Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI C 1107/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2015-12-02

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2015-12-02
Data orzeczenia:
2 grudnia 2015
Data publikacji:
30 grudnia 2015
Data uprawomocnienia:
12 stycznia 2016
Sygnatura:
XI C 1107/15
Sąd:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział:
XI Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Katarzyna Stankiewicz
Protokolant:
stażysta Kamil Solarczyk
Hasła tematyczne:
Lokal
Podstawa prawna:
art. 922 § 2 kc w zw. z art. 691 kc w zw. art. art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz w zw. z art. 44 ust. 1 i 2
Teza:
6. Matce powoda i jej córce , stale zamieszkującym w przedmiotowym lokalu w dacie śmierci zmarłego najemcy, przysługiwało uprawnienie do promocyjnego nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe prawo do nabycia lokalu mieszkalnego przysługiwało osobom, które zajmowały lokal na podstawie umowy najmu lub po śmierci najemcy są osobami wymienionymi w art. 691 &1 i 2 kc. Stosownie zaś do ust. 5 tego przepisu mieszkania mogły być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach określonych w tej ustawie. Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 oraz 2 a PKP SA dokonuje sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze umowy, na wniosek osoby, o której mowa w art. 42 ust. 1 i 2 pkt 2 i ust. 2a sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje po cenie ustalonej na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami i pomniejszonej o 3% za każdy rok najmu mieszkania od PKP albo PKP i PKP SA łącznie i 95 % jeżeli osoba uprawniona jest emerytem, rencistą lub wdową ( wdowcem ) po niej. Z art. 922 § 1 i 2 k.c. wynika, że prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Zatem to z mocy ustawy w skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki majątkowe ściśle związane z osobą zmarłego, a także prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, bez względu na to, czy są one spadkobiercami czy nie. Prawo ojca powoda do nabycia lokalu ze zniżką było jego prawem osobistym i ściśle związanym z jego osobą. Nie weszło zatem do spadku, a w konsekwencji nie podlegało dziedziczeniu.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Zuzda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: