Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 20/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-07-29

I AGa 139/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2020

Data publikacji: 4 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, faktura, pozwany, umowa, płatność, wykonana praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, robota budowlana, faktura, kaucja gwarancyjna, pozwany, upadłość, usterka, odpowiedzialność solidarna inwestora, umowa z generalnym wykonawcą, odbiór robót, zapłata wynagrodzenia, umowa, płatność, budowa, zakończenie roboty, opóźnienie w zapłacie należności, upływ terminu wymagalności roszczenia, wykonana praca, dokumentacja techniczna
Zobacz»

XVI GC 1771/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lipca 2018

Data publikacji: 6 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

generalny wykonawca, świadectwo płatności, faktura, wykonana praca, robota budowlana, protokół, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, świadectwo płatności, faktura, inwestor, budowa, wykonana praca, strona generalnego wykonawcy, podwykonawca, robota budowlana, przejściowe świadectwo płatności, członek konsorcjum, inwestycja, protokół, umowa, dworzec kolejowy, protokół finansowy, umowa o roboty budowlane, praca teletechniczna, wartość prac, odbiór prac
Zobacz»

I ACa 283/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 13 września 2017

Data publikacji: 6 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, projekt, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, robota budowlana, zatrzymane wynagrodzenie, umowa o roboty budowlane, materiały budowlane, umowa, należność, aneks, porozumienie trójstronne, zwrot kaucji gwarancyjnej, projekt, pozwany, budowa, umowa podwykonawcza, ugoda, odpowiedzialność inwestora, umowa z podwykonawcami, odstąpienie od umowy, faktura, sprzedaż materiałów
Zobacz»

I C 2152/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 6 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

generalny wykonawca, umowa, faktura, protokół zaawansowania robót, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, umowa, faktura, inwestor, protokół zaawansowania robót, robota budowlana, umowa z podwykonawcami, umowa z dniem, generalny wykonawca inwestycji, gmina, kierownik budowy, spółka, umowa o roboty budowlane, pomost, protokół odbioru, zgoda na zawarcie, firma powodów, kolejny podwykonawca, dalszy podwykonawca, wynagrodzenie
Zobacz»

I C 263/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 23 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

generalny wykonawca, faktura, robota budowlana, umowa, płatność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, kontrakt, umowa podwykonawcza, faktura, robota budowlana, kaucja, wojewódzka państwowa straż pożarna, komenda wojewódzka państwowej straży, zapłata wynagrodzenia, budowa ośrodków, umowa, płatność, ośrodek szkolenia, należyte wykonanie umowy, inwestycja, wyrok sądu apelacyjny, odpowiedzialność inwestora, pozwany, wykonawca wobec podwykonawcy, wykonanie roboty
Zobacz»

I C 977/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 czerwca 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

generalny wykonawca, umowa, faktura, protokół, pozwany, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, inwestor, strona powodowa, protokół robota, elektroniczny protokół rozprawy, robota żelbetowa, umowa, faktura, zabezpieczenie, teren budowy, stan surowy, protokół, kaucja gwarancyjna, wartość brutto, wynagrodzenie, pozwany, dziennik budowy, robota budowlana, ramienia generalnego
Zobacz»

VIII GC 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2015

Data publikacji: 30 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, protokół zaawansowania robót, faktura, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, polecenie płatnicze, budowa siedziby, siedziba urzędu, robota budowlana, potwierdzające wykonanie, urząd marszałkowski, umowa, protokół zaawansowania robót, faktura, województwo, utrzymanie budowy, koszt partycypacji, wykonanie usługi, płatność, pracownik inwestora, inwestycja, oświadczenie, rachunek powoda
Zobacz»

IX GC 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2015

Data publikacji: 17 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, pozwany, faktura, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, robota budowlana, rozdzielnia, budowa, umowa, wierzytelność, umowa o roboty budowlane, oświadczenie o potrąceniu, wierzyciel wzajemny, pozwany, kaucja gwarancyjna, odstąpienie od umowy, faktura, solidarna odpowiedzialność inwestora, garaż podziemny, budynek mieszkalny wielorodzinny, kserokopia, zeznanie świadków, zapłata
Zobacz»

I AGa 80/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 lipca 2019

Data publikacji: 2 września 2021

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, robota budowlana, aga, materiały budowlane, umowa o roboty budowlane, porozumienie, zatrzymane wynagrodzenie, umowa, należność, plac budowy, odpowiedzialność inwestora, aneks, umowa o podwykonawstwo, zwrot kaucji gwarancyjnej, pozwany, ugoda, umowa podwykonawcza, budowa materiału, solidarna odpowiedzialność
Zobacz»

I C 1916/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 czerwca 2015

Data publikacji: 29 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

generalny wykonawca, faktura, robota budowlana, umowa, protokół zaawansowania robót, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, inwestor, generalny wykonawca, centrum onkologii, kaucja gwarancyjna, faktura, robota budowlana, umowa, protokół odbioru końcowy, zakres roboty, protokół zaawansowania robót, całość inwestycji, pozwany, realizacja robót, koszty ogólne, protokół z dni, budowa, odpowiedzialność solidarna, buda, zabezpieczenie
Zobacz»

X GC 542/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 grudnia 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, faktura, pozwany, projekt, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, inwestor, robota budowlana, umowa, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wykonanie roboty, aneks, umowa podwykonawcza, faktura, umowa o roboty budowlane, pozwany, kaucja gwarancyjna, dyspozycja zapłaty, wierzytelność, projekt, roszczenie związane z wynagrodzeniem, zapłata wynagrodzenia, zapłata, kara umowna
Zobacz»

VIII C 837/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

generalny wykonawca, faktura, umowa, protokół, płatność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, faktura, inwestor, buda, umowa, deklaracja zgodności, okres gwarancji i rękojmia, atest, kara umowna, zabezpieczenie, wbudowany materiał, protokół, politechnika, protokół robota, rozliczenie z podwykonawcami, certyfikat, wartość brutto, gwarancja bankowa, faktura końcowa, płatność
Zobacz»

I ACa 75/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 lipca 2018

Data publikacji: 29 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, pozwany, projekt, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, robota budowlana, inwestor, umowa, umowa o roboty budowlane, syndyk, wykonanie roboty, dalszy podwykonawca, budowa, częściowy odbiór, pozwany, odbiór robót, materiał procesowy, szpros, rozbudowa infrastruktury technicznej, projekt, obiekt, umowa o podwykonawstwo, kampus, faktura
Zobacz»

V ACa 813/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 czerwca 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

generalny wykonawca, pozwany, umowa, faktura, robota budowlana, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, kara umowna, pozwany, pozwany inwestor, pozwany generalny wykonawca, umowa, protokół odbioru, faktura, usterka, robota budowlana, protokół, wierzytelność powodów, kabel, odbiór robót, potrącenie, suma rozliczenia, obiekt, termin pośredni, faktura końcowa
Zobacz»

I ACa 721/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 3 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, inspektor nadzoru, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, pozwany inwestor, robota budowlana, umowa, kosztorys robót, aneks do umowy, komendant wojewódzki policji, umowa o podwykonawstwo, inspektor nadzoru, budynek komendy powiatowej, kompleks budynków, inwestycja, pozwany, faktura, umowa o roboty, budowa kompleksów, dalszy podwykonawca, inwestorowi oświadczenia, komenda powiatowa policji
Zobacz»

I C 1686/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 15 czerwca 2015

Data publikacji: 18 września 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

generalny wykonawca, robota budowlana, umowa, faktura, pozwany, protokół, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, robota budowlana, umowa o roboty budowlane, umowa, wykładzina, protokół odbiorów częściowy, faktura, zapłata wynagrodzenia, obiekt, solidarna odpowiedzialność, pozwany, aneks, postępowanie upadłościowe, wynagrodzenie podwykonawcy, odpowiedzialność inwestora, protokół, wynagrodzenie strony powodowej, wada, upadłość, kompleksowe wykonanie
Zobacz»

V AGa 258/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 28 maja 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

generalny wykonawca, umowa, robota budowlana, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, umowa podwykonawcza, umowa, budowa ekranów akustycznych, potrącenie, robota budowlana, wierzytelność, pozwany, umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcami, wiercenie otworu, sprzedaż węgla, wykonawca umowy, pal fundamentowy, zgoda na podwykonawstwo, podwykonawca roboty, solidarna odpowiedzialność inwestora, praca wykonana wcześniej, czas wyrażenia, kosz
Zobacz»

I ACa 872/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 14 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

generalny wykonawca, faktura, umowa, protokół zaawansowania robót, pozwany, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • inwestor, podwykonawca, generalny wykonawca, faktura, standardowy warunek, zabezpieczenie, kaucja gwarancyjna, umowa, protokół zaawansowania robót, rękojmia i gwarancja, protokół odbioru końcowy, wartość umowna, należyte wykonanie umowy, całość inwestycji, pozwany, wyrównanie ścian, buda, robota budowlana, część wynagrodzenia, elewacja
Zobacz»

I C 860/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 27 lutego 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

generalny wykonawca, faktura, protokół, montaż, robota budowlana, umowa, zaawansowanie robót
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, podwykonawca, politechnika, faktura, balustrada, inwestor, dostawa i montaż, protokół odbioru, protokół, początek budowy, montaż zewnętrzny, usterka, montaż, postęp robót, odbiór końcowy, robota budowlana, umowa, kompleksowe wykonanie, zaawansowanie robót, postępowanie upadłościowe
Zobacz»

IX GC 318/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

generalny wykonawca, faktura, pozwany, umowa, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa o roboty budowlane
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, pozwany generalny wykonawca, pozwany szpital, podwykonawca, faktura, pozwany, umowa, zeznanie reprezentanta, kara umowna, inwestor, reprezentant powoda, protokół, dowód nadania, budowa, gwarancja, oświadczenie o potrąceniu, należyte wykonanie, powodowy wykonawca, dowód doręczenia, podłączenie do instalacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Mączkowska
Data wytworzenia informacji: