Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 20/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-04-02

Sygn. akt II K 20/13

POSTANOWIENIE

dnia 2 kwietnia 2013 roku

Sąd Okręgowy II Wydział Karny w Koszalinie w składzie:

Przewodniczący: SSO Jacek Matejko

protokolant: sekr. sąd. Adriana Jurek

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Adama Niedka

w sprawie R. J.

po rozpoznaniu wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

postanawia

1)  na podstawie art. 17§1 pkt 7 kpk umorzyć postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego wobec R. J.,

2)  na podstawie §14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. N. 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) złotych, w tym podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu,

3)  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany R. J. złożył wniosek o wydanie w stosunku do niego wyroku łącznego obejmującego kary orzeczone w sprawach II K 859/07 Sądu Rejonowego w Koszalinie oraz II K 91/06 Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Sąd zważył co następuje:

Orzeczenia wskazane we wniosku skazanego R. J. były już przedmiotem analizy i rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Koszalinie w sprawie II K 144/09, w której w dniu 16 kwietnia 2010 roku wydano wyrok łączny. Wyrok ten jest prawomocny. Skazany R. J. pomimo uprawomocnienia się wyroku łącznego obejmującego rozstrzygnięcia wskazane we wniosku, składał już kilkukrotnie kolejne wnioski o wydanie nowego wyroku łącznego. Wnioski takie były przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Koszalinie w sprawach o sygnaturze II K 26/11, II K 78/11, oraz ostatnio II K 78/12 tutejszego Sądu, w których wydano postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, w oparciu o art. 17§1 pkt 7 kpk i postanowienia te się uprawomocniły.

W niniejszej sprawie zachodzi powaga rzeczy osądzonej w związku z czym postępowanie w sprawie należy umorzyć ponieważ niedopuszczalne jest prowadzenie ponownie postępowania mającego za przedmiot rozstrzyganie o karze łącznej w oparciu o te same wyroki, które stanowiły już podstawę decyzji w tym zakresie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 632 pkt 2 kpk a o wynagrodzeniu za obronę z urzędu w oparciu o §14 ust 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adriana Jurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Matejko
Data wytworzenia informacji: