Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5339

II C 4363/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-23

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4363/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 czerwca 2016 r. powódka S. R. w W. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej P. Z. kwoty 4.000 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 500 zł od dnia 16 września 2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 500 zł od dnia 6 października 2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 500 zł od dnia 6 listopada 2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 500 zł od dnia 6 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty, od kwoty 500 zł od dnia 6 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, od kwoty 500 zł o
Czytaj więcej»

II C 4428/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4428/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wert Protokolant: aplikant radcowski J. M. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r. w W. sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 8 400,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami o
Czytaj więcej»

II C 4375/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-09-12

Data publikacji: 2020-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4375/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Lucyna Wądołowska Protokolant: Łukasz Magnuszewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2018 roku. w W. sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ustalenie 1.oddala powództwo, 2.oddala wniosek o zabezpieczenie powództwa, 3 zasądza od powoda Ł. S. na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

II C 4363/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-12-07

Data publikacji: 2021-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4363/18 upr. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 sierpnia 2018 r. (koperta k. 63) powód P. 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. (dalej jako: P. ) domagał się zasądzenia od pozwanej J. M. kwoty 7.341,85 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Uzasadniając powyższe żądanie powód wskazał, że w dniu 25 czerwca 2012 r. S. M. zawarł ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kr
Czytaj więcej»

II C 4425/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4425/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 października 2016 r. (data nadania – k. 16) H. S. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 3.600 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał na następujące okoliczności. Na podstawie wniosku z listopada 2010 r. powód zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia na życie z u
Czytaj więcej»

II C 4502/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4502/17 upr. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 października 2017 r. (data prezentaty Sądu) M. H. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego V. Ż. Spółka Akcyjna V. G. z siedzibą w W. (poprzednio: S. U. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ) kwoty 14.503,26 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia zapłaty. Powódka wniosła także o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego
Czytaj więcej»

II C 4448/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4448/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Błażejewska Protokolant: Agnieszka Ciupak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2017 r. w W. sprawy z powództwa D. Ż. przeciwko G. U. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie kwoty 195,85 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć i 85/100), II zasądza od pozwanej G. U. Spółki Akcyjnej z sied
Czytaj więcej»

II C 4502/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4502/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Brudnicka Protokolant: apl. adw. Krzysztof Kopania po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. H. przeciwko V. Ż. Spółce Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanej V. Ż. Spółki Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. na rzecz powódki M. H. kwotę 14.503
Czytaj więcej»

II C 4508/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-08-24

Data publikacji: 2018-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4508/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ II.Dnia 24 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska Protokolant: Łukasz Magnuszewski po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. przeciwko I. L. o zapłatę oddala powództwo. SSR Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska Sygn. akt II C 4508/17 Uzasadnienie wyroku z 24 s
Czytaj więcej»

II C 4435/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 4435/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , II W. C. w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Klaudia Majsterek po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko ” (...) ” T. U. spółce akcyjnej z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanego ” (...) ” T. U. spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda P. G. kwotę 3.162,54 zł (trzy
Czytaj więcej»