Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 911/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wołominie z 2016-05-05

Sygn. akt: II K 911/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Wołominie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Jacek Kulesza

Protokolant – Rafał Kawałowski

w obecności prokuratora –Radosława Kłosa

po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. sprawy A. M. , ur. (...) w W., syna R. i A. z d. M., skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 2.06.2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 67/09 za czyn z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 28.01.2009 r. na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33§ 2 kk. na karę grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności Sąd zawiesił na okres 3 lat próby, oddając skazanego na podstawie art. 73 § 2 k.k. w okresie próby pod dozór kuratora. Ww. wyrokiem Sąd orzekł wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 990 zł. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie w dniu 28.01.2009 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 3.11.2011 r., wydanym w sprawie o sygn. II Ko 1417/11 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

II.  Wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w W. z dnia 24.11.2009 r. w sprawie o sygn. akt V K 816/10 (dawna sygn. akt V K 919/09) za czyn z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 8.05.2009 r. na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym na rzecz Urzędu Gminu w J..

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 5.05.2011 r. w sprawie o sygn. akt V Ko 681/11 określono wobec skazanego zastępczą karę 60 dni pozbawienia wolności za niewykonaną karę 4 miesięcy ograniczenia wolności i zarządzono jej wykonanie. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt V Ko 1263/11 wstrzymano wykonanie wobec skazanego A. M. zastępczej kary 60 dni pozbawienia wolności do dnia 30.09.2011 r.

III.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 21.01.2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 104/10 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 3 czerwca 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI K 268/11

za czyny z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniach: w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 20 września 2009 r. do dnia 27 września 2009 r., w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 21 września 2009 r. do dnia 28 września 2009 r., w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 21 września 2009 r. do dnia 27 września 2009 r., w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 30 sierpnia 2009 r. do dnia 03 października 2009 r. i w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 30 sierpnia 2009 r. do dnia 03 października 2009 r. popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§ 1 kk. na kare 2 lat pozbawienia wolności

oraz za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 1 czerwca 2009 r. do dnia 8 października 2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 kk., art. 86 § 1 kk. w zw. z art. 91§ 2 kk. wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności

Sąd wykonanie wymierzonej kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 5 (pięciu) lat próby, przy czym w okresie próby na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego oraz na podstawie art. 72 § 1 k.k. zobowiązano go do kontynuowania nauki.

Postanowieniami Sądu Rejonowego w W. z dnia 2.04.2014 r. i 23.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 1244/14, IIK 104/10 zarządzono wykonanie wobec skazanego warunkowo zawieszonej kary i zaliczono skazanemu na poczet wskazanej powyżej kary okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 29.10.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. oraz od 09.11.2010 r. do 21.01.2011 r.

IV.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 18.01.2012 r. w sprawie o sygn. akt V K 1039/10 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 27 sierpnia 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI Ka 300/12 za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 sierpnia 2009 r. na karę jednego roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

za czyn z art. 276 k.k. popełniony w dniu 24 sierpnia 2009 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 kk., art. 86 § 1 kk., wymierzono karę łączną jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby, na podstawie zaś art. 73 § 2 k.k. oddany został w okresie próby pod dozór kuratora.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 16.12.2013 r. zarządzono wykonanie wobec skazanego warunkowo zawieszonej kary i zaliczono skazanemu na poczet wskazanej powyżej kary okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 26 sierpnia 2009 r. do dnia 27 sierpnia 2009 r.

V.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 25.01.2012 r., w sprawie II K 452/10 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 8 listopada 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI Ka 488/12

za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 19 lutego 2010 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33§ 2 kk. na karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych.

za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w dniu 19 lutego 2010 r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności

za czyn z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 21 lutego 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

na podstawie art. 85 kk., art. 86 § 1 kk., wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł nadto wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w części na rzecz Ł. K. w kwocie 405 złotych, K. K. w kwocie 87,50 złotych, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył oskarżonemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 29.01.2010 r. do dnia 30.01.2010 r., od dnia 21.02.2010 r. do dnia 28.06.2010 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W.z dnia (...).2013 r. sygn. akt II Ko 3441/13 zarządzono wykonanie wobec skazanego zastępczej kary 35 dni pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę w wymiarze 70 stawek

VI.  Wyrokiem Sądu Rejonowego dla (...)w W. z dnia 1.07.2013 r. w sprawie o sygn. akt III K 100/13 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zb. z art. 204 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w okresie od 13.11.2012 r. do 5.12.2012 r. na karę jednego roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie w dniu 5.12.2012 r.

orzeka

1.  Na podstawie art. 85 k.k. w zw. art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 87 kk. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w miejsce kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt I-II wymierza skazanemu A. M. karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu w pkt 1 zalicza okres rzeczywistego pozbawienia go wolności

-w sprawie o sygn. II K 67/09 dzień 28.01.2009 r. i okres odbytej w tej sprawie przez niego kary pozbawienia wolności;

-w sprawie V K 816/10 okres odbytej w tej sprawie przez niego kary 4 miesięcy ograniczenia wolności w całości; przyjmując iż miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności;

3.  Na podstawie art. 85 k.k. w zw. art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 87 kk. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 r. w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt III-V wymierza skazanemu A. M. karę łączną 4 (czterech) lat i 9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu w pkt 3 zalicza okres rzeczywistego pozbawienia go wolności

-w sprawie o sygn. II K 104/10 od dnia 29.10.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. oraz od 09.11.2010 r. do 21.01.2011 r. ;

-w sprawie V K 1039/10 od dnia 26 sierpnia 2009 r. do dnia 27 sierpnia 2009 r.

-w sprawie II K 452/10 od dnia 29.01.2010 r. do dnia 30.01.2010 r. od dnia 21.02.2010 r. do dnia 28.06.2010 r. i okres odbytej w tej sprawie przez niego kary pozbawienia wolności;

5.  Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

6.  Na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym wyroku opisanego w pkt VI;

7.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 911/15

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy i ujawnionego w toku rozprawy głównej sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. M. skazany został prawomocnymi wyrokami:

I.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W.z dnia 2.06.2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 67/09 za czyn z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zb. z art. 276 k.k. w zb. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełniony w dniu 28.01.2009 r. na karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33§ 2 kk. na karę grzywny w wymiarze 120 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych. Wykonanie orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności Sąd zawiesił na okres 3 lat próby, oddając skazanego na podstawie art. 73 § 2 k.k. w okresie próby pod dozór kuratora. Ww. wyrokiem Sąd orzekł wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 990 zł. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary grzywny okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie w dniu 28.01.2009 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 3.11.2011 r., wydanym w sprawie o sygn. II Ko 1417/11 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

II.  Wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego w W. z dnia 24.11.2009 r. w sprawie o sygn. akt V K 816/10 (dawna sygn. akt V K 919/09) za czyn z art. 190 § 1 k.k., popełniony w dniu 8.05.2009 r. na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym na rzecz Urzędu Gminu w J..

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 5.05.2011 r. w sprawie o sygn. akt V Ko 681/11 określono wobec skazanego zastępczą karę 60 dni pozbawienia wolności za niewykonaną karę 4 miesięcy ograniczenia wolności i zarządzono jej wykonanie. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w W.z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie o sygn. akt V Ko 1263/11 wstrzymano wykonanie wobec skazanego A. M. zastępczej kary 60 dni pozbawienia wolności do dnia 30.09.2011 r.

III.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 21.01.2011 r. w sprawie o sygn. akt II K 104/10 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 3 czerwca 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI K 268/11 za czyny z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniach: w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 20 września 2009 r. do dnia 27 września 2009 r., w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 21 września 2009 r. do dnia 28 września 2009 r., w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 21 września 2009 r. do dnia 27 września 2009 r., w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 30 sierpnia 2009 r. do dnia 03 października 2009 r. i w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 30 sierpnia 2009 r. do dnia 03 października 2009 r. popełnione w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§ 1 kk. na kare 2 lat pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w nieustalonym dniu przypadającym w okresie czasu od 1 czerwca 2009 r. do dnia 8 października 2009 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 kk., art. 86 § 1 kk. w zw. z art. 91§ 2 kk. wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Sąd wykonanie wymierzonej kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 5 (pięciu) lat próby, przy czym w okresie próby na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddano skazanego pod dozór kuratora sądowego oraz na podstawie art. 72 § 1 k.k. zobowiązano go do kontynuowania nauki.

Postanowieniami Sądu Rejonowego w W. z dnia 2.04.2014 r. i 23.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 1244/14, IIK 104/10 zarządzono wykonanie wobec skazanego warunkowo zawieszonej kary i zaliczono skazanemu na poczet wskazanej powyżej kary okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 29.10.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. oraz od 09.11.2010 r. do 21.01.2011 r.

IV.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 18.01.2012 r. w sprawie o sygn. akt V K 1039/10 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 27 sierpnia 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI Ka 300/12 za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 sierpnia 2009 r. na karę jednego roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 276 k.k. popełniony w dniu 24 sierpnia 2009 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 kk., art. 86 § 1 kk., wymierzono karę łączną jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby, na podstawie zaś art. 73 § 2 k.k. oddany został w okresie próby pod dozór kuratora.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W. z dnia 16.12.2013 r. zarządzono wykonanie wobec skazanego warunkowo zawieszonej kary i zaliczono skazanemu na poczet wskazanej powyżej kary okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w sprawie od dnia 26 sierpnia 2009 r. do dnia 27 sierpnia 2009 r.

V.  Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 25.01.2012 r., w sprawie II K 452/10 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 8 listopada 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI Ka 488/12 za czyn z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 19 lutego 2010 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33§ 2 kk. na karę grzywny w wymiarze 70 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych, za czyn z art. 288 § 1 k.k., popełniony w dniu 19 lutego 2010 r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełniony w dniu 21 lutego 2010 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 kk., art. 86 § 1 kk., wymierzono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł nadto wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w części na rzecz Ł. K. w kwocie 405 złotych, K. K. w kwocie 87,50 złotych, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył oskarżonemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 29.01.2010 r. do dnia 30.01.2010 r., od dnia 21.02.2010 r. do dnia 28.06.2010 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w W.z dnia (...).2013 r. sygn. akt II Ko 3441/13 zarządzono wykonanie wobec skazanego zastępczej kary 35 dni pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę w wymiarze 70 stawek.

VI.  Wyrokiem Sądu Rejonowego dla W. Ż. w W. z dnia 1.07.2013 r. w sprawie o sygn. akt III K 100/13 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zb. z art. 204 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełniony w okresie od 13.11.2012 r. do 5.12.2012 r. na karę jednego roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego w sprawie w dniu 5.12.2012 r.

Pismem z dnia 6 lutego 2015 r. skazany A. M. wniósł o wydanie w stosunku do niego wyroku łącznego, obejmującego: wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 25 stycznia 2012 r., wydany w sprawie o sygn. akt II K 452/10; wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 21 stycznia 2011 r., wydany w sprawie o sygn. akt II K 104/10 oraz wyrok Sądu Rejonowego w W. z dnia 18 stycznia 2012 r., wydany w sprawie o sygn. akt V K 1039/10.

A. M. karę pozbawienia wolności odbywa od 22 marca 2013 r. Jak wynika w opinii z zakładu karnego zachowanie skazanego podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej jest zmienne. A. M. był 6 krotnie nagradzany, głównie w celu zachęcenia do poprawy zachowania oraz za właściwe postawy, ostatni raz w dniu 23 lipca 2015 r. Skazany był również 8 krotnie karany dyscyplinarnie, między innymi za wulgarne zwracanie się do przełożonych, odmowę wejścia na wyznaczony plac spacerowy, nawiązywanie nielegalnych kontaktów z innymi osadzonymi oraz zakłócanie ciszy nocnej. Ostatnio karany był w dniu 23 grudnia 2014 r. za zniszczenie wizjera celi mieszkalnej. Od lipca 2015 r. stara się właściwie wywiązywać z obowiązków wynikających z regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności i porządku wewnętrznego. Zdarzało mu się wobec przełożonych prezentować postawy nieregulaminowe, natomiast w relacjach ze współosadzonymi jest bezkonfliktowy. Skazany nie jest zainteresowany odbywaniem kary w systemie programowego oddziaływania. Deklaruje udział w podkulturze przestępczej i mocno utożsamia się z zasadami w niej panującymi. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności nie stwierdzono zachowań agresywnych ani autoagresywnych, nie stosowano wobec skazanego środków przymusu bezpośredniego. A. M. utrzymuje stały kontakt zewnętrzy z matką, kuzynami oraz szwagrem, uczestniczy w zajęciach kulturalno – oświatowych i sportowych. W okresie od 29 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. wziął udział w programie resocjalizacji z zakresu kształtowania kompetencji poznawczych, ukończył program z zakresu kultury fizycznej i promocji zdrowia. Posiada zobowiązania, których dotychczas nie uregulował w postaci grzywny w kwocie 1200 zł, obowiązków naprawienia szkody w kwocie 990 zł i w kwocie 1000 zł. W konkluzji opinii stwierdzono, iż prognoza penitencjarna, biorąc pod uwagę zmienne zachowanie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności jest negatywna.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: wyroków oraz postanowień orzeczonych w powołanych wyżej sprawach, opinii z Aresztu Śledczego w R. (k. 133-134, k. 153-154, k. 168-169), danych o karalności skazanego (k. 172-173) oraz jego wniosku (k. 2, sygn. akt IV 73/15).

Sąd zważył, co następuje:

W związku ze zmianą od 1 lipca 2015 r. przepisów ustawy kodeks karny, w tym przepisów rozdziału IX odnośnie kary łącznej, na wstępie zaznaczyć należy, że przepisy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015 r., poz. 396) uregulowały kwestię tzw. intertemporalną, to jest wyłączyły stosowanie przepisów rozdziału IX kodeksu karnego w nowym brzmieniu, a więc przepisów dotyczących nowych zasad orzekania kary łącznej w wyroku łącznym, do spraw w których połączeniu podlegałby wyłącznie kary prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. Zgodnie z tym przepisem – przepisów rozdziału IX ustawy kodeks karny , w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą kodeks karny , nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że przepisy art. 85 i następne k.k. w nowym brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. nie mają zastosowania w niniejszej sprawie do skazanego A. M., ponieważ wszystkie prawomocne skazania jakie zapadły wobec niego zostały orzeczone przed 1 lipca 2015 r., a ponadto – jak wynika z karty karnej, opinii o skazanym - po dniu 1 lipca 2015 r. nie zapadł wobec niego żaden nowy wyrok skazujący na karę podlegającą łączeniu z poprzednimi karami. Tym samym stwierdzić należy na wstępie, że w stosunku do skazanego A. M. w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy art. 85 i nast. k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r.

Zważyć należy zatem, że zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. właściwy Sąd wydaje wyrok łączny w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, jeżeli zachodzą ku temu warunki określone w szczególności w art. 85 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015 r.), a mianowicie sprawca popełniał dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z nich i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego postępowanie odnośnie wydania wyroku dotyczy wszystkich znanych sądowi wyroków skazujących.

Spośród wszystkich dotychczasowych prawomocnych skazań A. M. można było wyodrębnić dwie niezależne od siebie grupy przestępstw, spełniających kryteria określone w art. 85 k.k.

Pierwszą z nich stanowią przestępstwa, za które A. M. został skazany wyrokami: Sądu Rejonowego w W. z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt II K 67/09 oraz Sądu Rejonowego w W.z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie o sygn. akt V K 816/10 (dawna sygn. akt V K 919/09), opisanymi na wstępie pod pozycjami I i II. Chronologicznie pierwszym wyrokiem otwierającym tę grupę przestępstw, był wyrok wydany w sprawie II K 67/09, który zapadł w dniu 2 czerwca 2009 r. Ww. wyrokami orzeczono względem oskarżonego kary, kwalifikujące się do łączenia, tj. w sprawie o sygn. akt II K 67/09 karę 7 miesięcy pozbawienia wolności przy czym wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zawiesił na okres 3 lat próby, po czym postanowieniem z dnia 3.11.2011 r., Sąd zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary oraz w sprawie o sygn. akt V K 816/10 (dawna sygn. akt V K 919/09) karę 4 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

Kolejną grupą przestępstw stanowiły przestępstwa, za które A. M. został skazany wyrokami Sądu Rejonowego w W. w sprawach o sygn. akt II K 104/10, V K 1039/10 oraz II K 452/10 (opisanymi na wstępie pod pozycjami III, IV i V). Chronologicznie pierwszym wyrokiem otwierającym tę grupę przestępstw był wyrok Sądu Rejonowego w W.z dnia 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt II K 104/10) zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 3 czerwca 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI K 268/11, którym A. M. wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie Sąd warunkowo zawiesił na okres 5 (pięciu) lat próby. Postanowieniami Sądu Rejonowego w W. z dnia 2.04.2014 r. i 23.10.2014 r. w sprawie o sygn. akt II Ko 1244/14, IIK 104/10 zarządzono wykonanie wobec skazanego warunkowo zawieszonej kary. Orzeczeniem z dnia 18 stycznia 2012 r., zapadłym w sprawie o sygn. akt V K 1039/10, zmienionym następnie wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...) z dnia 27 sierpnia 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI Ka 300/12 względem A. M. orzeczono karę łączną jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 4 lat próby. Postanowieniem Sądu Rejonowego w W.z dnia 16.12.2013 r. zarządzono wykonanie wobec skazanego warunkowo zawieszonej kary. Wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 r., wydanym w sprawie II K 452/10, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego W. (...)z dnia 8 listopada 2012 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI Ka 488/12 orzeczono wobec A. M. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Postępowanie należało umorzyć w zakresie wyroku wskazanego w punkcie VI ( sprawa sygn. akt III K 100/13). Czyn za który A. M. został skazany tym wyrokiem popełniony został w okresie od 13.11.2012 r. do 5.12.2012 r., a więc po dacie wydania wyroków w sprawach II K 67/09, II K 104/10 Dlatego też w tym zakresie postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 572 kpk.

Rozważając wymiar kary łącznej Sąd miał na względzie dyrektywy wymiaru kary łącznej, a w szczególności kwestię związku podmiotowo – przedmiotowego zachodzącego między przestępstwami, za które wymierzono podlegające łączeniu kary jednostkowe oraz okoliczności zaistniałe po wydaniu łączonych wyroków.

W myśl przepisu art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając w odniesieniu do kary pozbawienia wolności 15 lat. Jednocześnie Sąd uznał, iż należy mieć na względzie obecnie obwiązujący przepis art. 89 § 1 b k.k. tj., iż Sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Z powyższego wynika, że kara łączna pozbawienia wolności mogła być wymierzona skazanemu za czyny z pierwszej grupy zbiegających się przestępstw, opisanych na wstępie w pkt I i II w granicach od 7 miesięcy do 9 miesięcy pozbawienia wolności. Kierując się zatem treścią przepisu art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. oraz biorąc za podstawę kary wymierzone z osobna za wszystkie ww. przestępstwa Sąd wymierzył skazanemu A. M. karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy.

Z kolei za czyny z drugiej grupy zbiegających się przestępstw, opisanych na wstępie w pkt III, IV i V Sąd mógł wymierzyć karę łączną w granicach od 2 lat do 7 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności. Mając na względzie powyższe Sąd w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt III, IV i V wymierzył skazanemu karę łączną 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

W stosunku do skazanego A. M. niewątpliwie zachodzi negatywna prognoza kryminologiczno-społeczna wynikająca również z faktu jego wielokrotnej karalności oraz fakt, że ww. aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności. Istotne znaczenie przy ustalaniu wymiaru kar łącznych pozbawienia wolności miała również negatywna opinia o skazanym z zakładu penitencjarnego. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż skazany podczas pobytu w zakładzie penitencjarnym był wielokrotnie karany dyscyplinarnie, deklaruje udział w podkulturze przestępczej i utożsamia się z zasadami w niej panującymi, a także, że nie jest zainteresowany odbywaniem kary w systemie programowego oddziaływania. Co więcej wobec dokonanych czynów przestępczych skazany wyraża postawę bezkrytyczną. Powyższe wskazuje, że skazany w dalszym ciągu przejawia negatywny stosunek do przestrzegania norm prawnych i jego resocjalizacja nie przebiega w sposób prawidłowy. Niewątpliwie zatem skazany jest osobą zdemoralizowaną a prezentowana przez niego postawa nie uzasadnia orzeczenia wobec niego kar łącznych w niskim wymiarze. Okoliczność ta, w przekonaniu sądu, przemawiałaby za orzeczeniem wobec skazanego kary łącznej przy zastosowaniu zasady asperacji bardziej zbliżonej do kumulacji kar niż ich absorpcji.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż A. M. skazywany był za czyny, które zdecydowana większość to przestępstwa przeciwko mieniu, jednakże popełniał on również przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, wolności, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Generalnie ww. czyny zostały popełnione w bliskich odstępach czasowych.

Sąd uznał więc, że kumulacja kar przekraczałaby potrzeby resocjalizacyjne. Z kolei zastosowanie przy wymiarze kary łącznej zasady absorpcji, czy też zasady asperacji w postaci bardzo zbliżonej do absorpcji, byłoby dla niego jedynie nagrodą, a także sprzeciwiałoby się wymogom prewencji ogólnej.

W kontekście powyższych rozważań, jak wskazano powyżej Sąd wymierzył A. M. kary łączne 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, przy zastosowaniu zasady asperacji. Tym samym Sąd uznał, że wniosek obrońcy skazanego, złożony podczas tzw. głosów stron, o zastosowanie przy ustaleniu wymiaru kary zasady pełnej absorpcji nie jest zasadny. Trzeba bowiem wyraźnie podkreślić, że z obowiązujących przepisów określających zasady orzekania kary łącznej nie wynika obowiązek kształtowania jej wymiaru przy zastosowaniu tylko całkowitej absorpcji. Niewątpliwie przy wymiarze kary łącznej dopuszczalne jest stosowanie zarówno zasady pełnej absorpcji, jak i zasady pełnej kumulacji, jednak są to rozstrzygnięcia skrajne, które znajdują zastosowanie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach, które w niniejszej sprawie nie wystąpiły. Pamiętać trzeba także, że celem instytucji wyroku łącznego nie jest premiowanie przestępcy popełniającego większą liczbę czynów zabronionych (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1981 r., sygn. akt VI KZP 5/81, OSNPG 1981/5/43; uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., sygn. I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13).

Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet wskazanej powyżej kary łącznej 8 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczył okresy rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego i odbytej kary, tj. w sprawie o sygn. II K 67/09 dzień 28.01.2009 r. i okres odbytej w tej sprawie przez niego kary pozbawienia wolności oraz w sprawie o sygn. akt V K 816/10 okres odbytej w tej sprawie przez niego kary 4 miesięcy ograniczenia wolności w całości, przyjmując, iż miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności.

Na ww. podstawie na poczet wskazanej powyżej kary łącznej 4 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności Sąd zaliczył okresy rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego i odbytej kary, tj. w sprawie o sygn. II K 104/10 od dnia 29.10.2009 r. do dnia 31.10.2009 r. oraz od 09.11.2010 r. do 21.01.2011 r.; w sprawie o sygn. akt V K 1039/10 od dnia 26 sierpnia 2009 r. do dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w sprawie o sygn. akt II K 452/10 od dnia 29.01.2010 r. do dnia 30.01.2010 r. od dnia 21.02.2010 r. do dnia 28.06.2010 r. i okres odbytej w tej sprawie przez niego kary pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym, pozostawiono do odrębnego wykonania.

Sąd, uwzględniając aktualną sytuację materialną i rodzinną skazanego oraz fakt odbywania przez niego kary pozbawienia wolności, zwolnił go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, mając w tym zakresie na uwadze treść przepisu art. 624 § 1 k.p.k.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak powyżej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Sajnog
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wołominie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Kulesza
Data wytworzenia informacji: