Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ka 456/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-09-24

Sygn. akt V Ka 456/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2013r.

Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia: SO Marek Walentynowicz (spr.)

Sędziowie: SO Grzegorz Polewiak

SO Sławomir Przykucki

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dzierżyńska

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. w Koszalinie Katarzyny Słodzińskiej

po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013r. sprawy

M. M.

oskarżonej z art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i przy zast. art. 64§1 kk, art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i przy zast. art. 64§1 kk, art. 270§1 kk w zw. z art. 18§3 kk w zw. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk, art. 12 kk i art. 64§1 kk, art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. zast. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i przy zast. art. 64§1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i przy zast. art. 64§1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i art. 12 kk przy zast. art. 64§1 kk,

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie

z dnia 16 kwietnia 2013 roku sygn. akt II K 411/12

uchyla zaskarżony wyrok w całości i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Białogardzie do ponownego rozpoznania.

Sygn. akt V Ka 456/13

UZASADNIENIE

M. M. została oskarżona o to, że:

I.  w dniu 06.09.2011r. w B., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w warunkach czynu ciągłego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami, w ten sposób, że M. M. podrobiła zaświadczenie o zarobkach na nazwisko M. E., w celu użycia go jako dokumentu autentycznego, w ten sposób, że opieczętowała je pieczątką Przedsiębiorstwa (...), wpisała dane, że M. E. pracuje w w/w przedsiębiorstwie jako sekretarka i otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie średnie brutto w wysokości 2.350,00 zł oraz własnoręcznie je podpisała, przy czym nieustalona osoba dokonała zapisu na zaświadczeniu o treści (...), w sytuacji gdy faktycznie M. E. nigdzie nie pracowała i nie osiągała przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym powyższe podrobione zaświadczenie M. E. przedstawiła, działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. B., pracownikowi sklepu (...) w B. w celu zawarcia umowy o kredyt na zakup towaru na raty w kwocie 5.265,66zł, czym w/w wprowadziła pracownika Banku w błąd co do posiadania zdolności kredytowej, możliwości i zamiaru spłaty pożyczki przez M. E. i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że udzielono kredytu na podstawie umowy o kredyt o nr (...) na zakup ratalny towarów w postaci DVD z tunerem, notebooka marki S. wraz z oprzyrządowaniem o łącznej wartości 3.931,70zł, działając na szkodę (...) Banku S.A. z siedzibą we W., obecnie (...) S.A Oddział we W., przy czym M. M. zarzuconego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r.,

tj. czynu z art. 286§ l kk w zw. z art. 270§ l kk w zw. z art. 297§ l kk przy zast. art. 11 §2 kk i przy zast. art. 64 § l kk,

II.  w dniu 05.09.2011r. w B., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w warunkach czynu ciągłego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, w ten sposób, że M. M. podrobiła zaświadczenie o zarobkach na nazwisko M. E., w celu użycia go jako dokumentu autentycznego, w ten sposób, że opieczętowała je pieczątką Przedsiębiorstwa (...), wpisała dane, że M. E. pracuje w w/w przedsiębiorstwie jako sekretarka i otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie średnie brutto w wysokości 3.280,00 zł oraz własnoręcznie je podpisała, w sytuacji gdy faktycznie M. E. nigdzie nie pracowała i nie osiągała przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym powyższe podrobione zaświadczenie M. E. przedstawiła pracownikowi (...) Banku S.A. w B. w celu zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową w kwocie 5.000zł, czym w/w wprowadziły pracownika Banku w błąd co do posiadania zdolności kredytowej, możliwości i zamiaru spłaty pożyczki przez M. E. i usiłowały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, lecz zamierzonego celu nie osiągnęły z uwagi na odmowę udzielenia pożyczki, działając na szkodę (...) Banku S.A. z siedzibą we W., obecnie (...) S.A. Oddział we W., przy czym M. M. zarzuconego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r.,

tj. o czyn z art. 13§1 kk, w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk i przy zast. art. 64§1 kk,

III.  w okresie od 27.06.2011r. do 18.10.2011r. w B. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w warunkach czynu ciągłego, w celu użycia jako dokumentu autentycznego podrobiła umowę o pracę w dwóch egzemplarzach oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na nazwisko P. C., w ten sposób, że w/w dokumenty opieczętowała pieczęciami Przedsiębiorstwa (...), wypełniła je pismem ręcznym, wskazując w ich treści, że P. C. jest zatrudniony w przedsiębiorstwie jako pracownik budowlany na czas nieokreślony, na cały etat i otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.700,00 zł brutto, podczas gdy P. C. nie był zatrudniony w w/w przedsiębiorstwie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej czym udzieliła pomocy do usiłowania wyłudzenia pożyczki gotówkowej przez P. C., poprzez wprowadzenie w błąd pracownika (...) Banku S.A w B. w błąd co do zdolności kredytowej i możliwości spłaty pożyczki w kwocie 3.000zł przez P. C. i usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z powodu odmowy udzielenia pożyczki gotówkowej P. C. działając okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r.,

tj. o czyn z art. 270§1 kk w zw. z art. 18§3 kk w zw. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk, art. 12 kk i art. 64§1 kk,

IV.  w okresie od 28.06.2011r. do 29.06.2011r. w B. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w warunkach czynu ciągłego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podrobiła zaświadczenie o zarobkach, w celu użycia go jako dokumentu autentycznego, w ten sposób, że opieczętowała je pieczątką Przedsiębiorstwa (...), wpisała dane, że M. M. pracuje w w/w przedsiębiorstwie jako doradca klienta i otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie średnie brutto w wysokości 4.350,00 zł oraz własnoręcznie je podpisała, w sytuacji gdy faktycznie M. M. nigdzie nie pracowała, nie prowadziła działalności gospodarczej i nie osiągała przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym powyższe podrobione zaświadczenie przedstawiła pracownikowi (...) Banku S.A. Oddział w B. w celu zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową, czym wprowadziła pracownika Banku w błąd co do posiadania zdolności kredytowej, możliwości i zamiaru spłaty pożyczki i usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z powodu odmowy udzielenia pożyczki w kwocie 15.000 zł, działając na szkodę (...) Banku S.A. z siedzibą we W., obecnie (...) Bank (...) S.A. przy czym zarzuconego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04,05.2010r. do 04.05.2011r.,

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk i przy zast. art. 64§ l kk, w zw. z art. 12 kk,

V.  w dniu 30.06.2011r. w B., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w warunkach czynu ciągłego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podrobiła zaświadczenie o zarobkach, w celu użycia go jako dokumentu autentycznego, w ten sposób, że opieczętowała je pieczątką Przedsiębiorstwa (...), wpisała dane, że M. M. pracuje w w/w przedsiębiorstwie jako doradca klienta i otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie średnie brutto w wysokości 4.350,00 zł oraz własnoręcznie je podpisała, w sytuacji gdy faktycznie M. M. nigdzie nie pracowała, nie prowadziła działalności gospodarczej i nie osiągała przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym powyższe podrobione zaświadczenie przedstawiła pracownikowi (...) Bank (...) S.A. w celu uzyskania kredytu na zakup ratalny towarów, czym wprowadziła pracownika Banku w błąd co do posiadania zdolności kredytowej, możliwości i zamiaru spłaty kredytu w wysokości 6.852,51 zł, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że zawarła umowę kredytową o nr (...), na podstawie której udzielono jej kredytu na zakup towarów w postaci Notebooka marki A. o wartości 2.687,00zł, aparatu cyfrowego marki N. (...) o wartości 2.431,00zł, pokrowca o wartości 262,00zł, przedłużacza o wartości 49,00zł, o łącznej wartości 5.429,80zł, w sklepie (...) w B., działając na szkodę (...) Bank (...) S.A., przy czym zarzuconego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk i w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r.,

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk i przy zast. art. 64§1 kk w zw. z art. 12 kk,

VI.  w okresie od 05.09.2011r. do 17.10.2011r. w B. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w warunkach czynu ciągłego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podrobiła zaświadczenie o zarobkach, w celu użycia go jako dokumentu autentycznego, w ten sposób, że opieczętowała je pieczątką Przedsiębiorstwa (...), wpisała dane, że M. M. pracuje w w/w przedsiębiorstwie jako doradca klienta i otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie średnie brutto w wysokości 2.890,00 zł oraz własnoręcznie je podpisała imieniem i nazwiskiem panieńskim o treści: M. B., w sytuacji, gdy faktycznie M. M. nigdzie nie pracowała, nie prowadziła działalności gospodarczej i nie osiągała przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym powyższe podrobione zaświadczenie przedstawiła pracownikowi (...) Banku S.A. obecnie (...) Banku S.A. w celu uzyskania kredytu na zakup ratalny towarów, czym wprowadziła pracownika Banku w błąd, co do posiadania zdolności kredytowej, możliwości i zamiaru spłaty kredytu w wysokości co najmniej 4.227,00zł, czym usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jednak zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na anulowanie umowy kredytowej przez Bank, czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pracownika sklepu (...) w B., w ten sposób, że zobowiązała się do ratalnej spłaty należności za towar w postaci Notebooka marki S. o wartości 2.299,00zł, aparatu cyfrowego marki N. (...)+18 o wartości 1.699,00zł, piekarnika M. (...) o wartości 229zł, działając na szkodę (...) Banku S.A. obecnie (...) Banku S.A oraz Spółki z o.o. (...) z siedzibą w B., przy czym zarzuconego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.20 10r. do 04.05.2011r.,

tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 270§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11§2 kk i art. 12 kk przy zast. art. 64§1 kk.

Sąd Rejonowy w Białogardzie wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie II K 411/12:

I.  uznał oskarżoną M. M. za winną tego, że :

1.  w dniu 05.09.2011r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzyskania pożyczki w kwocie 5.000 zł działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą przedkładając w (...) Bank S.A poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ustalonej osoby w Przedsiębiorstwie (...), wprowadziła pracownika banku w błąd, co do okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania pożyczki możliwości i zamiaru jej spłaty i usiłowała doprowadzić bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła, z uwagi na odmowę udzielania pożyczki, czym działała na szkodę (...) Bank S.A z siedzibą we W. obecnie (...) S.A Oddział we W., przy czym czynu tego dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r. tj. o czyn z art. 13 § 1 kk, w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11§ 2 kk w zw. z art. 64 § l kk,

2.  w dniu 29.06.2011 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uzyskania pożyczki w kwocie 15.000,00 zł, przedkładając w (...) Bank S.A poświadczające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu i zarobkach w Przedsiębiorstwie (...), wprowadziła pracownika banku w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania pożyczki, możliwości i zamiaru jej spłaty i usiłowała doprowadzić bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.000,00 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła, z uwagi na odmowę udzielania pożyczki, czym działała na szkodę (...) Bank S.A z siedzibą we W. obecnie (...) S.A Oddział we W., przy czym czynu tego dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r. tj. o czyn z art. 13 § 1 kk, w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk,

3.  w dniu 30.06.2011r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kredytu w kwocie 6.852,51 zł, przedkładając w sklepie (...) poświadczające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu i zarobkach w Przedsiębiorstwie (...), wprowadziła pracownika banku w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, możliwości i zamiaru jego spłaty, i zawierając umowę o kredyt o nr (...) na zakup towarów łącznej wartości 5.429,80 zł doprowadziła (...) S.A Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w kwocie 6.852,51 zł, przy czym czynu tego dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk przy zast. art. 11 §2 kk w zw. z art. 64§1 kk,

4.  w okresie od 05.09.2011r. do 17.10.2011r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kredytu w kwocie 4.227,00 zł, przedkładając w sklepie (...) poświadczające nieprawdę zaświadczenie o swoim zatrudnieniu i zarobkach w Przedsiębiorstwie (...), wprowadziła pracownika C. Bank w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, możliwości i zamiaru jego spłaty lecz zamierzonego celu nie osiągnęła, z uwagi na anulowanie umowy kredytowej przez bank, doprowadzając jednak do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez pracownika sklepu (...) w B., poprzez zobowiązanie do ratalnej spłaty należności za towar o łącznej wartości 4227 zł, działając na szkodę (...) Banku S.A. obecnie (...) Banku S.A oraz (...) sp. z o.o. siedzibą w B., przy czym zarzuconego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284§2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 297§1 kk i art. 11 § 2 kk w zw. z art.12 kk w. zw. z. art. 64 § 1 kk,

przyjmując, że czyny te zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § l k.k. i za to na podstawie art. 14 § l k.k. w zw. z art. 286 § l k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § l k.k., wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia wolności,

II.  uznał oskarżoną M. M. za winną tego , że :

1.  w dniu 06.09.201 1r, w B., chcąc by inne osoby dokonały czynu zabronionego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wystawienie poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ustalonej osoby w Przedsiębiorstwie (...), udzieliła pomocy do wyłudzenia przez ustalone osoby kredytu gotówkowego o łącznej wartości 5.265,66 zł, poprzez wprowadzenie przez te osoby pracownika banku w błąd, co do okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, możliwości i zamiaru jego spłaty, i zawarcia umowy o kredyt o nr (...) na zakup towarów łącznej wartości 3.931,70 zł i doprowadzenia przez ustalone osoby (...) Bank S.A. z siedzibą we W., obecnie (...) S.A Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w kwocie 5.265,66 zł, przy czym czynu tego dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011r. tj. czynu z art.18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk i przy zast. art. 64 § 1 kk,

2.  w dniu 18.10.2011r. w B., chcąc by inna osoba dokonała czynu zabronionego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wystawienie poświadczającego nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ustalonej osoby w Przedsiębiorstwie (...), udzieliła pomocy do usiłowania wyłudzenia przez ustaloną osobę pożyczki gotówkowej, poprzez wprowadzenie przez tę osobę (...) Banku SA w B. w błąd, co do okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania pożyczki, możliwości i zamiaru jej spłaty i usiłowania doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.000 zł, i nie osiągnięcia tego celu z uwagi na odmowę udzielania pożyczki ustalonej osobie, przy czym zarzucanego jej czynu dopuściła się w okresie 5 lat od odbycia kary roku pozbawienia wolności, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 17.10.2005r. sygn. akt XIVK 287/05 za czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, którą odbywała w okresie od 04.05.2010r. do 04.05.2011 r. tj. o czyn z art. 18§3 kk w zw. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 297 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk, art. 64 § 1 kk,

przyjmując, że czyny te zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91 § l k.k. i za to na podstawie art. 19 § l kk w zw. z art.286 § l kk i art. 11 § 3 kk i art.91 § l kk skazał ją na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

III.  na podstawie art.85kk i art.86 § l kk i art.91 § 2 kk orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności połączył i wymierzył karę łączna 2 lat pozbawienia wolności,

IV.  na podstawie art. 69 § l i 2 k.k. w zw. z art. 70 § l pkt.1 k.k. orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 5 lat próby,

V.  na podstawie art. 73 § l k.k. oddał oskarżoną pod dozór kuratora sądowego,

VI.  na podstawie art. 72 § 2 k.k. zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody w wysokości 4227,00 zł na rzecz pokrzywdzonego A. sp z o.o. w B. w terminie l roku od uprawomocnienia się orzeczenia,

VII.  zwolnił oskarżoną od ponoszenia kosztów postępowania i nie wymierzył jej opłaty.

Powyższy wyrok apelacją na niekorzyść oskarżonej M. M. w całości zaskarżył prokurator zarzucając:

1.  obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 18 § 3 k.k. poprzez jego zastosowanie w punkcie II podpunkt l wyroku i uznanie, że oskarżona swoim zachowaniem wypełniła znamiona formy zjawiskowej - pomocnictwa, podczas gdy z ustalonego stanu faktycznego wynika, że oskarżona była współsprawcą zarzucanego jej aktem oskarżenia czynu,

2.  obrazę przepisu prawa materialnego to jest art. 18§3 k.k. poprzez jego zastosowanie w punkcie II podpunkt 2 wyroku i uznanie, że oskarżona swoim zachowaniem wypełniła znamiona formy zjawiskowej — pomocnictwa, podczas gdy z ustalonego stanu faktycznego wynika, że oskarżona była współsprawcą zarzucanego jej aktem oskarżenia czynu,

3.  błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku mający wpływ na jego treść, a polegający na uznaniu w punkcie I podpunkt 4 wyroku jako pokrzywdzonego obok (...) Banku S.A. obecnie (...) Bank S.A. sklepu (...), w który zostały zakupione na raty przedmioty RTV, podczas gdy prawidłowo status pokrzywdzonego powinien posiadać jedynie (...) Bank S.A. obecnie (...) Bank S.A., który udzielił pożyczki na zakup w systemie ratalnym.

Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja jest zasadna.

W praktyce często trudności sprawia rozgraniczenie pomocnictwa od współsprawstwa.

W tym zakresie w doktrynie wypracowano kilka koncepcji, których celem jest wskazanie kryteriów służących rozdzieleniu tych form zjawiskowych czynu zabronionego. Jedną z koncepcji doktryny jest teoria istotnego udziału, która uznaje za sprawcę tego, z którego przyczyny został popełniony czyn zabroniony, a pomocnikiem - którego zachowanie było jedynie warunkiem dokonania czynu. Teoria ta pozwala na wyraźne wytyczenie granicy między tymi formami zjawiskowymi przestępstwa. Sąd Najwyższy opowiadając się za tą teorię, przyjął, że: przy ujęciu współsprawstwa (w myśl koncepcji istotnego udziału w realizacji czynu zabronionego) rola każdego z oskarżonych została uznana za istotną, gdyż bez ich udziału przestępstwo nie mogłoby zostać dokonane – post. SN z dnia 22.02.2007 r., V KK 183/06, OSN Prok. i Pr 2007, Nr 7-8, poz. 2 trafnie w orzecznictwie podnosi się, że: jest wiec współsprawcą a nie pomocnikiem nie tylko osoba, która realizuje całość lub cześć znamion czynu zabronionego, ale też osoba, która realizuje całość znamion czynu zabronionego, ale też osoba, której działanie - stanowi istotny wkład w urzeczywistnienie przestępczego celu- wyrok SA w Łodzi z dnia 14.10.1998 r., Sąd a quo w uzasadnieniu znamieniem przepisu art. 424 kpk nie analizuje wnikliwie wszystkich okoliczności sprawy, podnoszonych przez oskarżyciela w apelacji, a skutkujących przypisanie oskarżonej współsprawstwem.

Rozpoznając ponownie sprawę Sąd Rejonowy zobowiązany będzie przeprowadzić wnikliwe postępowanie dowodowe w zakresie popełnienia czynów objętych apelacją, w szczególności wziąć pod uwagę okoliczności dotyczące porozumienia z M. E. i Ł. B. co do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu, za co oskarżona miała otrzymać 100 złotych a następnie połowę pieniędzy za sprzedany sprzęt, wystawienie P. C. zaświadczenia i inne okoliczności związane z zachowaniem oskarżonej a wskazane w apelacji. Jednocześnie Sąd zobowiązany będzie dokonać prawidłowych ustaleń w zakresie dotyczących pokrzywdzonego w punkcie I. ppkt 4, gdzie jako pokrzywdzonego wskazano zarówno bank jak i sklep (...). Rozstrzygniecie w zakresie statusu pokrzywdzonego powinno nastąpić zgodnie z przepisem art. 49 kpk.

Tok rozumowania należy przedstawić w spełniającym przesłanki z art. 424 pisemnym uzasadnieniu.

Na podstawie art. 437 § 2 kpk, biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że w stosunku do oskarżonej będzie zachodziła konieczność rozstrzygnięcia w przedmiocie kary łącznej. Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białogardzie. Z tego powodu Sąd Rejonowy z uwagi na treść art. 442 § 2 kpk przeprowadzając postepowanie w zakresie dowodów, które nie miały wpływu na uchylenie wyroku, może poprzestać na ich ujawnieniu.

Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Andrzejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Marek Walentynowicz,  Grzegorz Polewiak ,  Sławomir Przykucki
Data wytworzenia informacji: