Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI P 272/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2019-09-26

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2019-09-26
Data orzeczenia:
26 września 2019
Data publikacji:
21 października 2019
Sygnatura:
VI P 272/18
Sąd:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
Wydział:
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
sędzia Marta Kiszowara
Protokolant:
Anna Wieremiejuk
Teza:
(…) Wyjaśnienia tu wymaga, że przedmiotowa sprawa nie należała do katalogu spraw o wynagrodzenie o pracę, w przypadku których wysokość wynagrodzenia minimalnego radcy prawnego ustalana się w oparciu o § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych na 75 % stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia. Jest to osobna sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Natomiast w omawianym Rozporządzeniu nie przewidziano wprost wynagrodzenia minimalnego za czynności radcy prawnego w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Stosując § 20 niniejszego Rozporządzenia, który stanowi, iż wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w Rozporządzeniu ustala się, przyjmując stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju, Sąd zastosował § 2 pkt 5 Rozporządzenia. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie stawkę minimalną należało ustalić w oparciu o wartość przedmiotu sporu. Z akt sprawy wynika, że pozwany złożył zażalenie na rozstrzygnięcia zawarte w pkt III i IV wyroku dotyczące zasądzenia od niego zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda powołując się na swoją trudną sytuację osobistą oraz materialną. W ocenie Sądu w sprawie nie podstaw do zwolnienia powoda z obowiązku zwrotu powodowi kosztów procesu. Zauważyć należy, że Przewodnicząca już na pierwszej rozprawie sygnalizowała stronom, że w sprawie należy wystąpić o wykładnię wyroku Sądu Rejonowego w W. (…) z dnia 16.12.2016 r. (…). Pozwany tego zaniechał. Niniejsze uczynił dopiero powód, co zapewne także wiązało się z powstaniem po jego stronie kosztów, a z pewnością kosztów zastępstwa prawnego przez fachowego pełnomocnika. Ponadto zdaniem Sądu wynik niniejszej sprawy powinien być przewidywany dla profesjonalnego pełnomocnika. Pozwany zaś był przez takiego pełnomocnika w niniejszej sprawie reprezentowany. W doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego panuje ugruntowane i jednolite stanowisko, że „Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.” Zasądzone wynagrodzenie jest więc kwotą brutto. Profesjonalny pełnomocnik powinien znać to orzecznictwo i właściwie pouczyć stronę o przewidywanym wyniku sprawy i zasadności obrony w sprawie. Strony być może zawarłyby ugodę w sprawie i ugodziły się co do kosztów procesu. Zauważyć też należy, że powód jeszcze przed wniesieniem powództwa w piśmie z dnia 28.09.2018 r. wezwał pozwanego do cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji (…) wyjaśniając, że Sąd Rejonowy w W. w wyroku z dnia 16.12.2016 r. (…) zasądził wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w kwocie brutto, a powód jako pracodawca zgodnie z obwiązującymi w tej mierze przepisami odprowadził składki społeczne, zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pismo powód wysłał na adres pozwanego za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 28.09.2018 r., jednak pozwany nie zastosował się do tego wezwania. W konsekwencji jeszcze przed złożeniem pozwu w sprawie pozwany mógł zasięgnąć porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika i w jej efekcie cofnąć wniosek o wszczęcie egzekucji, co skutkowałoby tym, że powód nie wniósłby pozwu w sprawie i nie doszłoby do obciążenia pozwanego kosztami procesu.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Artur Żochowski
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Marta Kiszowara
Data wytworzenia informacji: