Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 101/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-08-19

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-08-19
Data orzeczenia:
19 sierpnia 2013
Data publikacji:
26 czerwca 2014
Sygnatura:
XX GC 101/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XX Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Przemysław Feliga
Protokolant:
Justyna Sowa
Hasła tematyczne:
Postępowanie Egzekucyjne ,  Czyny Niedozwolone ,  Koszty Procesu ,  Szkoda ,  Odpowiedzialność Deliktowa
Podstawa prawna:
art. 892 § 1 k.c
Teza:
„Artykuł 892 § 1 k.p.c. stanowiąc o szkodzie ma na względzie szkodę w ujęciu materialnoprawnym. Przepis ten nie zawiera szczegółowego uregulowania, które ograniczałoby zakres szkody wyrządzonej przez bank. Ograniczenia te wynikają ze szczególnych regulacji prawnych (np. art. 890 § 2 k.p.c. i art. 54 ust. 1 ustawy Prawo bankowe), z treści tytułu wykonawczego oraz z żądania wniosku o wszczęcie egzekucji, w którym wierzyciel określa zakres egzekwowanej wierzytelności. Tym samym, wierzyciel nie może żądać naprawienia szkody w zakresie, w jakim na podstawie przepisów prawa została wyłączona możliwość egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego, a nadto co do wierzytelności nie objętych treścią tytułu wykonawczego oraz żądaniem wniosku o wszczęcie egzekucji". „Na podstawie art. 892 § 1 k.p.c. granice odpowiedzialności banku za szkodę wyrządzoną wierzycielowi wyznacza zakres zobowiązania dłużnika bez względu na charakter zobowiązania. Szkoda ta obejmuje także uwzględnione w treści tytułu wykonawczego wydanego przeciwko dłużnikowi koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej". „Koszty procesu są cywilnoprawnym zobowiązaniem pieniężnym dłużnika wobec wierzyciela, zaś ich niezaspokojenia przez dłużnika powoduje szkodę w majątku wierzyciela w postaci straty. Dlatego nie można przyjąć, że koszty procesu nie stanowią szkody w rozumieniu art. 892 § 1 k.p.c, skoro ich poniesienie jest konieczne w celu uzyskania tytułu wykonawczego, w oparciu o który będzie prowadzona egzekucja".
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Feliga
Data wytworzenia informacji: