Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI P 51/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-04-11

VI U 1850/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2013

Data publikacji: 5 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odmowa wznowienia, wznowienie postępowania w trybie, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, wypłata emerytury, zawieszone świadczenie emerytalne, organ rentowy, postanowienie zakładu, niedopuszczalność drogi sądowej, decyzja, umarzanie należności, rozpoznanie przez sąd powszechny, sprawa wypłaty, odwołanie, ustalanie wymiaru składek, wznowienie postępowania administracyjnego, społeczny oddział, postępowanie administracyjne, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, kodeks, merytoryczne rozpoznanie
Zobacz»

III AUz 1/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 marca 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawę abolicyjną, tryb odwoławczy, ubezpieczenie społeczne, decyzja, kodeks postępowania administracyjny, prezes zakładów, odwołanie, konstytucja rp, ustawa systemowa, decyzja zakładu, postępowanie administracyjne, droga sądowa, umorzenie należności, zasadę tryb, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sprawa indywidualna, sprawa ubezpieczeń społeczna, sąd administracyjny, organ, usta
Zobacz»

IV U 1374/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 28 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przyznające świadczenie w drodze, organ właściwy, świadczenie w drodze wyjątku, kodeks postępowania administracyjny, wypłata niezrealizowanego świadczenia, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych, decyzja przyznająca świadczenia, odwołanie od decyzji, wniosek o wypłatę świadczenia, wyższy stopień, postępowanie administracyjne, zasada dotycząca decyzji, kwestia odwołania, przepis dotyczący odwołań, decyzja, odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego, właściwość sądu, odszkodowanie przysługujące w razie, służba
Zobacz»

III AUa 1223/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 lutego 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • krosno, decyzja, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji, niedopuszczalność drogi sądowej, bezprzedmiotowość, decyzja z dni, wpis hipoteki, odwołanie, wnioskodawca, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, tryb odwoławczy przed sądem, zasadę tryb, sprawa o charakterze administracyjnym, droga odwoławcza od decyzji, przepis kodeksu postępowania cywilnego, stwierdzenie nieważności decyzji zakładu, organ rentowy, szczególna droga, ubezpieczenie społeczne dopiero, roszczenie zakładu
Zobacz»

III AUz 26/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2014

Data publikacji: 6 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowania w trybie, ustawa systemowa, decyzja, decyzja o odmowie wznowienia, wypłata emerytury, postępowanie administracyjne, organ rentowy, kodeks postępowania administracyjny, zakład ubezpieczeń społeczny, sprawa wypłaty, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepis kodeksu postępowania cywilnego, odwołanie do właściwego sądu, wznowienie postępowania administracyjnego, postanowienie zakładu, system ubezpieczeń społeczny, ustawa o systemie ubezpieczeń, prezes zakładów, niedopuszczalność drogi sądowej, październik i listopad
Zobacz»

III AUz 30/23

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 lutego 2023

Data publikacji: 30 czerwca 2023

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprostowanie treści, pismo organu rentowego, charakter sprawy administracyjnej, obligatoryjny element decyzji, treść indywidualną, indywidualny stosunek, sprzeciw od decyzji, decyzja, żądanie wznowienia, treść pisma organu, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, pismo w przedmiocie, zobowiązanie zakładu ubezpieczeń społecznych, istnienie bądź nieistnienie stosunku, stwierdzenie nieważności decyzji, odwołanie od decyzji, decyzja z dni, decyzja administracyjna, wznowienie postępowania, rozstrzygnięcie o prawie
Zobacz»

III AUa 588/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uwierzytelniony odpis, odpis dokumentu, postępowanie administracyjne, organ rentowy, służba, umarzanie należności, kodeks postępowania administracyjny, pieczątka, decyzja administracyjna, żądany dokument, ustalanie wymiaru składek, ośrodek zamiejscowy w rybniku, decyzja, stan niepewności, indywidualna sprawa, sprawa do kategorii, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, odwołanie, zgodność z oryginałem, pieczęć urzędów
Zobacz»

VI U 692/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie administracyjne, przepis kodeksu postępowania cywilnego, decyzja, kodeks postępowania cywilnego, przepis kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie kontrolne, praca u płatnika składek, jednostka organizacyjna, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, stwierdzenie nieważności decyzji organu, nieważność zaskarżona decyzji, brak organu, zarząd spółki, nowy członek zarządu, decyzja organu rentowego, strona postępowania administracyjnego, prokurent spółki, decyzja przez sąd, osoba prawna, ustanowienie kuratora
Zobacz»

VI U 1128/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 października 2013

Data publikacji: 29 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odmowa wznowienia, postępowanie administracyjne, umarzanie należności, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, ustalanie wymiaru składek, odwołanie, decyzja, wznowienie postępowania administracyjnego, ustawa o systemie ubezpieczeń, przedmiot decyzji organu rentowego, prezes zakładów, zakład ubezpieczeń społeczny, system ubezpieczeń społeczny, zasada określona w przepisach, zawieszone świadczenie, wyższy stopień, postępowanie sądowe w sprawach, przepis kodeksu postępowania administracyjnego, przepis kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie zakładu
Zobacz»

III AUa 29/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 września 2018

Data publikacji: 12 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie administracyjne, decyzja, przepis kodeksu postępowania cywilnego, spółka, kodeks postępowania administracyjny, brak organu, decyzja organu rentowego, strona postępowania administracyjnego, płatnik składki, kodeks postępowania cywilnego, ustanowienie kuratora, prokurent, decyzja administracyjna, zarząd, wada decyzji, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, nieważność decyzji, postępowanie kontrolne, zaskarżona decyzja, jednostka organizacyjna
Zobacz»

III AUa 1994/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2020

Data publikacji: 19 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa emerytalna, decyzja, kodeks postępowania administracyjny, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, wyrok trybunału konstytucyjny, wznowienie postępowania, postępowanie administracyjne, ponowne ustalenie wysokości emerytury, odwołanie, pobrane emerytury, zaskarżona decyzja, decyzja administracyjna, przeprowadzony wywód, wyrok sądu najwyższy, zakres decyzji organu rentowego, sanacja, postanowienie sądu najwyższe, ubezpieczony przepis, wydanie z naruszeniem prawa, błędna podstawa prawna
Zobacz»

VII U 1350/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 marca 2021

Data publikacji: 27 października 2021

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, postępowanie administracyjne, rażące naruszenie prawa, okresy składkowe i nieskładkowe, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, renta z tytułu niezdolności do pracy, postępowanie przed sądem powszechnym, decyzja, nieważność decyzji administracyjna, odwołanie, dziesięciolecie przed dniem, gąsior, przepis kodeksu postępowania administracyjnego, wymaganie praworządności, wada, prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, lekarz orzecznika, organ administracji publicznej, dzień powstania częściowej niezdolności, dzień okresu składkowego
Zobacz»

VI U 3175/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozarolnicza działalność gospodarcza, rola kontrolna, ocena stanu rzeczy, wcześniejsze rozstrzygnięcie, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, funkcja kontrolna, decyzja, rozstrzygnięcie organu rentowego, decyzja administracyjna, rozprawa w składzie, nieodparte wrażenie, pracownik u płatnika, odwołanie, postępowanie sądowe w sprawach, uchybienie zaistniałe na etapie, tryb postępowania przed organem, odrębność, postępowanie administracyjne, ubezpieczenie zdrowotne, charakter postępowania sądowego
Zobacz»

III AUa 357/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • całkowita bezczynność, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, bezczynność strony, organ rentowy, odwołanie, zaległość w płatności, trudna sytuacja rodzinna, płatność składki, reguła dowodzenia w procesie, zasadność decyzji, zawieszenie postępowania, proces cywilny, wnioskodawca, operacja córki, decyzja, przepis kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie o umorzenie należności, decyzja o umorzeniu należności, rozprawa wyznaczona przez sąd, sprawa cywilna
Zobacz»

III AUa 785/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa systemowa, okresy składkowe i nieskładkowe, decyzja, organ rentowy, składka, emerytura, ustalenie stażu pracy, przebieg ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia społecznego, wnioskodawczyni, postępowanie administracyjne, wysokość okresów składkowych, ustalenie stosunku, kwestia stażu pracy, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepis kodeksu, ustalenie okresów składkowych, szczególna troska, umarzanie należności, rzeczywista treść
Zobacz»

VII U 1269/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja, dyrektor narodowego funduszu zdrowia, kodeks postępowania administracyjny, składka na ubezpieczenia zdrowotne, dłużnik zakładu, odwołanie, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, decyzja z dni, przepis kodeksu, postępowanie administracyjne, organ rentowy, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, prezes narodowego funduszu zdrowia, odwołująca okoliczność, postanowienie sądu najwyższe, zakres przedmiotu sporu, wada decyzji administracyjna, określenie statusu, społeczny i słuszny interes, wznowienie postępowań
Zobacz»

III AUa 2038/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2020

Data publikacji: 19 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawa emerytalna, decyzja, wyrok trybunału konstytucyjny, wznowienie postępowań, ponowne ustalenie wysokości emerytury, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, zaskarżona decyzja, odwołanie, emerytura z pominięciem, decyzja administracyjna, przeprowadzony wywód, wyrok sądu najwyższy, postępowanie administracyjne, zakres decyzji organu rentowego, sanacja, postanowienie sądu najwyższe, kodeks postępowania administracyjny, ubezpieczony przepis, wydanie z naruszeniem prawa, konstytucja
Zobacz»

III AUa 80/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 września 2019

Data publikacji: 18 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • decyzja, kodeks postępowania administracyjny, decyzja ostateczna, ordynacja podatkowa, zobowiązanie, system ubezpieczeń społeczny, weryfikacja decyzji, stowarzyszenie, odwołanie, ustawa o systemie ubezpieczeń, postępowanie administracyjne, członek zarządu, organ rentowy, wszczęcie postępowania w sprawie, stwierdzenie nieważności decyzji, kierownik inspektoratu, zakres ubezpieczenia społecznego, wznowienie postępowania sądowego, składka, cofnięcie
Zobacz»

III AUa 1009/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 października 2019

Data publikacji: 14 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń, decyzja, polskie ustawodawstwo, prawomocny wyrok, wykonanie rozporządzenia, ustalenie właściwego ustawodawstwa, wniosek o zmianę decyzji, decyzja ostateczna, stwierdzenie nieważności decyzji, przepis kodeksu postępowania administracyjnego, organ rentowy, sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, uprzednia decyzja, rozporządzenie parlamentu europejskiego, system ubezpieczeń społeczny, decyzja administracyjna, wniosek strony, parlament europejski i rada, dokument złożony przez wnioskodawczynię, wypadek niczego
Zobacz»

VII Ua 50/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2022

Data publikacji: 3 października 2022

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

decyzja organu rentowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ rentowy, wypłata zasiłków chorobowych, zasiłek chorobowy, zasiłek chorobowy i macierzyński, postępowanie administracyjne, uprawnienie do zasiłku, odsetka ustawowa za opóźnienie, wydanie decyzji, ubezpieczenie społeczne, praga w warszawie, płatnik składki, opinia biegłego sądowego ginekologa, wypłata odsetek, przelew wynagrodzenia, świadczenie, październik, stwierdzenie uprawnień, praca, prawo do odsetek ustawowych, odpowiedzialność za brak
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Artur Żochowski
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kiszowara
Data wytworzenia informacji: