Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Ca 647/15 - postanowienie Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2018-10-05

Sygn. akt: VII Ca 647/15

POSTANOWIENIE

Dnia 5 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Tadeusz Szkudlarek (spr.)

Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Andrzej Jaracz

Protokolant: protokolant Natalia Garbowska

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 roku w Koszalinie

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) SA w G.

z udziałem A. D.

o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie

z dnia 20 maja 2015 r., sygn. akt I Ns 1025/14

postanawia:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że nadać mu poniższą treść:

1)  stwierdzić, że (...) SA w G. z dniem 29 stycznia 2012 r. (dwa tysiące dwunastego roku) nabył przez zasiedzenie służebność przesyłu obciążającą działkę nr (...) , położoną w S., gminie (...), powiecie (...), opisaną w księdze wieczystej (...) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, która to służebność związana jest z napowietrzną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110 kV nr (...) (...) D. - (...) D., której część przęsła o długości 12,84 m (przewody) zwiesza się nad gruntem (słupy podtrzymujące to przęsło stoją na działkach sąsiednich), i polega ona [służebność] na utrzymywaniu wymienionego urządzenia dla przesyłu nim energii elektrycznej oraz na wchodzie i wjeździe na grunt w pasie służebności o szerokości 6,38 m (i powierzchni w granicach działki 82 m ( 2)) w celu dokonywania okresowych oględzin, czynności konserwacyjnych, naprawczych, związanych z usuwaniem awarii -przebieg służebności został zaznaczony na mapie - załączniku do opinii biegłego geodety F. S. sporządzonym 17 grudnia 2014 r. stanowiącym integralną część orzeczenia (k.171 akt sprawy);

2)  stwierdzić, że (...) SA w G. z dniem 21 października 2011 r. (dwa tysiące jedenastego roku) nabył przez zasiedzenie służebność przesyłu obciążającą działkę nr (...) , położoną w S., gminie (...), powiecie (...), opisaną w księdze wieczystej (...) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, która to służebność związana jest z napowietrzną linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110 kV nr (...) (...) D. - (...) [K.], której część przęsła o długości 56,38 m (przewody) zwiesza się nad gruntem (słupy podtrzymujące to przęsło stoją na działkach sąsiednich), i polega ona [służebność] na utrzymywaniu wymienionego urządzenia dla przesyłu nim energii elektrycznej oraz na wchodzie i wjeździe na grunt w pasie służebności o szerokości 6,48 m (i powierzchni w granicach działki (...) m ( 2)) w celu dokonywania, okresowych oględzin, czynności konserwacyjnych, naprawczych, związanych z usuwaniem awarii - przebieg służebności został zaznaczony na mapie - załączniku do opinii biegłego geodety F. S. sporządzonym 17 grudnia 2014 r. stanowiącym integralną część orzeczenia (k.171 akt sprawy);

3)  stwierdzić, że (...) SA w G. z dniem 3 marca 2012 L. (dwa tysiące dwunastego roku) nabył przez zasiedzenie służebność przesyłu obciążającą działkę nr (...) , położoną w S., gminie (...), powiecie (...), opisaną w księdze wieczystej (...) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, która to służebność związana jest z podziemną elektroenergetyczną linią kablową niskiego napięcie 0,4 kV zasilaną ze stacji transformatorowej nr (...)S.(...)”, i polega ona [służebność] na utrzymywaniu wymienionego urządzenia dla przesyłu nim energii elektrycznej oraz na wchodzie i wjeździe na grunt w pasie służebności o długości 80,0 m) i o szerokości 3,0 m (i powierzchni w granicach działki (...) m ( 2)) w celu dokonywania, okresowych oględzin, czynności konserwacyjnych, naprawczych, związanych z usuwaniem awarii - przebieg służebności został zaznaczony na mapie - załączniku do opinii biegłego geodety F. S. sporządzonym 17 grudnia 2014 r. stanowiącym integralną część orzeczenia (k.171 akt sprawy);

4)  ustalić, że wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie;

II.  oddalić apelację w pozostałym zakresie;

III.  ustalić, że wnioskodawca i uczestnik ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

/-/ D. Jarząbek /-/ T. Szkudlarek /-/ A. Jaracz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Cabaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Tadeusz Szkudlarek,  Dariusz Jarząbek ,  Andrzej Jaracz
Data wytworzenia informacji: