Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1310/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2014-09-05

Sygn. akt II Cz 1310/14

POSTANOWIENIE

Dnia 5 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Sławomir Krajewski (spr.)

Sędziowie SO Iwona Siuta

SO Małgorzata Grzesik

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2014 roku w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko G. K., A. K.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 29 stycznia 2014 roku, sygn. akt I C 242/10

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Świnoujściu sygn. akt I C 242/10 umorzył postępowanie.

W uzasadnieniu wskazał, iż postanowieniem z dnia 12 grudnia 2012 roku Sąd na podstawie art. 177 §1 pkt 6 kpc zawiesił postępowanie, zaś zgodnie z treścią art. 182 § 1 kpc, Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Sąd I instancji mając na uwadze fakt, że od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania upłynął już rok, a żadna ze stron nie wniosła skutecznie o podjęcie postępowania, działając na podstawie art. 182 kpc postanowił umorzyć postępowanie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiodła powódka i wniosła o jego uchylenie w całości jako niezgodnego z prawem, stanem prawnym i faktycznym.

W uzasadnieniu wskazała, iż Sąd pierwszej instancji błędnie uznał, że powódka w terminie 1 roku od momentu zawieszenia postępowania nie wystąpiła z wnioskiem o jego kontynuowanie gdyż zgodnie z art. 182 § 2 kpc termin, na który Sąd I instancji się powołał biegnie od dnia 19 listopada 2013 roku, tj. daty dostarczenia powódce postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 29 października 2013 roku, będącego odpowiedzią na jej zażalenie na wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie, będąc bezzasadne, podlegało oddaleniu.

Przepis art. 182 § 1 kpc stanowi, że Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 kpc, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sąd także umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

Początkowym terminem rocznego okresu, po upływie którego Sąd umarza postępowanie jest data postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie zaś dzień uprawomocnienia się tego postanowienia (vide: postanowienie SN z dnia (...) (...)Zgłoszenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania po upływie terminu określonego treścią art. 182 § 1 kpc jest bezskuteczne i to nawet wówczas, gdy nie zostało jeszcze wydane postanowienie o umorzeniu postępowania.

Sąd Rejonowy postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie w oparciu o normę art. 177 § 1 pkt 6 kpc wydał w dniu 12 grudnia 2012 roku. W ciągu roku od dnia wydania postanowienia żadna ze stron nie wniosła skutecznie o podjęcie postępowania. Upływ terminu określonego treści wskazanego przepisu oraz brak wniosku stron co do podjęcia postępowania, prawidłowym czyni rozstrzygniecie Sądu Rejonowego.

Mając wszystko powyższe na uwadze Sąd Okręgowy orzekł o oddaleniu zażalenia, stanowiąc w oparciu o art. 385 kpc, w zw. z art. 397 § 2 kpc, jak w sentencji.

(...)

- (...)

- (...)

- (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Magryta-Gołaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Krajewski,  Iwona Siuta ,  Małgorzata Grzesik
Data wytworzenia informacji: