Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 107/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2016-11-30

Sygn. akt II K 107/16

POSTANOWIENIE

dnia 30 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Krystowczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Załomska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Małgorzaty Sielskiej

po rozpoznaniu na posiedzeniu

w sprawie R. R.

z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

I.  na podstawie art.17§1pkt7 k.p.k. umorzyć postępowanie w sprawie,

II.  na podstawie art.632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie wpłynął wniosek skazanego R. R., przekazany postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 3 października 2016 roku (XK 584/16), o wydanie wyroku łącznego i połączenie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec niego w wyrokach Sądu Rejonowego w Koszalinie w sprawach o sygn. akt XK 255/08, XK 39/09, XK 1247/10, XK 612/12 i IIK 50/12. We wniosku skazany wskazał, że jego proces resocjalizacji przebiega pomyślnie, a on jest krytycznie nastawiony do popełnionych przestępstw.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek skazanego nie jest zasadny.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku, zmieniono treść art.85 k.k. dotyczącego wymierzania kary łącznej. Jednakże zgodnie z dyspozycją zawartą w art.19 ust. 1 tejże Ustawy, art.85 k.k. w nowym brzmieniu nie ma zastosowania do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z akt sprawy Sądu Rejonowego w Koszalinie o sygn. akt X K 170/15 dotyczącej wydania wyroku łącznego oraz aktualnej karty karnej skazanego wynika natomiast, iż wobec R. R. nie wydano żadnego nowego wyroku skazującego po dniu 1 lipca 2015 roku, w związku z czym wobec skazanego obecnie nie mają zastosowania znowelizowane przepisy w zakresie kary łącznej.

Zatem w przedmiotowej sprawie należało rozważyć możliwość wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jednakże zaistniała ku temu przeszkoda w postaci powagi rzeczy osądzonej, ponieważ wobec skazanego wydano już wyrok łączny, którego przedmiotem były kary orzeczone w wyrokach skazujących Sądu Rejonowego w Koszalinie (II K 12470/10 i XK 612/12 oraz XK 255/08 i XK 39/09), a także kara orzeczona w wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawie II K 50/12 (w ramach postępowania II K 11/15). Zatem postępowanie przedmiotowo i podmiotowo tożsame zostało już prawomocnie zakończone.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należało umorzyć na podstawie art.17§1 pkt 7 k.p.k., a kosztami postępowania, w myśl art.632 pkt 2 k.p.k., obciążyć Skarb Państwa.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adriana Jurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Krystowczyk
Data wytworzenia informacji: