Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1797/13 - postanowienie Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-04-03

Sygn. akt I Ns 1797/13

POSTANOWIENIE

Dnia 3 kwietnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Eliza Skotnicka

Protokolant : Małgorzata Schick

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2014 roku w Kłodzku

sprawy z wniosku (...) BANK S.A. z siedzibą w W.

przy udziale A. U., Ł. U., W. U., J. U. (1), D. U. (1), E. G., V. G., U. P., M. U. (1), D. U. (2), K. U., J. U. (2) i M. W.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. U. (3)

stwierdza, że spadek po J. U. (3)

zmarłym dnia 26 kwietnia 2010 roku w N.

ostatnio stale zamieszkałym w N.

na podstawie ustawy nabyły jego dzieci:

- W. G. c. J. i M.;

- U. P. c. J. i M.;

- E. G. c. J. i M.;

- M. W. c. J. i B.;

- K. U. s. J. i M.;

- M. U. (1) s. J. i M.;

- D. U. (2) s. J. i M.;

- D. U. (1) c. J. i M.

– każde po 4/40 części spadku

oraz jego wnuki:

- J. U. (2) c. M. A. i W. w udziale wynoszącym 4/40 części spadku;

- A. U. c. G. J. i M. I. w udziale wynoszącym 1/40 części spadku;

- J. U. (1) s. G. J. i M. I. w udziale wynoszącym 1/40 części spadku;

- W. U. s. G. J. i M. I. w udziale wynoszącym 1/40 części spadku;

- Ł. U. s. G. J. i M. I. w udziale wynoszącym 1/40 części spadku

– wszyscy spadkobiercy z dobrodziejstwem inwentarza.

Sygn. akt INs 1797/13

UZASADNIENIE

(...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po J. U. (3), zmarłym w dniu 26 kwietnia 2010r., ostatnio zamieszkałym, w N., przy ul. (...). W uzasadnieniu wniosku wskazano, że spadkodawca był dłużnikiem wnioskodawcy z tytułu niespłaconego kredytu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

J. U. (3) zmarł w dniu 26 kwietnia 2010 r. w N., ostatnio stale zamieszkiwał w N., ul. (...). Spadkodawca w chwili śmierci był wdowcem, pozostawał w jednym związku małżeńskim z M. U. (2), która zmarła 14 sierpnia 2004r. Z małżeństwa spadkodawca miał dziewięcioro dzieci, a to: K. U., U. P., D. U. (2), M. U. (1), V. G., E. G., D. U. (1), M. U. (3), który zmarł 18 sierpnia 1989r., pozostawiając córkę J. U. (2) i G. U., który zmarł w dniu 18 lutego 2008 r. pozostawiając czworo dzieci: A. U., J. U. (1) oraz małoletnich W. U. i Ł. U.. Spadkodawca miał także jedno dziecko przedmałżeńskie M. W..

Dowód:

-

akt zgonu spadkodawcy k.31;

-

akty zgonu M. U. (3) i G. U. k. 51 i 52;

-

akty urodzeń uczestników k. 31, 41 – 49, 82;

-

akty małżeństw uczestniczek k. 32 – 33, 63,

-

zapewnienie spadkowe k. 69;

-

wyrok Sądu Powiatowego w N. z dnia 11 czerwca 1962r., w aktach C80/62 – ustalający ojcostwo M. W. k. 46 tych akt.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa spadkowego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c. i art. 925 k.c.). W myśl art. 931 §1 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, natomiast w art. 931 § 2 k.c. wskazano, że jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się do dalszych zstępnych. W myśl art. 1015 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast według art. 1016 k.c. jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W przedmiotowej sprawie do spadku powołani zostali spadkobiercy ustawowi spadkodawcy. W pierwszej kolejności były to pozostałe przy życiu dzieci spadkodawcy, czyli K. U., U. P., D. U. (2), M. U. (1), V. G., E. G., D. U. (1) oraz wnuki spadkodawcy J. U. (2), A. U., J. U. (1) i małoletni W. U. i Ł. U.. Żona spadkodawcy oraz jego synowie G. U. i M. U. (3) nie dożyli otwarcia spadku. Udział przypadający na każde z dzieci spadkodawcy wynosił 1/10, czyli 4/40 części spadku, natomiast udział przypadający na G. U., przypadł jego dzieciom w częściach równych, czyli po 1/40 części spadku. Zważywszy, że W. U. i Ł. U. nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z art. 1015 §2 k.c. brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez wszystkich ustawowych spadkobierców J. U. (3) .

Z tych względów Sąd stwierdził, że spadek po J. U. (3) zmarłym 26 kwietnia 2010r. w N., ostatnio stale zamieszkałym w N. na podstawie ustawy nabyły jego dzieci K. U., U. P., D. U. (2), M. U. (1), V. G., E. G., D. U. (1) każde z dzieci w udziale wynoszącym 4/40 części spadku oraz jego wnuki J. U. (2) w udziale wynoszącym 4/40 części spadku, a także A. U., J. U. (1) oraz małoletni W. U. i Ł. U. każde z wnucząt po 1/40 części spadku, wszyscy spadkobiercy z dobrodziejstwem inwentarza.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Eliza Skotnicka
Data wytworzenia informacji: