Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 874/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-03-20

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-03-20
Data orzeczenia:
20 marca 2014
Data publikacji:
12 maja 2014
Data uprawomocnienia:
3 maja 2014
Sygnatura:
VIII GC 874/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział:
VIII Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Ewa Kurowska
Protokolant:
Małgorzata Białous
Hasła tematyczne:
Ubezpieczenie Auto-Casco
Podstawa prawna:
art. 805 k.c., art. 818 k.c.
Teza:
Należy wskazać, że powyższe postanowienia OWU zostały wprowadzone zgodnie z art. 818 k.c. W § 1 tego przepisu wskazano, iż umowa ubezpieczenia lub OWU mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Obowiązkiem tym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, w razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, chyba, że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek (art. 818§2 k.c.). Natomiast § 3 cytowanego przepisu daje ubezpieczycielowi możliwość zmniejszenia świadczenia, jeżeli do naruszenia obowiązku zawiadomienia o szkodzie w terminie doszło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, a naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Analiza powyżej opisanych przepisów zarówno OWU jak i kodeksu cywilnego prowadzi do wniosku, iż okoliczności braku zawiadomienia o wypadku czy też opóźnienia w zawiadomieniu nie mogą być przesłanką do odmowy wypłaty świadczenia. Mogą co najwyżej skutkować obniżeniem świadczenia, przy spełnieniu określonych przesłanek. Ciężar wykazania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa po stronie ubezpieczającego (ubezpieczonego) spoczywa zgodnie z ogólną regułą dowodową zawartą w art. 6 k.c. na ubezpieczycielu. Jego obciąża również konieczność wykazania związku przyczynowego między naruszeniem tego obowiązku a zwiększeniem szkody lub uniemożliwieniem ustalenia okoliczności i skutków wypadku (Pokrzywniak J.,[w:] Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer 2008, s. 91). Zauważyć zatem trzeba, że tylko przypadek winy umyślnej lub rażące niedbalstwo w odniesieniu do obowiązku terminowego powiadamiania ubezpieczyciela uzasadnia zmniejszenie odszkodowania. Uprawnienie ubezpieczyciela, o którym mowa, nie może być realizowane w sytuacji, gdy brak terminowej informacji nie wpłynął na zwiększenie szkody lub okoliczności te nie uniemożliwiły ubezpieczycielowi skutków wypadku (por. Gawlik Z., Komentarz do art. 818 kodeksu cywilnego, [w:] Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania- część szczególna, LEX 2010). Edytuj
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Grusza
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kurowska
Data wytworzenia informacji: