Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Nc 1103/21 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2022-01-20

Sygn. akt I Nc 1103/21

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział I Cywilny

Starszy referendarz sądowy Iwona Zywar

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2022 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko R. D.

o zapłatę

1. podejmuje postępowanie zawieszone postanowieniem z dnia 17 września 2021 roku;

2. na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 k.p.c. umarza postępowanie w sprawie

albowiem

wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Sygn. akt I Nc 1103/21

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 20 stycznia 2022 roku o zawieszeniu postępowania

W dniu 16 czerwca 2021 roku powód (...) z siedzibą w W. wniósł pozew o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego R. D. kwoty 19.941,72 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 18 września 2020 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

Zarządzeniem z dnia 16 lipca 2021 roku referendarz sądowy zobowiązał pełnomocnika powoda do wskazania jednego aktualnego adresu zamieszkania pozwanego R. D. ponieważ powód wskazał w pozwie dwa adresy zamieszkania pozwanego - jeden w S. przy ul. (...), drugi w S. przy ul. (...) (zgodnie z treścią art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania) przy czym pod adresem S., ul. (...) pozwany mieszkał do dnia 06.10.2016 roku a drugie miejsce zamieszkania pozwanego wskazane w pozwie, tj. ul. (...), (...)-(...) S. mieści się na obszarze właściwości Sądu Rejonowego (...) w S. - w terminie dwóch tygodni pod rygorem zawieszenia postępowania w sprawie. Zarządzenie zostało odebrane przez pełnomocnika powoda w dniu 28 lipca 2021 roku. Do dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania pełnomocnik powoda w żaden sposób nie odniósł się do zobowiązania w przedmiocie wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego R. D.. Dla wykonania zobowiązania zakreślony został powodowi termin dwóch tygodni obwarowany rygorem skutków procesowych przewidzianych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 28 lipca 2021 roku. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie w dniu 12 sierpnia 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 17 września 2021 roku postępowanie w niniejszej sprawie zostało zawieszone na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. i doręczone pełnomocnikowi powoda w dniu 5 października 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

W niniejszej sprawie postanowienie o zawieszeniu postępowania został wydane w dniu 17 września 2021 roku. Do dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, tj. do dnia 20 stycznia 2022 roku nie został złożony wniosek o podjęcie postępowania zaś trzymiesięczny okres upłynął w dniu 17 grudnia 2021 roku. Wobec powyższego postanowieniem z dnia 20 stycznia 2022 roku podjęto zawieszone postępowanie, o czym rozstrzygnięto w punkcie 1 postanowienia a na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 k.p.c. postępowanie w sprawie zostało umorzone, co znalazło wyraz w treści punktu 2 postanowienia.

Dnia 24 lutego 2022 roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Czyżykowska-Dreger
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Starszy referendarz sądowy Iwona Zywar
Data wytworzenia informacji: