Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI U 347/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-05-15

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-05-15
Data orzeczenia:
15 maja 2014
Data publikacji:
27 maja 2014
Data uprawomocnienia:
13 czerwca 2014
Sygnatura:
VI U 347/13
Sąd:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
Marta Kiszowara
Protokolant:
Krzysztof Suszyński
Teza:
Zgodnie z art. 59 ust. 5 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania (…). Wezwanie zawiera informację, iż zaświadczenie lekarskie traci ważność w razie uniemożliwienia badania (…) w terminie. (…) Zdaniem organu rentowego już sam fakt „nie stawienia się na badanie” w wyznaczonym terminie skutkuje przyjęciem, iż ubezpieczony „uniemożliwił przeprowadzenie badania”. (…) Zdaniem Sądu, użycie przez ustawodawcę zwrotu „uniemożliwienie badania” oznacza pewną celowość, zawinienie po stronie ubezpieczonego, wzywanego na badanie. Chodzi tu więc o sytuację, w której osoba wezwana, w pewien sposób świadomie decyduje o niestawiennictwie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, w wyznaczonym przez organ rentowy terminie. Tymczasem w niniejszej sprawie bezsprzeczne było, iż odwołujący nie odebrał korespondencji ZUS, wróciła ona do organu rentowego po powtórnym awizowaniu z adnotacją „adresat nie podjął przesyłki” , bo był w szpitalu . Wobec powyższego nie można tu mówić o zachowaniu ubezpieczonego zmierzającym do „uniemożliwienia badania”. Co więcej należy zwrócić uwagę, iż organ rentowy w dniu wydania przedmiotowej decyzji wiedział już, iż korespondencja zawierająca wezwanie na badanie nie została przez odwołującego odebrana z placówki pocztowej, przez co nie można mu było zarzucić świadomego i celowego niestawiennictwa na badanie. Mimo to, organ rentowy przyjął, iż odwołujący swoim zachowaniem uniemożliwił przeprowadzenie badania, co w ocenie Sądu jest nie do przyjęcia. Ponadto Sąd zaznacza, iż obrót pocztowy przesyłki nadanej przez ZUS (…)był prawidłowy i również w tym względzie nie można przypisać odwołującemu jakiejkolwiek winy w niestawiennictwie na termin badania. Z informacji zawartych na przesyłce wynika, iż przesyłka została nadana przez organ rentowy na Poczcie w B., (…) pierwsza awizacja miała miejsce w dniu 22.04.2013 roku ,listonosz, który zajmował się doręczeniem w/w korespondencji odnotował, iż zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki w tym Urzędzie Pocztowym, wraz z informacją o możliwości jej odbioru w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Wobec powyższego, w dniu badania, tj. 24.04.2013 roku, termin do odbioru przesyłki przez odwołującego nie upłynął, miał on czas do 29.04.2013 roku na jej odebranie. Opisany wyżej obrót pocztowy przesyłki nadanej przez ZUS jest zgodny z regulacjami prawnymi w tym zakresie, tj. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z dnia 9 maja 2013 r., poz.545) (Rozdział 5: § 27 do § 40), stanowiącym akt wykonawczy do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529).Powyższe ustalenia wskazują raczej, iż organ rentowy nie nadał przesyłki z zawiadomieniem o terminie badań z odpowiednim wyprzedzeniem, by odwołujący miał możliwość jej odbioru, zapoznania się z nią i stawienia na badanie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Wieremiejuk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kiszowara
Data wytworzenia informacji: