Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 4/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2018-02-22

Sygn. akt I Ns 4/15

UZASADNIENIE

S. (...) z siedzibą w G. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K. (1), zmarłym w dniu 9 września 2009 r. w B., ostatnio stale zamieszkałym w B. oraz o zasądzenie kosztów wyszczególnionych we wniosku. We wniosku wskazano, że zmarły był dłużnikiem wnioskodawcy w związku z zawarcie umowy pożyczki.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawca Z. K. (1) zmarł w dniu 9 września 2009 r. w B.. Ostatnim jego miejscem zamieszkania była miejscowość B., gmina G..

/dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 3 akt/

W chwili śmierci był rozwiedziony. Miał dwoje dzieci: syna G. K. (1), który zmarł 15 września 1989 r. jako bezdzietny kawaler oraz córkę S. D.. Nie miał innych dzieci, w tym pozamałżeńskich ani przysposobionych.

/dowód: oświadczenie k. 3-4 w aktach sygn. I Ns 446/09, zapewnienie uczestniczki postępowania I. M. k. 126 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania I. S. k. 508 akt, zapewnienie uczestnika postępowania J. T. k. 508 akt, zapewnienie uczestnika postępowania E. S. k. 508 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania M. W. (1) k. 672-673 akt, zapewnienie uczestnika postępowania T. M. (1) k. 717 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. S. (1) k. 717-718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania E. G. k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania R. K. (1) k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. K. (1) k. 719 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania J. K. (1) k. 731 akt (min. 00:08:27 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania K. K. (2) k. 1207-1208 akt (min. 00:13:43 nagrania)/

S. D. w dniu 10 grudnia 2009 roku przed notariuszem odrzuciła spadek po swoim ojcu. Ma ona dwoje dzieci: R. D., ur. (...) i M. D. ur. (...) R. D. odrzuciła spadek po dziadku w tym samym dniu i w taki sam sposób, co jej matka; nie miała wówczas dzieci. Po uzyskaniu zgody Sądu Rejonowego dla K. (...), wyrażonej postanowieniem z dnia 19 marca 2010 r. sygn. akt III Nsm (...), S. D., działająca jako przedstawiciel ustawowy swojego małoletniego syna M. D., w dniu 4 maja 2010 roku przed notariuszem odrzuciła spadek przypadający synowi z ustawy po Z. K. (1). M. D. nie posiadał zstępnych.

/dowód: oświadczenie o odrzuceniu spadku – karta 3-4 w katach sygn. I Ns (...), oświadczenie
o odrzuceniu spadku – karta 3-4 w aktach sygn. I Ns 203/10, zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt/

Rodzice Z. S. (1) K. i J. K. (2) zmarli przed nim; ojciec w 1975 roku a matka 18 kwietnia 1990 roku.

/dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 199 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania I. S. k. 508 akt, zapewnienie uczestnika postępowania J. T. k. 508 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania M. W. (1) k. 672-673 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania R. K. (1) k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. K. (1) k. 719 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania J. B. k. 1207 akt (min. 00:07:50 nagrania)/

Spadkodawca miał sześcioro rodzeństwa: K. K. (1), J. K. (1), I. M., J. K. (3), którzy żyli w chwili otwarcia spadku po nim oraz R. K. (2) i R. K. (3), którzy nie dożyli otwarcia spadku po bracie. J. K. (1) oraz R. K. (3) byli przyrodnim rodzeństwem Z. K. (1), z pierwszego małżeństwa S. K.. Innego rodzeństwa spadkodawca Z. K. (1) nie miał.

/dowód: zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt, odpis skrócony aktu zgonu k. 192 akt, odpis skrócony aktu małżeństwa k. 4 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania I. M. k. 126 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania I. S. k. 508 akt, zapewnienie uczestnika postępowania J. T. k. 508 akt, zapewnienie uczestnika postępowania E. S. k. 508 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania M. W. (1) k. 672-673 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania R. K. (1) k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. K. (2) k. 718-719 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania B. F. k. 719 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. K. (1) k. 719 akt, zapewnienie uczestnika postępowania D. M. (1) k. 731 akt (min. 00:14:57 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania M. M. (1) k. 731 akt (min. 00:29:11 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania H. S. k. 732 akt (min. 00:36:05 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania J. B. k. 1207 akt (min. 00:07:50 nagrania)/

K. K. (1) o tytule swojego powołania do spadku po Z. K. (1) dowiedziała się z pisma tut. Sądu z dnia 8 października 2012 r., które otrzymała 15 października 2012 r.,
a następnie w dniu 7 listopada 2012 r. przed notariuszem odrzuciła przypadający jej z ustawy spadek po bracie. Ma ona dwoje dzieci: K. K. (3) ur. (...) oraz L. K. ur. (...), którzy także w dniu 7 listopada 2012 r. przed notariuszem odrzucili spadek.

Z kolei K. K. (3) maa trzech dorosłych synów: M. K. (1), J. K. (4)
i W. K.. M. K. (1) spadek po Z. K. odrzucił przed notariuszem w dniu 7 listopada 2012 roku, a J. K. (4) i W. K. – w dniu 9 listopada 2012 r. Żaden z nich nie posiadał wówczas zstępnych.

L. K. ma natomiast dwóch synów; R. K. (4), ur. (...), który w dniu
7 listopada 2012 r. przed notariuszem odrzucił spadek nie posiadając zstępnych oraz R. K. (5), ur. (...), w imieniu którego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody udzielonej postanowieniem Sądu Rejonowego w R. z dnia 31.01.2013 r., sygn. akt IV Nsm (...) w dniu 15 marca 2013 roku przed notariuszem odrzucił w spadek po Z. K. (1).

/dowód: wypisy aktów notarialnych k. 3-4 w aktach sygn. I Ns (...), I Ns (...), I Ns(...), I Ns (...), I Ns(...), I Ns (...), I Ns (...)wypis aktu notarialnego akt oraz odpis postanowienia k. 3-5 w aktach sygn. VI Ns (...), zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt/

Siostra spadkodawcy J. K. (1), o powołaniu do dziedziczenia po bracie dowiedziała się z postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Prudniku z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt VI Ns (...), którego odpis otrzymała w dniu 5 sierpnia 2013 roku, w efekcie czego w dniu 31 października 2013 r. przed notariuszem odrzuciła spadek po nim.
J. K. ma trzy dorosłe córki: M. A., J. B. i D. M. (2), które w tym samym dniu oraz w tej samej formie spadek po Z. K. (1) odrzuciły.

M. A. posiada dwoje dorosłych dzieci; córkę E. W. i syna A. A. (1), którzy przed notariuszem odrzucili spadek po spadkodawcy w dniu
8 stycznia 2014 r. E. W. ma jednego syna – mał. W. W. (1), w imieniu którego, za uprzednim zezwoleniem sądu rodzinnego, w dniu
4 czerwca 2014 r. przed notariuszem odrzuciła spadek. Małoletni W. nie ma zstępnych.

Podobnie A. A. (1), który miał wówczas jednego syna – małoletniego F. A., ur. (...), po uzyskaniu zezwolenia sądu rodzinnego, odrzucił w dniu 4 czerwca 2014 r., przed notariuszem, spadek po Z. K.. A. A. (1) ma również córkę A. A. (2), która urodziła się (...)

J. B. ma natomiast dwoje dorosłych dzieci: K. W. (1)
i Ł. B., którzy w dniu 31 października 2013 roku przed notariuszem spadek ten odrzucili. K. W. (1) ma małoletniego syna I. W. ur. (...)
a Ł. B. – małoletnią córkę L. B., ur. (...) W dniu 25 kwietnia 2014 r. oboje spadek w imieniu dzieci odrzucili, dysponując stosowną zgoda sądu rodzinnego.

Z kolei D. M. (2) ma dwoje dzieci; dorosłego syna M. M. (2), który nie posiada zstępnych i w dniu 25 kwietnia 2014 roku przed notariuszem odrzucił spadek po Z. K. (1) oraz M. M. (3) ur. (...), w imieniu której rodzice spadek ten odrzucili, za zgoda sądu. Dzieci D. M. (2) nie miały wówczas zstępnych.

/dowód: wypisy aktów notarialnych - karta 3-6 w aktach sygn. I Ns (...), k.3-4 w aktach sygn. I Ns (...), k. 3-4 w aktach sygn.. I Ns (...), k. 3 w aktach sygn I Ns (...), k. 2 w aktach sygn I Ns (...), k. 3-7 w aktach sygn t I Ns (...), odpis skrócony aktu urodzenia k. 760 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania J. K. (1) k. 731 akt (min. 00:08:27 nagrania), zeznania uczestniczki postępowania M. A. k. 908 akt (min. 00:17:41 nagrania), zeznania uczestnika postępowania A. A. (1) k. 909 akt (min. 00:24:10 nagrania), zeznania uczestniczki postępowania D. M. (2) k. 908 akt (min. 00:19:43 nagrania), zeznania uczestniczki postępowania E. W. k. 908 akt (min. 00:22:25 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania M. M. (2) k. 1093 akt (min. 00:02:53 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania J. B. k. 1207-1208 akt (min. 00:01:14 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania Ł. B. k. 1208 akt (min. 00:26:41 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania K. W. (1) k. 1208 akt (min. 00:30:27 nagrania), zwrotne potwierdzenie odbioru k. 279 akt/

Brat spadkodawcy R. K. (2) zmarł ok. 1975 roku pozostawiając dwoje dzieci: H. S. i B. F., które o tytule swojego powołania do spadku dowiedziały się w dniu 29 lipca 2013 r. H. S. skutecznie odrzuciła spadek w dniu 21 października 2013 r., a B. F. w dniu 20 maja 2014 r.

H. S. ma troje dorosłych dzieci: M. Z., A. S. (2) oraz A. K. (2), którzy również w dniu 21 października 2013 r. spadek ten odrzucili. A. S. (2) i A. K. (2) nie posiadali wówczas zstępnych, natomiast M. Z. miała małoletniego syna J. Z. ur. (...) Następnie dniu 18 lutego 2014 r. wniosła ona o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu syna, które uzyskała postanowieniem Sądu Rejonowego we W.
z dnia 23 kwietnia.2014 r., sygn. akt III Nsm (...). Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu
8 maja 2014 r., a w dniu 12 maja 2014 r. M. Z. dokonała skutecznie przedmiotowej czynności.

B. F. ma zaś dwoje dorosłych dzieci: M. F. i K. W. (2). M. F. odrzucił spadek w dniu 20 maja 2014 r., nie posiadając zstępnych, a K. W. (2) w dniu 7 stycznia 2014 r. mając dwoje małoletnich dzieci: S. W. ur. (...) oraz M. W. (2) ur. (...), W imieniu syna, po uzyskaniu stosownej zgody, spadek odrzuciła w dniu 7 lipca 2014 r.

/dowód: zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania B. F. k. 718 akt, wypisy aktów notarialnych: k. 3-4 w aktach sygn. VI Ns (...), k. 3-4 w aktach sygn VI Ns (...), k. 3-4 w aktach sygn.. VI Ns (...), k. 407-408 akt, 449-450 akt, pismo SR we W. k. 838 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt, zapewnienie uczestnika postępowania M. F. k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. K. (2) k. 718-719 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania B. F. k. 719 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania M. Z. – k. 731 akt (min. 00:05:27 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania H. S. k. 732 akt (min. 00:36:05 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania A. S. (2) k. 732 akt (min. 00:40:04 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania K. W. (2) k. 732 akt (min. 00:42:57 nagrania), pisma k. 219, 303 akt/

J. K. (3) o tytule swojego powołania do spadku po zmarłym bracie Z. K. (1) dowiedział się z zawiadomienia tut. Sądu z dnia 8 października 2012 r., w dniu
8 listopada 2012 r. odrzucił po zmarłym, następnie zmarł 2 stycznia 2013 r. Miał troje dorosłych dzieci: K. K. (2), E. G. oraz A. K. (1), którzy również w dniu
8 listopada 2012 r. spadek po Z. K. (1) odrzucili.

K. K. (2) ma dwóch dorosłych synów: Ł. K. i B. K., którzy w dniu 29 kwietnia 2013 r. przed notariuszem odrzucili spadek po spadkodawcy. Ł. K. ma dwoje małoletnich dzieci: G. K. (2) ur. (...) i A. K. (3) ur. (...) W imieniu córki odrzucił skutecznie spadek, po uzyskaniu stosownej zgody,
w dniu 28 października 2013 r. B. K. ma natomiast dwie małoletnie córki; N. K.ur. (...) i Z. K. (3)ur. (...), tj. poczęte po otwarciu spadu po zmarłym.

E. G. ma natomiast dwóch dorosłych synów: T. G. i A. G., którzy o swoim powołaniu do spadku dowiedzieli się od matki początkiem 2014 roku Obaj spadek odrzucili w dniu 8 kwietnia 2014 r. A. G. zstępnych nie miał, a T. G. ma jednego syna – małoletniego D. G., ur. (...), w imieniu którego odrzucił skutecznie spadek na podstawie zezwolenia sądu rodzinnego w dniu 5 września 2013 r.

A. K. (1) ma jednego dorosłego syna – P. C., który w dniu 21 lutego 2013 r. spadek po Z. K. (1) odrzucił, nie posiadając zstępnych.

/dowód: wypis aktu notarialnego k. 4-5 w aktach sygn I Ns (...), pismo notariusza W. G. wraz z wypisem protokołu prostującego akt notarialny k. 328-329 akt, odpis skrócony aktu zgonu J. K. (3) k. 202 akt, wypisy aktów notarialnych k. 4-5 w aktach sygn I Ns (...), k. 4-5 w aktach sygn I Ns (...) k. 4-5 w aktach sygn I Ns(...), k. 4-5 w aktach sygn t I Ns (...), pismo Sądu Rejonowego we Włocławku k. 838 akt, kopia postanowienia Sądu Rejonowego we W. k. 839 akt, oświadczenie k. 527 akt, wypis aktu notarialnego k. 4-5 w aktach sygn VI Ns(...), zapewnienie spadkowe uczestnika postępowania B. K. k. 181-182 w aktach sygn t XII Cps (...)Sądu Rejonowego(...), zapewnienie spadkowe uczestnika postępowania Ł. K. k. 182 w aktach sygn XII Cps (...)Sądu Rejonowego (...), zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k.135 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania E. G. k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania R. K. (1) k.718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. K. (1) k. 719 akt, zapewnienie uczestniczka postępowania P. C. k. 719 akt, zapewnienie uczestnika postępowania K. K. (2) k. 1207-1208 akt (min. 00:13:43 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania B. K. k. 1430-1431 akt, zapewnienie uczestnika postępowania Ł. K. k. 1431 akt/

Brat Z. R. K., który zmarł 13 lipca 2005 r., pozostawił dwie córki: I. S. oraz G. T., które o swoim powołaniu do spadku po stryju dowiedziały się z zawiadomienia na rozprawę, które odebrały: I. S. – w dniu 16 maja 2014 r., a G. T. – 19 maja 2014 r., po czym obie na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 r. spadek po Z. K. (1) odrzuciły.

I. S. ma dwoje dorosłych dzieci: E. S. i B. W., którzy podobnie jak ich matka spadek odrzucili, E. S. - na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 r., a B. W. przed notariuszem w dniu 25 sierpnia 2014 r.

E. S. ma jedną córkę – K. S. (1), która uchybiła terminowi do złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku po spadkodawcy, a następnie
w dniu 31 sierpnia 2015 r. wniosła zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie tegoż oświadczenia w terminie oświadczając jednocześnie na rozprawie w dniu 18 stycznia 2017 r., że spadek po Z. K. (1) odrzuca. Jednakże prawomocnym postanowieniem z dnia 18 stycznia 2017 r., sygn. akt I Ns (...)Sąd Rejonowy
w G. wniosek ten oddalił.

B. W. ma zaś małoletniego syna C. W., ur. (...)
i w jego imieniu odrzuciła spadek w dniu 17 lutego 2015 r. przed Sadem Rejonowym
w S. (Niemcy) w sprawie (...).

G. T. ma natomiast dwóch dorosłych synów: J. T. i A. T. (1). Pierwszy z nich na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 r. spadek odrzucił. Miał córkę Z. T., ur. (...) Z kolei A. T. (1) na rozprawie w dniu 29 czerwca 2016 roku zadeklarował chęć odrzuceniu spadku po Z. K. (1), wskazując, iż nie wiedział, że nastąpiły odrzucenia spadku po nim przez rodzinę, bowiem zawiadomienia dla niego były kierowane pod stary adres w S., gdzie nie mieszka już od 7 lat. Podkreślał, że mieszka w P. na ul. (...) i przyznał, że jego mama, która mieszka w S., gdzie były kierowane dla niego przesyłki, wcześniej chyba informowała go o przesyłkach, ale on się nimi nie zainteresował. Następnie oświadczył, że nie zamierza ponosić kosztów związanych ze złożeniem takiego oświadczenia i formalnie go nie złożył.

/dowód: odpis skrócony aktu zgonu R. K. (3) k. 192 akt, oświadczenia k. 508, 953 i 957 akt, wypis aktu notarialnego k. 2 w aktach sygn. VI Ns (...), zapewnienie i zeznania uczestniczki postępowania K. S. (1) k. 909 akt (min. 00:32:36 nagrania) i k. 955 akta (min. 00:06:06 nagrania), postanowienie k. 958, zapewnienie uczestniczki postępowania K. K. (1) k. 135 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania I. S. k. 508 akt, zapewnienie uczestnika postępowania J. T. k. 508 akt, dokumenty sporządzone w języku niemieckim wraz
z tłumaczeniem k. 538-540 i 914-916 akt, zeznania uczestnika postępowania A. T. (1) k. 909 akt (00:26:49 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania E. S. k. 508 akt, zwrotne potwierdzenia odbioru k. 525, 710, 726 i 824 akt, zaświadczenie z bazy PESEL dot. zameldowania A. T. (1)/

Siostra Z. K. (1) I. M. spadek po nim odrzuciła w dniu 19 listopada 2012 r., tj. zaraz po tym, jak otrzymała zawiadomienie o odrzuceniu spadku przez córkę i wnuki spadkodawcy.

I. M. ma czworo dorosłych dzieci: M. W. (1), D. M. (1), A. S. (1) i T. M. (1). Wszyscy oni odrzucili spadek po wujku, M. W. (1) 19 listopada 2012 r., a pozostali w dniu 13 grudnia 2012 r.

M. W. (1) ma dwóch dorosłych synów: R. W. i P. W.. Obaj odrzucili spadek po Z. K. (1); P. W., który nie miał wówczas dzieci, w dniu 19 listopada 2012 r., a R. W. w dniu 22 listopada 2012 r. Drugi z nich miał małoletniego syna M. W. (3), ur. (...), w imieniu którego, za zezwoleniem sądu, odrzucił skutecznie w dniu 5 czerwca 2013 r.

D. M. (1) ma troje dorosłych dzieci: córki A. C. i I. K. oraz syna G. M.. A. C. i I. K. (wówczas M.) spadek po zmarłym odrzuciły w dniu 22 kwietnia 2013 r., a G. M. w dniu 25 czerwca 2013 r.

A. C. ma troje małoletnich dzieci: H. C., ur. (...), N. C. (1) ur. (...) oraz N. C. (2), ur. (...) Wystąpiła ona w dniu 9 września 2013 r. do Sadu Rejonowego we W. o zezwolenie na odrzucenie w imieniu dzieci spadku po Z. K. (1). Postanowieniem z dnia 24 października 2013 r. w sprawie III Nsm (...), które uprawomocniło się w dniu 15 listopada 2013 r. Sąd takiego zezwolenia udzielił. Jednak do dnia dzisiejszego rodzice małoletnich: H., N. i N. czynności takiej nie dokonali.

Z kolei I. K. miała wówczas małoletniego syna M. K. (2), ur. (...) W dniu 9 września 2017 r. wystąpiła do Sadu Rejonowego we W.
o zezwolenie na odrzucenie spadku po spadkodawcy w imieniu syna i postanowieniem z dnia 21 października 2013 r., sygn. akt III Nsm (...), które uprawomocniło się w dniu 12 listopada 2013 r., zgodę taką również uzyskała. Jednak do dnia dzisiejszego czynności tej nie dokonała. Aktualnie I. K. ma troje dzieci, jej córka Z. K. (4) urodziła się (...), a syn E. K. - 03.02.2015 r.

G. M. w dacie otwarcia spadku miał natomiast jedno dziecko – małoletnią córkę K. M., ur. (...), w imieniu której, zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 24.10.2013 r. sygn. akt III Nsm (...), spadek skutecznie odrzucił w dniu 22 listopada 2013 r.

A. S. (1) ma dwoje dorosłych dzieci – M. W. (4) i J. S. (1), którzy wraz z matką, w dniu 13 grudnia 2012 r. odrzucili spadek po Z. K. (1). M. W. (4) w dacie otwarcia spadku nie miała zstępnych, a uczestnik postępowania J. S. (1) miał wtedy jedną córkę – małoletnią J. S. (2). Następnie za zezwoleniem Sądu odrzucił w jej imieniu spadek w dniu 4 września 2013 r.

T. M. (1) ma natomiast dwóch dorosłych synów – M. M. (1)
i P. M., którzy podobnie jak ojciec spadek odrzucili w dniu 13 grudnia 2012 r. P. M. nie ma dzieci, a M. M. (1) ma małoletnią córkę M. M. (4), ur. (...) W dniu 6 sierpnia 2013 r., a więc po upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia spadku przez ojca mał. M., jej rodzice wystąpili do Sądu Rejonowego we W.
o zezwolenie odrzucenie w imieniu córki spadku po Z. K. i po uzyskaniu zezwolenia Sądu - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt III Nsm (...) które uprawomocniło się
w dniu 5 września 2013 r., w dniu 12 września 2013 r. czynności tej dokonali.

/dowód: wypisy aktów notarialnych. 2-3 w aktach sygn. I Ns (...), k. 2-3 w aktach sygn. I Ns(...), k. 3-4 w aktach sygn. I Ns (...) k. 3-4 w aktach sygn. t I Ns (...), k. 2-3 w aktach sygn. I Ns (...), k. 2-3 w aktach sygn. VI Ns(...), k. 3-4 w aktach sygn.t VI Ns(...), k. 3-4 w aktach sygn. VI Ns (...), k. 3-4 w aktach sygn. VI Ns(...), k. 3-4 a w aktach sygn.VI Ns(...), odpisy postanowień k. 511 akt, k. 6 w aktach sygn.VI Ns (...), k. 512 akt, k. 6 w aktach sygn. VI Ns (...), pismo Sądu Rejonowego we W. z dnia 10 czerwca 2016 r. k. 838 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania I. M. k. 126 akt, zapewnienie uczestnika postępowania P. W. k.672 akt, zapewnienie uczestnika postępowania R. W. k. 672 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania M. W. (1) k. 672-673 akt, zapewnienie uczestnika postępowania J. S. (1) k. 717 akt, zapewnienie uczestnika postępowania T. M. (1) k. 717 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. S. (1) k. 717-718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania A. C. k. 718 akt, zapewnienie uczestniczki postępowania M. W. (4) k. 718 akt, zapewnienie uczestnika postępowania D. M. (1) k. 731 akt (min. 00:14:57 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania G. M. k. 731 akt (min. 00:22:00 nagrania), zapewnienie uczestniczki postępowania I. K. k. 731 akt (min. 00:25:10 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania M. M. (1) – karta 731 akt (min. 00:29:11 nagrania), zapewnienie uczestnika postępowania P. M. k. 732 akt (min. 00:33:13 nagrania)/

Córka spadkodawcy S. D. w dniu 14 października 2009 r. wniosła do tut. Sadu
o stwierdzenie nabycia spadku po Z. K. (1), po czym wniosek ten cofnęła. W efekcie Sąd prawomocnym postanowieniem z dnia 22 grudnia 2009 r., sygn. akt I Ns (...)postępowanie w tej sprawie umorzył. Nie sporządzono aktu poświadczenia dziedziczenia po spadkodawcy, żaden z jego spadkobierców nie zrzekł się dziedziczenia, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Z. K. (1) nie pozostawił testamentu.

/dowód: dokumenty znajdujące się w aktach tut. Sądu sygn. I Ns 378/09 tut. Sądu, okoliczności bezsporne/

S. (...)
z siedzibą w G. posiada wierzytelność wobec Z. K. (1) objętą nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w G. z dnia 16 października 2009 r., sygn. I Nc (...), któremu nadano klauzulę wykonalności.

/dowód: kopia tytułu wykonawczego k. 24-25 akt/

Sąd zważył co następuje:

Na wstępie rozważań wskazać należy, że zgodnie z art. 1025 § 1 k.c. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Nie ulega zaś żadnej wątpliwości, że taki interes prawny w momencie złożenia przedmiotowego wniosku miał wierzyciel Z. K.S. (...)z siedziba w G..

Nadto wyjaśnić należy, że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku sąd jest związany wnioskiem tylko co do określenia osoby spadkodawcy, o tym zaś, kto dziedziczy spadek, orzeka z urzędu. Zgodnie bowiem z treścią art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą, w myśl art. 677 k.p.c. sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. W szczególności przedmiotem ustaleń sądu w tego rodzaju postępowaniu jest fakt, czy spadkobierca pozostawił testament.
W myśl bowiem art. 926 § 1 k.c. , powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą (§2).

W niniejszej zaś sprawie niewątpliwie Z. K. (1) testamentu nie pozostawił,
a zatem dziedziczenie po nim winno nastąpić na podstawie ustawy Kodeks cywilny, która w art. 931 § 1 i 2 stanowi, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Stosownie do art. 932 § 1 k.c. w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Natomiast w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno
z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych (art. 932 § 3 i 4 k.c.). Zgodnie zaś
z art. 932 § 5 k.c., jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Z kolei po myśli art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Art. 1020 k.c. formułuje przy tym zasadę, że spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Wskazać również należy, że zgodnie
z art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Przewidziany w art. 1015 § 1 k.c sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, z dniem, w którym spadkobiercy dowiedzieli się o tytule swojego powołania, gdzie dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, ale w przypadku dalszych spadkobierców (którzy są powoływani do dziedziczenia w następstwie odrzucania spadku przez spadkobierców wcześniej powołanych), może to być dzień, w którym spadkobierca powołany
w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym ( por. Skowrońska-Bocian Elżbieta, w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki; LexisNexis, 2011). W tym miejscu należy wskazać, iż wskazany w art. 1015 § 1 k.c. termin jest terminem zawitym prawa materialnego. Początek toku tego czasu liczony jest w odniesieniu do każdego spadkobiercy od dnia, w którym dowiedział się on z właściwego, pewnego źródła o tytule powołania. Oznacza to, że oddzielnie liczony jest jego bieg zarówno co do każdego spadkobiercy, jak i co do dla każdego z tytułów powołania. Przy dziedziczeniu ustawowym w razie dojścia do spadku spadkobiercy powołanego w dalszej kolejności, z uwagi na odrzucenie spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę, termin do złożenia oświadczenia przez spadkobiercę dochodzącego w dalszej kolejności, rozpoczyna się od dnia, w którym dowiedział się on o odrzuceniu spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę.

Wreszcie w kwestii formy tego rodzaju oświadczenia wskazać należy na przepis art. 1018 § 3 k.c., który stanowi, że składa się je przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

W toku przedmiotowego postępowania ustalono natomiast, że spadkodawca Z. K. (1) zmarł w dniu 9 września 2009 r. W momencie śmierci był rozwiedziony. Nie żył już wówczas jego syn G. K. (1), który zmarł 15 września 1989 r. jako bezdzietny kawaler. Zgodnie zatem z w/w przepisami, powołaną z ustawy do spadku była jego córka S. D., a w dalszym rzędzie jej zstępni. Ponieważ córka zmarłego S. D. w dniu 10 grudnia 2009 roku, jak i jej dzieci skutecznie spadek ten odrzuciły do dziedziczenia po zmarłym powołani byli jego rodzice. Jednakże wobec poczynienia ustaleń, że zmarli oni przed dniem otwarcia spadku po spadkodawcy, do dziedziczenia dochodzi rodzeństwo zmarłego.

W tym miejscu zaznaczyć także należy, iż zgodnie z art. 927 § 1 k.c. nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. (§2) W prawie polskim zdolność do dziedziczenia jest atrybutem każdej osoby fizycznej, przy czym ustawodawca uzależnia jej zdolność do dziedziczenia od faktu, aby żyła w chwili otwarcia spadku. Osoba taka musi już żyć i jeszcze żyć w tym momencie. Zatem nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która w chwili śmierci spadkodawcy jeszcze się nie urodziła. Wyjątek ustawa czyni dla dziecka w chwili otwarcia spadku poczętego, ale jeszcze nie urodzonego. Tym samym do kręgu spadkobierców ustawowych Z. K. (1) nie należą zstępni jego rodzeństwa, którzy zostali poczęci po jego śmierci.

Przed przejściem do dalszych rozważań zaakcentować trzeba także, iż bieg terminu do złożenia oświadczenia w imieniu małoletniego spadkobiercy ulega zawieszeniu, na czas trwania postępowania, po złożeniu wniosku do sądu opiekuńczego o zezwolenie na odrzucenie spadku (post. SN z dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 329/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 93). Po uzyskaniu zezwolenia rodzice małoletniego powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed upływem terminu z art. 1015 § 1 k.c. (post. SN z dnia 25 maja 2012 r., I CSK 414/11, Lex nr 1254617). Samo udzielenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku nie zastępuje oświadczenia spadkobiercy, a w imieniu małoletniego oświadczenie to składają jego przedstawiciele ustawowi. Niezłożenie oświadczenia ma ten skutek, że - pomimo zgody sądu - małoletni, po upływie ustawowo zakreślonego terminu, nabędzie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. (Kidyba Andrzej (red.), Niezbecka Elżbieta, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki; LEX, 2015)

W toku postępowania ustalono, że rodzeństwo spadkodawcy: K. K. (1), J. K. (6) i J. K. (3) skutecznie odrzucili spadek po nim. Podobnie uczynili ich zstępni, jak również zstępni brata spadkodawcy R. K. (2), który nie dożył otwarcia spadku po nim.

Z kolei R. K. (3) zmarł również przed swoim bratem Z., pozostawiając dwoje dzieci: I. S. oraz G. T., które skutecznie odrzuciły spadek po stryju. Tak samu uczynili zstępni I. S.: E. S. i B. W., przy czym druga z wymienionych odrzuciła również spadek w imieniu swojego syna C.. E. S. spadek po Z. K. (1) odrzucił na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 r. Wskutek powyższego na tejże rozprawie Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania jego córkę K. S. (1), którą następnie o powyższym poinformowano pisemnie, doręczając jej wyciąg z protokołu w/w rozprawy, odpis wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie oraz informując o odrzuceniu spadku po zmarłym przez uczestników postępowania: I. S., E. S., J. T.
i G. T.. Pisma te doręczono K. S. w dniu 24 czerwca 2014 r. (k. 508, 516
i 520 akt). Ponadto K. S. zapoznała się z treścią tychże dokumentów (vide zeznania k. 955 akt). Pomimo tego nie złożyła oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po Z. K. (1) w przewidzianym prawem terminie. Dopiero w dniu 31 sierpnia 2015 r. wniosła o przyjęcie od niej oświadczenia o uchyleniu się od niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzucenia spadku po spadkodawcy, zatwierdzenie w/w oświadczenia oraz przyjęcie oświadczenia, iż spadek po zmarłym odrzuca, jednakże wydanym w niniejszej sprawie prawomocnym postanowieniem Sadu Rejonowego w Głubczycach z dnia 18 stycznia 2017 r. wniosek ten oddalono. Tym samym K. S. (1) doszła do dziedziczenia po Z. K. (1), jako zstępna brata zmarłego R. K. (3). Podobnie nie złożył oświadczenia
o odrzuceniu spadku inny zstępny wyżej wymienionego, syn G. A. T., który na skutek odrzucenia spadku przez matkę został wezwany do udziału
w sprawie w charakterze uczestnika postępowania i w dniu 25 czerwca 2014 r. (z.p.o. k. 525 akt), otrzymał odpis wniosku, wyciąg z protokołu rozprawy oraz zawiadomienie o odrzuceniu spadku przez obecnych na rozprawie uczestników postępowania, w tym G. T.. Pomimo tego dopiero na rozprawie w dniu 29 czerwca 2016 roku zadeklarował chęć złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po Z. K. (1), wskazując, iż nie wiedział, że nastąpiły odrzucenia spadku po nim przez rodzinę, bowiem zawiadomienia dla niego były kierowane pod stary adres, gdzie nie mieszka już od 7 lat, po czym oświadczył, że chce odrzucić spadek, ale nie zamierza ponosić kosztów za takie oświadczenia. W tej kwestii podkreślić należy, iż wskazane twierdzenia A. T. nie zasługują na uwzględnienie, bowiem - choć istotnie przesyłki adresowane na adres S., ul. (...), były odbierane nie przez samego A. T. (1), lecz przez domowników – J. T. (karta 525 akt) oraz M. T. (karta 726 akt) - to zauważyć należy, iż J. T., składając zapewnienie na rozprawie w dniu 18 czerwca 2014 r., jednoznacznie wskazywał, że brat A. mieszka pod tym samym adresem co on. Co więcej, jak wynika z zaświadczenia wydrukowanego z systemu PESEL2-SAD, do 16 lipca 2015 r. A. T. (1) był tam zameldowany. Niezależnie od powyższego istotnym jest, że pomimo stosownego pouczenia, nie złożył on skutecznie oświadczenia o odrzuceniu spadku po Z. K. (1), a zatem termin do tej czynności również upłynął bezskutecznie.

W efekcie zstępni brata spadkodawcy: K. S. (1) i A. T. (1) nabyli po połowie spadek, który przypadałby ich wstępnemu R. K. (3), bowiem pozostali jego zstępni skutecznie spadek ten odrzucili.

Wreszcie spadek po zmarłym Z. K. (1) skutecznie odrzuciła ostatnia
z jego rodzeństwa I. M., a także jej dzieci: M. W. (1), D. M. (1), A. S. (1) i T. M. (1). Podobnie też uczynili zstępni A. S. (1) i M. W. (1). Natomiast córki D. M. (1): A. C. i I. K., choć
w imieniu własnym spadek po Z. K. odrzuciły, to pomimo uzyskania zgód sądu rodzinnego na dokonanie tej czynności w imieniu małoletnich dzieci, odpowiednio: H., N. i N. C. (1) oraz M. K. (2), faktycznie spadku w ich imieniu nie odrzuciły, a termin do dokonania tych czynności już upłynął. Podobnie uczynił syn T. M. (2), który sam odrzucając spadek w dniu 13 grudnia 2012 r., o zgodę na dokonanie tej czynności wystąpił do sądu rodzinnego już po upływie terminu na złożenie
w imieniu małoletniej córki M. oświadczenia spadkowego, tj. w dniu 6 sierpnia 2013 r. (vide pismo SR we W. k. 838 akt). Tym samym odrzucenie w imieniu tejże małoletniej spadku w dniu 12 września 2013 r. nie mogło odnieść żadnego skutku.

Tym samym zstępni siostry spadkodawcy I. M. nabyli spadek, który przypadałby ich wstępnym, tj.:

- H., N. i N. C. (1) spadek przypadający ich matce A. C., a wcześniej jej wstępnemu D. M. (1), synowi I.,

- M. K. (2) spadek przypadający jego matce I. K., a wcześniej jej wstępnemu D. M. (1), synowi I.,

- M. M. (4) spadek przypadający jej ojcu M. M. (1), a wcześniej jego wstępnemu T. M. (1), synowi I..

W konsekwencji spadek po Z. K. (1) należało podzielić na dwie równe części; część przypadająca na zstępnych jego brata R., która nabyli po połowie: K. S. (1) i A. T. (1) oraz część przypadającą na zstępnych jego siostry I.. Ta druga część następnie podlegać winna podziałowi na dwie równe części, tj. część należna zstępnym T. M. (1), która przypada w całości jego wnuczce M. oraz część należna zstępnym D. M. (1). Drugą z nich należy z kolei podzielić na dwie równe części, tj. część należną A. C., którą nabywa w częściach równych trójka jej małoletnich dzieci oraz część należną I. K., którą nabywa w całości jej małoletni syn M..

W myśl art. 1015 § 2 k.c. w brzmieniu obowiązującym w chwili otwarcia spadku po Z. K. (1) w zw. z art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 18 października 2015 r., brak oświadczenia spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Gdy zaś jeden ze spadkobierców przyjął spadek
z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1016 k.c.).

Reasumując zatem powyższe rozważania, skoro spadek po Z. K. (1) nabywają m.in. małoletni spadkobiercy: H. C., N. C. (2), N. C. (1), M. K. (2) i M. M. (4) (a więc nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych – art. 11 k.c.), wszyscy oni, a także pełnoletni spadkobiercy zmarłego: K. S. (1) i A. T. (1), którzy nie złożyli oświadczeń spadkowych, nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Tym samym należało stwierdzić, iż spadek po Z. K. (1), zgodnie z normą art. 932 k.c., nabywają:

- K. S. (1) córka E. i A. w 6/24 (1/4) częściach,

-

A. T. (1) syn W. i G. w 6/24 (1/4) częściach,

-

M. M. (4) córka M. i J. w 6/24 (1/4) częściach,

- M. K. (2) syn M. i I. w 3/24 (1/8) częściach

-

oraz H. C., N. C. (2) i N. C. (1), dzieci J.
i A., po w 1/24 części każde z nich.

Odnośnie zaś treści rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, w ocenie Sądu, brak jest podstaw do zastosowania odstępstwa od ogólnej zasady ponoszenia przez strony postępowania nieprocesowego kosztów tego postępowania, wyrażonej w art. 520 § 1 k.p.c. Podkreślić w tym miejscu należy, iż w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Sąd jest związany jedynie osobą spadkodawcy, natomiast ustaleń kto i na jakiej podstawie spadek nabywa dokonuje się z urzędu, niezależnie od stanowisk stron postępowania. Ponadto
w orzecznictwie wyrażono zasługujący na aprobatę pogląd, iż w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku interes wszystkich uczestników jest zbieżny, oczekują bowiem na orzeczenie
o stwierdzeniu nabycia spadku, niezależnie od tego, czy sami - i w jakim udziale - dziedziczą spadek. Dlatego też w takiej sytuacji brak jest podstaw do odstąpienia od zasady wyrażonej
w art. 520 § 1 k.p.c. (zob. postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2012 r., II CSK 620/11, Legalis nr 966545).Na marginesie zasygnalizować należy także, iż osoby, które w efekcie nabyły spadek po Z. K. (1) są jego dalszymi krewnymi, którzy nie utrzymywali z nim żadnych kontaktów, a fakt że doszli do dziedziczenia jest skutkiem tego, iż spadkobiercy ustawowi powołani w pierwszej kolejności nie dożyli otwarcia spadku, bądź też spadek skutecznie odrzuciły. Nie bez znaczenia jest również, iż większość spadkobierców zmarłego to osoby małoletnie. Z tych względów o kosztach przedmiotowego postępowania orzeczono
w oparciu o ogólną zasadę ponoszenia przez strony kosztów postępowania nieprocesowego, wyrażoną we wskazanym wyżej przepisie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kazimiera Pawlisz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Data wytworzenia informacji: