Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 285/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-06-23

III AUz 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przesyłka, przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, wniosek o przywrócenie, termin do złożenia odwołania, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przesyłka, przekroczenie terminów, teściowa, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, list zwykły, przywrócenie terminów, emerytura w warunkach szczególnych, informowanie, spóźnione odwołanie, żuk, wydanie i doręczenie, rażąco niedbałe, osoba upoważniona do odbioru, wykształcenie prawnicze, wniosek o przywrócenie, termin do złożenia odwołania, pobyt w polsce, decyzja, odwołanie od decyzji organów
Zobacz»

VIII U 2205/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 lutego 2023

Data publikacji: 2 marca 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, decyzja, termin do złożenia odwołania, przywrócenie terminów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, wnioskodawca, przyczyna niezależna, uchybienie terminów, decyzja, opóźnienie, brak należytej dbałości, spóźnione odwołanie, dzień doręczenia decyzji, możliwość potraktowania, osoba sprawna, miesiąc od dnia doręczenia, znaczne przekroczenie, termin do złożenia odwołania, wina w uchybieniu, dbałość o własne interesy, postanowienie sądu najwyższe, przywrócenie terminów, prawo do renty
Zobacz»

IV U 114/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, przesyłka, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, odrzucenie odwołania, spóźnione odwołanie, data nadania przesyłki, przyczyny zależne, przesyłka, odwołanie od zaskarżonych decyzji, miesięczny termin, pominięcie twierdzeń i dowodów, urząd pocztowy, decyzja, sprawdzenie zachowania, organ rentowy niezwłocznie, złożenie po upływie, stwierdzenie opóźnienia, przyjęcie i rozpoznanie, płaczka, dyskrecjonalna możliwość
Zobacz»

III AUz 7/23

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 stycznia 2023

Data publikacji: 19 stycznia 2024

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, miesiąc od doręczenia, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, decyzja po upływie, odwołanie z powodu, jednomiesięczny termin, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, odwołanie wniesione po upływie, renta z tytułu niezdolności do pracy, miesiąc od doręczenia, zarządzenie, prawo do renty, decyzja, dzień pod rygorem, schylenie, odwołanie od decyzji, nerwoból, przepis obowiązującej procedury, problem z utrzymaniem równowagi, zażalenie
Zobacz»

III AUz 60/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 29 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, wniosek o przywrócenie, termin do wniesienia odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, praca polowa, wypłata niezrealizowanego świadczenia, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, prace gospodarskie, odwołanie wniesione po upływie, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, przyczyny zależne, wniosek o przywrócenie, gospodarstwo, ścięgno, termin do wniesienia odwołania, kumulatywne spełnienie, doręczenie decyzji, ciotka, przyczyna opóźnienia, najbliższa placówka
Zobacz»

VII U 725/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, pouczenie o trybie, złożenie odwołania, decyzja, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, pouczenie o trybie, odwołanie po upływie, postanowienie sądu apelacyjnego, złożenie odwołania, odpowiedź organu rentowego, decyzja, wniesienie odwołania od decyzji, organ rentowy, upływ terminów, zwrotne potwierdzenie odbioru, umiejętność rozumienia, latach próśb, nauka przedmiotów, prosty tekst, jarząbek, przepisie uchybień, człowiek inteligentny
Zobacz»

III AUz 233/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, decyzja, wniesienie odwołania, przywrócenie terminów, miesiąc od doręczenia, termin miesiąca, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do złożenia odwołania, prawo do złożenia odwołania, nadmierne przekroczenie, pracodawca, złożenie odwołania od decyzji, przyczyna niezależna, decyzja, przyczyna przekroczenia, obiektywna przyczyna, odwołanie wniesione po upływie, wniesienie odwołania, przywrócenie terminów, wnioskodawca, miesiąc od doręczenia, doręczenie decyzji, odpis decyzji, termin miesiąca, ustawowy termin, organ rentowy
Zobacz»

VIII U 4170/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 marca 2020

Data publikacji: 25 maja 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przyczyna niezależna, złożenie odwołania, termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, przywrócenie terminów, decyzja, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przyczyna niezależna, złożenie odwołania, termin do wniesienia odwołania, spóźnione odwołanie, przekroczenie terminów, wnioskodawca, opóźnienie, pouczenie o sposobie, doręczenie odpisu decyzji, przywrócenie terminów, odrzucenie odwołania, nieznaczne uchybienie, sposób i termin, decyzja, mnóstwo czasu, organ rentowy, działalność w sierpniu, podstawa przywrócenia, najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, przypadek odrzucenia
Zobacz»

VII Uz 10/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 15 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, decyzja, termin do złożenia odwołania, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, złożenie odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji organów, miesięczny termin, decyzja, ubezpieczenie społeczne w dniach, termin do złożenia odwołania, odwołanie do sądu, doręczenie odpisu decyzji, kwestionowana decyzja, uchybienie terminów, anulowanie, organ rentowy, pełnomocnik wnioskodawczyni, wybraną czynność, staranność, działająca strona, pismo złożone w organie
Zobacz»

III AUz 12/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 14 maja 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, doręczenie, wniesienie odwołania, decyzja, przywrócenie terminów, złożenie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, doręczenie, wniesienie odwołania, adres dla doręczenia, adres zamieszkania, pobyt za granicą, adresat, decyzja, ustawodawstwo polskie, rodzic, wyjazd, przywrócenie terminów, złożenie odwołania, przyczyna przekroczenia, zażalenie, korespondencja, odwołanie wniesione po upływie, przyczyny zależne, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

VIII U 874/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 czerwca 2022

Data publikacji: 16 sierpnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przesyłka, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, termin do wniesienia odwołania, wniosek o przywrócenie, decyzja, doręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przesyłka, wnioskodawczyni, przyczyna niezależna, adres, przywrócenie terminów, tryb doręczenia zastępczego, termin do wniesienia odwołania, wysuwany argument, informacja o pozostawieniu, urząd pocztowy, ustawowy miesięczny termin, termin z przyczyn niezależnych, merytoryczne rozpoznanie zarzutów, wniosek o przywrócenie, decyzja, doręczenie, odwołanie od decyzji organów, spóźnione odwołanie, instytucja przywrócenia
Zobacz»

III AUz 112/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, termin do złożenia odwołania, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, termin do złożenia odwołania, przyczyna uchybienia, opóźnienie w złożeniu odwołania, odrzucenie odwołania, treść odwołania, przyczyna przekroczenia, poznanie, złożenie odwołania od decyzji, końcowy termin, okolicznościach przyczyn, uchybienie terminów, odwołanie od decyzji organów, data końcowa, zaskarżone postanowienie, decyzja, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, przyczyna opóźnienia w złożeniu
Zobacz»

III AUz 178/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, decyzja, przywrócenie terminów, data doręczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia odwołania, dorosły domownik, przekroczenie terminów, odpis decyzji, przyczyna niezależna, płaczka, dzień odebrania, uchybienie terminów, zażalenie, data doręczenia decyzji, decyzja, odebranie przesyłki, decyzja organu rentowego, miesiąc od dnia doręczenia, przywrócenie terminów, odwołanie od decyzji organów, wniesienie odwołania od decyzji, znaczne opóźnienie, data doręczenia, przyczyna uchybienia
Zobacz»

VII U 2743/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przywrócenie terminów, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, wniosek o przywrócenie, decyzja, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, składka na ubezpieczenia wypadkowe, stopa procentowa składki, termin do wniesienia odwołania, akt rentowy, przywrócenie terminów, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, data stempla pocztowego, wniosek o przywrócenie, decyzja, doręczona wnioskodawczyni, znaczne przekroczenie, subiektywne przekonanie, korekta deklaracji, należyta staranność, decyzja pozwanego organu rentowego, odpis decyzji, organ rentowy, wniesienie środka
Zobacz»

III AUz 7/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 stycznia 2019

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, wniesienie odwołania, przyczyna niezależna, decyzja, miesiąc od doręczenia, złożenie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, wniesienie odwołania, termin na wniesienie odwołania, przyczyna niezależna, niemiecki inwestor, data otrzymania decyzji, problem spółki, opóźnienie w złożeniu odwołania, odwołanie wniesione po upływie, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, decyzja, miesiąc od doręczenia, ubezpieczenie społeczne, płatnik, ustawowy termin, odrzucenie odwołania, rygorystyczna wykładnia, data miesięczna, złożenie odwołania
Zobacz»

VIII U 2332/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 lutego 2023

Data publikacji: 28 lutego 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, złożenie odwołania, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, decyzja, termin do wniesienia odwołania, termin miesiąca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, wnioskodawczyni, złożenie odwołania, przyczyna niezależna, wysokość emerytury, brak należytej dbałości, spóźnione odwołanie, dzień doręczenia decyzji, osoba sprawna, miesiąc od dnia doręczenia, znaczne przekroczenie, podstawa obliczenia emerytury, dbałość o własne interesy, przywrócenie terminów, decyzja, termin do wniesienia odwołania, uchybienie terminów, wynik braku, termin miesiąca, odrzucenie odwołania
Zobacz»

III AUz 65/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 1 maja 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, termin do wniesienia odwołania, przywrócenie terminów, miesiąc od doręczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, tabela pomiarów ciśnienia tętniczego, odwołanie od decyzji organów, termin do wniesienia odwołania, wysokie ciśnienie tętnicze, termin na wniesienie odwołania, spóźnione odwołanie, waloryzacja świadczenia, kwestia przekroczenia, odwołanie wniesione po upływie, znaczne przekroczenie, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, przywrócenie terminów, liczne pismo, pismo do organu, miesiąc od doręczenia, wyliczenie emerytury, termin rozprawy
Zobacz»

III AUz 187/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przesyłka, przyczyna niezależna, termin do wniesienia odwołania, doręczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przesyłka, przyczyna niezależna, znaczne przekroczenie, termin do wniesienia odwołania, uchybienie terminów, podanie informacji, odpis decyzji, odrzucenie odwołania, doręczenie, zażalenie, informacja o zawartości, siedmiomiesięcznym okresie, oznaczenie i podanie, ordynacja podatkowa, treść zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesłanka rozpoznania odwołania, odwołanie od decyzji, decyzja wydana w postępowaniu, powinność organu rentowego
Zobacz»

VIII U 2697/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 czerwca 2022

Data publikacji: 17 sierpnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, decyzja, przyczyna niezależna, miesiąc od doręczenia, przywrócenie terminów, termin miesiąca, złożenie odwołania, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • wnioskodawczyni, termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, lek antydepresyjny, decyzja, przyczyna niezależna, silny lek, miesiąc od doręczenia, pouczenie o możliwości odwołania, przywrócenie terminów, termin miesiąca, złożenie odwołania, wspólnik jednoosobowej spółki, organ rentowy, będący wspólnik, pismo organu rentowego, wniesienie odwołania od decyzji, doręczenie decyzji, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odrzucenie odwołania
Zobacz»

VIII U 841/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2021

Data publikacji: 2 lipca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przywrócenie terminów, przyczyna niezależna, termin do złożenia odwołania, termin do wniesienia odwołania, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, wnioskodawca, przywrócenie terminów, spóźnione odwołanie, opóźnienie, przyczyna niezależna, komisja lekarska, lekarz orzecznika, znaczne przekroczenie, termin do złożenia odwołania, pouczenie o sposobie, doręczenie odpisu decyzji, bezpośrednie badanie, dokumentacja medyczna, termin do wniesienia odwołania, odrzucenie odwołania, szansa na przywrócenie, decyzja, sposób i termin, niezdolność do prac
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wieremiejuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kiszowara
Data wytworzenia informacji: