Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 9/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2014-02-11

Sygn. akt II K 9/14

POSTANOWIENIE

dnia 11 lutego 2014 roku

Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski

Protokolant: sekretarz sąd. Paulina Ferenc

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Agnieszki Karbowskiej - Suszek

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2014 r.

w sprawie skazanego T. Ł.

z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia:

I.  na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć postępowanie w sprawie;

II.  na podstawie § 2 ust. 1, 2 i 3 w zw. z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adwokat M. N. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) złotych tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu;

III.  na podstawie art. 632 pkt.2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany T. Ł. skierował do Sądu wniosek o wydanie wyroku łącznego obejmującego kary jednostkowe z dotychczasowych wyroków skazujących.

Na podstawie aktualnych danych o karalności oraz odpisów orzeczeń Sąd ustalił, że T. Ł. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 31.08.2004r w sprawie o sygn. akt II K 245/03 za przestępstwo popełnione w okresie od 17.02.2003r do 19.02.2003r na karę 12 miesięcy ograniczenia wolności,

2.  Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 23.03.2006r w sprawie o sygn. akt II K 208/06 za przestępstwo popełnione w dniu 06.12.2005r na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności,

3.  Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 08.11.2007r w sprawie o sygn. akt X K 1216/07, za przestępstwo popełnione w dniu 06.08.2007r na karę 9 miesięcy ograniczenia wolności,

4.  Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 03.06.2008r w sprawie o sygn. akt II K 36/08 za przestępstwo popełnione w dniu 07.12.2007r na karę 4 lat pozbawienia wolności,

5.  Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 21.08.2012 r w sprawie o sygn. akt II K 625/12 za przestępstwo popełnione w dniu 19.03.2012 r na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat,

6.  Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 06.05.2013r w sprawie o sygn. akt II K 190/13 za czyny popełnione w dniu 12 grudnia 2012r oraz w październiku 2012r na kary roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 85 k.k. sąd orzeka karę łączną, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw (tzw. realny zbieg przestępstw) i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu (nie podlegają przy tym łączeniu zastępcze kary pozbawienia wolności).

Zawarty w art.85 k.k. zwrot: „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (uchwała 7 sędziów SN mająca moc zasady prawnej z dnia 25.02.2005R, IKZP 36/04, OSNKW 2005/2/13).

Tymczasem z przedstawionego wyżej zestawienia wyroków skazujących wynika, że czyny z poszczególnych orzeczeń zostały popełnione po dacie wydania poprzedzających je wyroków. Tym samym brak było podstaw do wydania wyroku łącznego.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 572 k.p.k., a kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa stosownie do treści art. 632 pkt 2 k.p.k.

Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż skazany miał w niniejszym postępowaniu wyznaczonego obrońcę z urzędu należało orzec o należnym mu wynagrodzeniu.

Mając powyższe względy na uwadze orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adriana Jurek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Krzemianowski
Data wytworzenia informacji: