Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5984

XVI C 1797/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1797/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. Wydział XVI Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Suchecka - Bartnik Protokolant: Anna Zembrowska- Stańczak po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2016 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa K. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą we W. na rzecz powódki K. C. kwotę (...) ,76 (pięć
Czytaj więcej»

XVI C 1813/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1813/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. , Wydział XVI Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Żółtak Protokolant: Iwona Serwicka po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA z siedzibą w R. przeciwko E. F. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2 527,88 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem i 88/100) złotych tytułem zwr
Czytaj więcej»

XVI C 1813/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1813/14 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 11 lipca 2014 r. powód (...) S.A. z siedzibą w R. wniósł o zasądzenie od pozwanej E. F. kwoty 11.977,77 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następnego po dniu wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, iż w ramach działalności swego przedsiębiorstwa dostarczał na rzecz pozwanej, na podstawie zawartej z nią w dni
Czytaj więcej»

XVI C 1824/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1824/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. XVI Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Katarzyna Dawid Protokolant: Urszula Kumpiałowska po rozpoznaniu w dniu 03 września 2015 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa A. U. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 20 649,02 złotych I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. U. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

XVI C 1876/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-11

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XVI C 1876/13 UZASADNIENIE Powód M. T. (1) w dniu 13 sierpnia 2013 roku (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na swoją rzecz kwoty 10 690 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie wskazał, iż od 2003 roku był diagnozowany w różnych ośrodkach specjalistycznych między innymi w P. , W. , O. z powodu
Czytaj więcej»

XVI C 1884/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: XVI C 1884/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. XVI Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kamil Malewicki Protokolant: Klaudia Skrzyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2017r. w W. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. S. kwot ę 2.641,64 zł (dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt czte
Czytaj więcej»

XVI C 1882/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1882/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Suchecka- Bartnik Protokolant : Iwona Serwicka Po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 roku w W. Na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko (...) Związkowi (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda Miejsk
Czytaj więcej»

XVI C 1896/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-04-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1896/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział XVI Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Wojciech Kozłowski Protokolant: Marta Jakubas po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. D. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda Ł. D. kwotę 37 939,92 zł (trzydzieści siedem tysię
Czytaj więcej»

XVI C 1896/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-03-19

Data publikacji: 2020-04-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1896/17 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 19 czerwca 2017 r. (data nadania przesyłki poleconej w placówce pocztowej) powód Ł. D. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. (zwany dalej także jako: Bank ) kwoty 37 939,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 maja 2017 roku (sprecyzowanie żądania pozwu – k. 245) do dnia zapłaty, a także zasądzenie zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w podwójnej stawce. Roszczeni
Czytaj więcej»

XVI C 1904/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1904/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 02 marca 2018 roku W pozwie z dnia 28 lipca 2015 roku, złożonym do tut. Sądu w dniu 30 lipca 2015 roku (data nadania przesyłki poleconej) powód P. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego Polskiego (...) z siedzibą w W. (dalej również jako: (...) ) kwoty 5.500 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez powoda krzywdę w związku z wypadkiem z dnia 14 września 2013 roku wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01 października 2013 roku do dnia zapłaty, kwo
Czytaj więcej»