódki, odroczenie rozprawy, pozwana powódka, własność pieniędzy, zabezpieczenie spłaty kapitału
Zobacz»

I C 760/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

hipoteka, nieruchomość, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, strona powodowa, nieruchomość, odsetki umowne, hipoteka kaucyjna, dłużnik rzeczowy, umowa pożyczki, tytuł wykonawczy, akt notarialny, księga wieczysta, pożyczkobiorca, pozwany, należność główna, kwota pożyczki, krzyk, spłata pożyczki, odsetka maksymalna, wysokość odsetki, zabezpieczenie, hipoteka na nieruchomości
Zobacz»

I C 612/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 23 czerwca 2016

Data publikacji: 7 lipca 2020

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka, dłużnik rzeczowy, dłużnik osobisty, pożyczkobiorca, nieruchomość, pożyczkodawca, strona powodowa, wierzytelność, umowa pożyczki hipotecznej, umowa pożyczki, hipoteka nieruchomości, udział w prawie własności, wartość udziału w prawie, obciążona hipoteka, księga wieczysta, wierzyciel, hipoteka umowna, pozwany, termin wypowiedzenia, doręczenie wypowiedzenia
Zobacz»

I AGa 275/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 marca 2022

Data publikacji: 27 maja 2022

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

ustanowienie hipoteki, zabezpieczenie, nieruchomość, poręczenie, umowa pożyczki, zgoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, ustanowienie hipoteki, hipoteka zwykła i kaucyjna, zabezpieczenie, ustanowienie hipoteki zwykłej, zarząd, spółka, nieruchomość, zabezpieczenie odsetek, podstawa wpisu, poręczenie, umowa pożyczki, zgoda, ustawa prawo bankowe, wyrażenie zgody, zgromadzenie wspólnika, zgoda na wystawienie, przedmiotowa hipoteka, umowa pożyczki hipotecznej, zabezpieczenie spłaty
Zobacz»

I ACa 336/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 listopada 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka, dłużnik rzeczowy, dłużnik osobisty, pożyczkobiorca, spłata pożyczki, umowa pożyczki, bank, księga wieczysta, nieruchomość, hipoteka kaucyjna, wypowiedzenie umowy, umowa ugody, zmiana waluty, stan wymagalności, doręczenie, wymagalność wierzytelności hipotecznej, wierzyciel hipoteczny, spłata zadłużenia, właściciel nieruchomości, wypowiedzenie wierzytelności
Zobacz»

I Ca 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 3 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

ustanowienie hipoteki, zabezpieczenie, umowa pożyczki, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, ustanowienie hipoteki, akt notarialny, zabezpieczenie, umowa pożyczki, nieruchomość, umowa o ustanowienie hipoteki, nienależyte wykonanie umowy, hipoteka umowna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie umowy pożyczki, pozwana spółka, oświadczenie, księga wieczysta, suma hipoteki, odsetka w wypadku uchybienia, zobowiązanie, umowa pożyczki z dniem, zwrotne przeniesienie, szkoda
Zobacz»

I C 1218/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 13 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka, zmiana wierzyciela hipotecznego, warszawa, nieruchomość, wpis hipoteki, przedawnienie, pozwany, umowa pożyczki, umowa pożyczki hipotecznej, spłata pożyczki, nakaz zapłaty, postępowanie nakazowe, siedziba, mińsk mazowiecki, księga wieczysta, bankowy tytuł egzekucyjny, uprawnienie do zaspokojenia, oświadczenie o uznaniu długu, sprzedaż wierzytelności, współdłużnik solidarny
Zobacz»

I C 1291/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 14 grudnia 2020

Data publikacji: 17 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

hipoteka, nieruchomość, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, nieruchomość, hipoteka łączna, ustawa o księgach wieczystych, umowa pożyczki, hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, dowód odbioru, pozwany, zaspokojenie z nieruchomości, przedawnienie wierzytelności, obciążona nieruchomość, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, poprzedniczka prawna, zabezpieczenie hipoteczne, zabezpieczenie umowy, uzyskanie zaspokojenia, niekonstytucyjność, prowadzenie negocjacji
Zobacz»

I C 52/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

pożyczka, nieruchomość, pożyczkobiorca, ustanowienie hipoteki, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • pożyczka, dłużnik rzeczowy, nieruchomość, pożyczkobiorca, pozwany, ustanowienie hipoteki, hipoteka umowna, prawo własności do nieruchomości, podpisanie aktu notarialnego, pieniądz ojca, księgi wieczyste, wierzytelność, wpis hipoteki do księgi, pożyczona kwota, kwota udzielonej pożyczki, obciążona hipoteka, żądanie ewentualne, zabezpieczenie, oświadczenie o ustanowieniu, hipoteka roszczenia
Zobacz»

I ACa 1052/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 19 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa pożyczki, bank, ustanowienie hipoteki, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki, hipoteka kaucyjna, wierzytelność, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, umowa pożyczki, hipoteka umowna, domniemanie istnienia, hipoteka zwykła, dłużnik rzeczowy, umowa pożyczki hipotecznej, bank, zabezpieczona hipoteka, zachód, ustanowienie hipoteki, wypowiedzenie umowy pożyczki, pozwany, powodowy bank, nieruchomość, ograniczenie odpowiedzialności do nieruchomości, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

V GC 241/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 marca 2020

Data publikacji: 1 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hipoteka, dłużnik osobisty, wierzyciel hipoteczny, dłużnik rzeczowy, umowa pożyczki, nieruchomość, numer, wniosek restrukturyzacyjny, dobrowolna wpłata, dłużnik hipoteczny, droga cesji, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, użytkownik wieczysty, ustawa o księgach wieczystych, bankowy tytuł egzekucyjny, hipoteka umowna kaucyjna, wytoczony proces, prawo rzeczowe, obligacja realna, ograniczenie odpowiedzialności
Zobacz»

II Ca 717/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

ustanowienie hipoteki, zgoda, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • ustanowienie hipoteki, wpis hipoteki, prawo bankowe, nowa hipoteka, dyspozycja właściciela, wyższa suma, uprawnienie do rozporządzania, zgoda, podstawa ustanowienia hipoteki, oświadczenie banku, przeniesienie hipoteki, właściciel nieruchomości, kwota hipoteki, wygaśnięcie hipoteki, księga wieczysta, miejsce nowe, bank, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie właściciela, zgoda na ustanowienie
Zobacz»

XIV C 202/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2020

Data publikacji: 4 marca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

hipoteka, nieruchomość, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, bank, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, umowa pożyczki hipotecznej, nieruchomość, piła, należność główna, pożyczkobiorca, dłużnik rzeczowy, umowa pożyczki, oprocentowanie wierzytelności, hipoteka łączna, frank szwajcarski, stosunek roczny, dalsza należna odsetka, centralna informacja ksiąg wieczystych, zabezpieczenie spłaty, bank, zabezpieczenie, hipoteka zwykła, kredyt, wysokość hipoteki
Zobacz»

VIII GC 26/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lipca 2021

Data publikacji: 11 sierpnia 2021

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

hipoteka, umowa pożyczki, bank, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła, dłużnik osobisty, dłużnik rzeczowy, ustawa o księgach wieczystych, umowa pożyczki, odsetki kapitałowe, kurator, wierzyciel hipoteczny, powodowy bank, hipoteka umowna, wpis hipoteki, bank, odsetka za opóźnienie, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, kapitał wymagalny, wypowiedzenie, nieruchomość, nowy wierzyciel
Zobacz»

I C 998/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 2 grudnia 2019

Data publikacji: 8 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

hipoteka, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka
 • Ważne frazy
  • hipoteka, umowa pożyczki, dłużnik osobisty, pożyczkobiorca, wypowiedzenie, strona powodowa, nieruchomość, umowa pożyczki na cele, wierzyciel hipoteczny, dłużnik rzeczowy, przeterminowana płatność, upadłość likwidacyjna, wierzytelność, syndyk, wyciąg z księgi rachunkowej, spłata pożyczki, nakaz zapłaty, hipoteka umowna, pożyczka na cele mieszkaniowe, księga wieczysta
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Tomasz Jaskłowski
Data wytworzenia informacji: