Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 684/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-11-08

Sygn. akt V Ka 684/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 listopada 2013 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia: SO Marek Walentynowicz (spr.)

Sędziowie: SO Grzegorz Polewiak

SO Przemysław Żmuda

Protokolant: sekr. sąd. Jolanta Grosiak

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. Wacława Jona

po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2013 r. sprawy

B. B.

oskarżonego z art. 178a§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Wałczu

z dnia 17 września 2013 r. sygn. akt II K 451/13

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę prawną wymiaru kary w punkcie 2 przyjmuje przepis art. 34§2 pkt 1, 2, 3 kk oraz art. 35§1 kk,

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

3.  zwalnia oskarżonego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt V Ka 684/13

UZASADNIENIE

B. B. został oskarżony o to, że:

w dniu 15 lipca 2013r. o godzinie 07:10 w W. na ul. (...) będąc w stanie nietrzeźwości, tj. posiadając 0,49 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu kierował ciągnikiem rolniczym marki S. o nr rej. (...) w ruchu lądowym,

tj. o przestępstwo z art. 178 a § l k.k.

Sąd Rejonowy w Wałczu wyrokiem z dnia 17 września 2013 roku w sprawie sygn. akt II K 451/13:

1.  oskarżonego B. B. uznał za winnego popełnienia czynu w czasie, miejscu i sposób powyżej opisany, tj. występku z art. 178 a § l k.k. i za to na podstawie art. 178 a § l k.k. w zw. z art. 34 § l k.k. wymierzył mu karę 4 miesięcy ograniczenia wolności,

2.  na podstawie art. 34 § 2 pkt. 2 k.k. oraz art. 35 § l k.k. zobowiązał oskarżonego B. B. do wykonywania w czasie odbywania kary orzeczonej w pkt. l wyroku nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 20 godzin w stosunku miesięcznym,

3.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § l k.k. orzekł wobec oskarżonego B. B. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres roku,

4.  na podstawie art. 49 § l i 2 k.k. orzekł wobec oskarżonego B. B. świadczenie pieniężne w kwocie 100,- zł na rzecz Funduszu (...)

5.  na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. l, art. 2 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 z 1983r., poz. 223 z późniejszymi zmianami) zasądził od oskarżonego B. B. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 141,22,- zł tytułem kosztów sądowych i wymierzył mu opłatę w kwocie 120,- zł.

Apelacje od powyższego wyroku na niekorzyść oskarżonego w części dotyczącej orzeczenia o karze wniósł prokurator.

Na podstawie art. 425 § 1 i 2 kpk i art. 438 pkt 1 kpk, wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisu prawa materialnego tj. art. 34 § 2 pkt 1 i 3 kk poprzez ich niepowołanie w pkt. 2 zaskarżonego wyroku przy orzeczeniu wobec B. B. kary 4 miesięcy ograniczenia wolności, a przez to złagodzenie rygorów tej kary w stosunku do oskarżonego.

Podnosząc ten zarzut, na zasadzie art. 427 § 1 kpk i art. 437 § 1 i 2 kpk wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez orzeczenie wobec oskarżonego B. B. kary 4 miesięcy ograniczenia wolności, także na zasadzie art. 34 § 2 pkt. 1,2,3 kk, a w pozostałym zakresie o utrzymanie wyroku w mocy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Sąd Rejonowy dopuścił się uchybienia przez naruszenie prawa materialnego tj. przepisu art. 34 § 2 pkt 1 i 3 kk, powołując się jedynie na przepis art. 34 § 2 pkt 2 kk. Ma rację skarżący, że rygory wskazane w art. 34 § 2 pkt 1,2,3 kk tj. dotyczące tego, że oskarżony nie może bez zgody sądu zmienić miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej sprawy na cele społeczne, ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary powinny być orzekane łącznie.

Wobec powyższego na podstawie art. 437§ 1 kpk Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę prawną wymiaru kary w punkcie 2 przyjął przepis art. 34§2 pkt 1, 2, 3 kk oraz art. 35§1 kk, a w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymał w mocy.

Na podstawie art. 634 kpk w zw. z art. 624 kpk zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze uznając, że przemawiają za tym względy słuszności.

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Marek Walentynowicz,  Grzegorz Polewiak ,  Przemysław Żmuda
Data wytworzenia informacji: