Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 246/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2016-11-23

Sygn. akt II W 246/16

(...)-US/ (...)- (...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2016r.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim w Wydziale II Karnym w składzie:

Przewodnicząca : SSR Kamila Nowicka – Homik

Protokolant : st. sekretarz sądowy Anna Mazurek

w obecności oskarżyciela J. W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2016r.

sprawy

E. O. , urodzonego (...) w T., syna s. S. i C. z domu S., zamieszkałego : ul. (...), (...)-(...) K.

oskarżonego o to, że

I. jako prezes zarządu (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w K., faktycznie zajmujący się sprawami gospodarczymi w tym finansowymi i podatkowymi, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm.) w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano zaliczki ( podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, w okresie od 20 lutego 2015 roku do 20 stycznia 2016 roku w K. nie wpłacał pobranych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w K. wynikających ze złożonej w dniu 28 stycznia 2016 roku deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

( PIT-4R), i tak (zł): rok 2015: I - 270,0 zł., II – 400,00 zł., III – 400,00 zł., V- 400,00 zł., VI – 400,00 zł., VII – 400,00 zł., VIII – 271,00 zł., IX – 271,00 zł., X – 271,00 zł., XI – 271,00 zł., XII – 271,00 zł., łącznie 4 025,00 zł.,

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 77 § 3 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

II. jako prezes zarządu (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w K., faktycznie zajmujący się sprawami gospodarczymi w tym finansowymi i podatkowymi w terminie do 31 marca 2016 roku do Urzędu Skarbowego w K., uporczywie nie wpłacał podatku dochodowego od osób prawnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wynikającego ze złożonego w dniu 31 marca 2016 roku zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy: 01.01.2015 – 31.12.2015, na formularzu CIT -8 do Urzędu Skarbowego w K., przez co uszczuplił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 3 185,00 zł., czym naruszył art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze. zm),

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

III. jako prezes zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., faktycznie zajmujący się sprawami gospodarczymi w tym finansowymi i podatkowymi, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, w okresie od 25 września 2015r. do 25 maja 2016 roku za poszczególne miesiące od września 2015r. do kwietnia 2016r., w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tych miesiącach do Urzędu Skarbowego w K., uporczywie nie wpłacał podatku od towarów i usług wynikającego ze składanych deklaracji VAT – 7 i korekt do nich za miesiąc wrzesień 2015 i tak (zł): rok 2015: VIII- 2 784,00 zł., IX – 6 098,00 zł., X – 1115,00 zł., XI – 3 705,00 zł., rok 2016: I – 3 286,00 zł., II – 3 038,00 zł., IV – 6 048,00 zł. łącznie 26 074,00 zł., czym naruszył art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.),

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 9 § 3 kks

1/ uznaje oskarżonego E. O. za winnego popełnienia czynu opisanego w punkcie pierwszym kwalifikowanego z art. 77§3 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 9§3kks i za czyn ten na podstawie art. 77§3 kks wymierza mu karę grzywny w wysokości 1000 (jednego) tysiąca złotych;

2/ uniewinnia oskarżonego E. O. od popełnienia czynów opisanych w punktach drugim i trzecim;

3/ na podstawie art. 627 kpk i art. 630 kpk w zw. z art. 113§1 kks oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983r., nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części skazującej, w tym opłatę w kwocie 100,- ( stu) złotych, natomiast w części uniewinniającej kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

SSR Kamila Nowicka-Homik

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Sosińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamila Nowicka – Homik
Data wytworzenia informacji: