Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 635/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-10-25

Sygn. akt V Ka 635/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2013r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia: SO Marek Walentynowicz (spr.)

Sędziowie: SO Grzegorz Polewiak

SO Sławomir Przykucki

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dzierżyńska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręg. w Koszalinie Katarzyny Słodzińskiej

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013r. sprawy

P. K.

oskarżonego z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 190a§ 1 kk w zw. z art. 12 kk
na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

z dnia 18 lipca 2013 roku sygn. akt II K 1196/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjmuje, iż przypisany czyn drugi został popełniony w okresie od 06 czerwca 2011 roku do 19 czerwca 2012 roku oraz eliminuje z jego opisu sformułowanie ,,działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”,

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

3.  zwalnia oskarżonego od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

Sygn. akt V Ka 635/13

UZASADNIENIE

P. K. został oskarżony o to, że:

I.  w dniach 5 czerwca 2012 r. oraz 19 czerwca 2012 r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wielokrotnie kierował groźby pobicia i uszkodzenia ciała wobec A. P., przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę że zostaną spełnione,

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

II.  w okresie od l stycznia 2011 r. do 19 czerwca 2012 r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uporczywie nękał A. P. poprzez wykonywanie licznych telefonowi, sms-ów, wysyłanie obraźliwych wiadomości na komunikatorze G. G. oraz nachodzenie w szkole i domu przez co wzbudził u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i istotnie naruszał jej prywatność,

tj. o czyn z art. 190a § l kk w zw. z art. 12 kk.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie sygn. akt II K 1196/12:

1.  z kwalifikacji drugiego z zarzucanych oskarżonemu czynów eliminuje art. 12 kk i na podstawie art. 66 § 1 i 2 kk w zw. z art. 67 § l kk warunkowo umorzył postępowanie wobec P. K. oskarżonego o czyny z art. 190 § l kk w zw. z art. 12 kk (I) i art. 190a§ l kk (II) na okres próby dwóch lat,

2.  na podstawie art. 67§3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk i art. 49§1 kk orzekł od P. K. świadczenie pieniężne w kwocie 500 zł na rzecz Funduszu(...)

3.  zwolnił oskarżonego od obowiązku ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania i nie wymierzył mu opłaty.

Powyższy wyrok apelacją na korzyść oskarżonego zaskarżył prokurator zarzucając obrazę przepisu postępowania art.439 § l pkt.9 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt. 11 kpk a polegającą na wydaniu wyroku bez zmiany okresu czynu II ujętego w akcie oskarżenia, obejmującego okres popełnienia przestępstwa od l stycznia 2011 r. podczas gdy skoro Sąd uznał oskarżonego za winnego, winien zmodyfikować czas popełnienia czynu i przyjąć, że oskarżony zarzucanego mu czynu dopuścił się w okresie od 6 czerwca 2011r. do 19 czerwca 2012r. albowiem przepis art. 190a § l kk wszedł życie od 6 czerwca 2011 r. a uchybienie to stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą art. 439 § l pkt 9 kpk.

Podnosząc ten zarzut na podstawie art. 437 kpk wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja spowodowała skutek w postaci zmiany zaskarżonego wyroku.

Ma rację apelujący, że przepis art. 190 a § 1 kk wszedł w życie 6 czerwca 2011 roku – ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks karny –Dz. U.2011, nr. 72, poz. 381. W tej sytuacji błędem byłoby przypisanie oskarżonemu działania w okresie od stycznia 2011 roku. Jednakże nie można podzielić argumentu apelującego, iż w tym wypadku zachodzi bezwzględna przyczyna odwoławcza z art. 439 kpk skutkująca uchyleniem zaskarżonego wyroku. Jest to błąd w ustaleniach faktycznych sądu, który może zostać konwalidowany przez zmianę wyroku. Stąd Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 2 kpk w zw. z art. 438 pkt 2 i 3 kpk zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjął, iż przypisany czyn drugi został popełniony w okresie od 06 czerwca 2011 roku do 19 czerwca 2012 roku oraz wyeliminował z jego opisu sformułowanie ,,działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”, a w pozostałym zakresie utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.

O kosztach sądowych za postępowanie orzeczono na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 634 kpk.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Marek Walentynowicz,  Grzegorz Polewiak ,  Sławomir Przykucki
Data wytworzenia informacji: