Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 637/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2017-11-13

Sygn. akt V Ka 637/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2017 r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Marek Walentynowicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Grosiak

przy udziale Prokuratora Prok. Okręgowej w Koszalinie Katarzyny Słodzińskiej

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. sprawy

B. K.

oskarżonego z art. 227 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

z dnia 28 marca 2017 roku sygn. akt II K 663/16

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu
w Kołobrzegu do ponownego rozpoznania.

V Ka 637/17

UZASADNIENIE

B. K. został oskarżony o to, że:

1.  W dniu 12 kwietnia 2016 r. w K., podając się za funkcjonariusza Policji po okazaniu falsyfikatu odznaki policyjnej podjął interwencję wobec innej ustalonej osoby

tj. o czyn z art. 227 kk

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wyrokiem z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie II K 663/16:

I.  Uniewinnił oskarżonego B. K. od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 227 kk;

II.  Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Powyższy wyrok apelacją zaskarżył prokurator w całości na niekorzyść oskarżonego zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia i mający wpływ na jego treść, a polegający na uznaniu, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie jest wystarczający do uznania oskarżonego B. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, co najmniej w formie usiłowania bądź wykroczenia z art. 61§1 kw, podczas gdy właściwa analiza całokształtu okoliczności zachowania się oskarżonego prowadzi do przeciwnego wniosku. I wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu II Wydział Karny w K. do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja jest zasadna.

Należy zgodzić się z skarżącym, że usiłowanie czynu z art. 227 kk zachodzi, gdy sprawca podając się za funkcjonariusza publicznego miał zamiar wykonania czynności związanej z przywłaszczoną funkcją, tj. gdy sprawca podejmie czynności zmierzające bezpośrednio do wykonania czynności związanej z tą funkcją.

Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Rejonowy zobowiązany będzie rozważyć przyjęcie usiłowania przestępstwa z art. 227 kk, dokonując ustaleń faktycznych w sprawie i prawidłowo oceniając zamiar sprawcy. Natomiast nie poddaje się kontroli odwoławczej nieprzyjęta przez sąd a quo kwalifikacja z art. 61 kw, albowiem stanowisko sądu nie zostało należycie uzasadnione. Z uwagi na regułę ne peius zawartą w art. 454§1 kpk i uniewinnienie oskarżonego przez sąd a quo, Sąd Okręgowy zobowiązany był w oparciu o przepis art. 437§2 kpk orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Walentynowicz
Data wytworzenia informacji: