Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 172/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim z 2020-06-16

Sygn. akt II K 172 / 20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2020 roku

(...) w II Wydziale Karnym w składzie :

Przewodnicząca – SSR Justyna Żbikowska

Protokolant – (...)

w obecności (...)

prokuratora (...)

po rozpoznaniu na rozprawie 16 czerwca 2020 roku

sprawy (...) ((...))

syna (...) i (...)

urodzonego (...)

w (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1. (...) z dnia (...) roku w sprawie II K 668/13, za czyn z art. 178a § 1 kk, popełniony 31 sierpnia 2013 roku, na karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 20 złotych każda stawka, orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku – kara grzywny oraz środek karny zostały wykonane;

2. (...) z dnia (...) roku
w sprawie II K 77/14, za czyn z art. 244 kk, popełniony 17 stycznia 2014 roku, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda stawka – kara grzywny została wykonana;

3. zaocznym (...) z dnia 9 września 2014 roku w sprawie II K 9/14, zmienionym wyrokiem (...) w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 roku, sygn. akt VI Ka 314/15, za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony 8 grudnia 2013 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonana na okres 5 lat próby, orzeczono ponadto grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 40 złotych każda stawka, a także środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat;

- postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn. akt II Ko 1248/19, sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności; - kara pozbawienia wolności nie została wykonana, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie został wykonany;

4. (...) z dnia (...) roku w sprawie II K 65/18 za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony 15 stycznia 2018 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio; - kara nie została wykonana;

5. (...) z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie (...) za czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w okresie od września 2018 roku do 5 lipca 2019 roku oraz z art. 178a § 4 kk popełniony 4 czerwca 2019 roku, na karę odpowiednio 1 roku pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, z wymierzeniem kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio; - kara nie została wykonana;

- o r z e k a -

I. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt. 3 (sygn. akt II K 9/14), karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt. 4 (sygn. akt (...) oraz karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w pkt. 5 (sygn. akt II K 655/18) i wymierza skazanemu (...) karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 90 § 2 kk łączy środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeczone wyrokami opisanymi w pkt. 4 (sygn. akt (...) oraz pkt. 5 (sygn. akt (...)) i wymierza skazanemu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

III. w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym połączone wyroki pozostawia do odrębnego wykonania;

IV. na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie o wyrok łączny w pozostałym zakresie;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności:

- w sprawie (...) w postaci tymczasowego aresztowania od 15 lipca 2019 roku g. 10.30 do 25 listopada 2019 roku godz. 10.20,

- w sprawie II K 65/18 od 11 marca 2020 roku godz. 17.00 do 16 czerwca 2020 roku;

VI. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów postępowania przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa.

1. Sygn. akt II

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 172/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

(...)

(...) roku

II K 668/13

2.

(...)

(...) roku

II K 77/14

3.

(...)

9 września 2014 roku

II K 9/14

4.

(...)

(...) roku

II K 65/18

5.

(...)

25 listopada 2019 roku

(...)

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.

2.

3.

4.

5.

- skazanie wyrokiem (...) z dnia (...) roku, w sprawie o sygn. akt II K 668/13

- skazanie za czyn z art.178a § 1 kk popełniony 31 sierpnia 2013, na karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 20 zł. każda stawka, ponadto to orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku

- kara grzywny oraz środek karny zostały wykonane

- skazanie wyrokiem (...) z dnia (...) roku, w sprawie o sygn. akt II K 77/14

- skazanie za czyn z art. 244 kk popełniony dnia 17 stycznia 2014 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby oraz kare grzywny w wysokości 100 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda stawka,

– kara grzywny została wykonywana ;

- skazanie wyrokiem zaocznym (...) z dnia 9 września 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 9/14 zmieniony wyrokiem Sądu O. W. P. w W. z dnia 30 lipca 2015 roku sygn.. akt VI K 314/15

- skazanie za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony dnia 8 grudnia 2013 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, orzeczono ponadto grzywnę w wysokości 30 stawek dziennych po 40 złotych każda stawka, środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat

– postanowieniem z dnia 15 października 2019 roku, sygn.. akt II Ko 1248/19 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności - ---kara pozbawienia wolności nie została wykonana

- środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie został wykonany;

- skazanie wyrokiem (...) z dnia (...) roku, w sprawie o sygn. akt II K 65/18

- skazanie za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony dnia 15 stycznia 2018 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

–kara nie została wykonana;

- skazanie wyrokiem (...) z dnia 25 listopada 2019 roku, w sprawie o sygn. akt (...)

- skazanie za czyn z art. 207 § 1 kk w zb. a art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w okresie od września 2018 roku do 5 lipca 2019 roku oraz z art. 178a § 4 kk popełniony 4 czerwca 2019 roku na karę odpowiednio 1 roku pozbawienia wolności oraz 1 roku pozbawienia wolności, z wymierzeniem kary łącznej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności , ponadto orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

– kara nie została wykonana;

akt sprawy sygn.. II K 668/13

akta główne

WYROK

akta sprawy sygn. II K 77/14

akta główne:

WYROK

akta sprawy sygn. II K 9/14

wyrok SR

wyrok SO

teczka dozoru

D. 337/16

II Ko 1248/19

Postanowienie o zarządzeniu

akta sprawy sygn. II K 65/18

WYROK

akta sprawy sygn. (...)

WYROK

k. 24

k. 31

k. 47

k. 106

k. 203

k.123

k.377

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Brak faktów nieudowodnionych

------------------

-----------

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1-1.2.5

Dowody nieosobowe w postaci:

-wyroki i postanowień z akt spraw dołączonych

- dokumenty dotyczące wykonania kar

-dokumenty znajdujące się w aktach postępowania wykonawczego

-obliczenia kary,

- wywiady środowiskowe

-karta karna

- informacja od kuratora o wykonaniu kary

-informacja o pobytach i orzeczeniach

-opinia o skazanym

Wszystkie dowody zostały sporządzone poprawnie, kompleksowo i w sposób zgodny ze standardami rzetelnego postępowania, przez uprawnione do tego organy;

- nie była przedmiotem zarzutów stron, a także nie wzbudziła wątpliwości sądu.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

-----------

--------------------

Brak dowodów

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

wyrok (...) z dnia 9 września 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 9/14 zmieniony wyrokiem (...) w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 roku sygn. akt VI Ka 314/15

kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby

2.

wyrok (...) z dnia (...) roku, w sprawie o sygn. akt II K 65/18

kara 1 roku pozbawienia wolności , środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio

3.

wyrok (...) z dnia 25 listopada 2019 roku, w sprawie o sygn. akt (...)

kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności , środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

- wyrok łączny ferowano w oparciu o treść przepisu art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 lipca 2015 roku ;

- zgodnie z art. 85 kk i art. 86§ 1kk warunki do objęcia karą łączną spełniają kara orzeczona wyrokami w sprawach opisanych w wyroku pkt. 3 (II K 9/14) w pkt. 4 ( (...) i pkt. 5 ( (...)) bowiem kary te podlegają łączeniu oraz nie zostały wykonane;

- uwzględniono tylko kary pozbawienia wolności zostały uwzględnione przy orzekaniu kary łącznej

- zgodnie art. 85 § 1 i 2 kk w zw. z art. 90 § 2 kk połączono środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

- związek podmiotowo – przedmiotowy w sprawach, które zostały objęte węzłem wyroku łącznego gdyż obejmują skazania za czyny z art. 178a§4kk razy 3 i 207§1kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. zart. 11 §2 kk,

- przy wymiarze kary łącznej wzięto pod uwagę wyroki, dane dotyczące karalności skazanego, rodzaj i charakter czynów, za które został skazany, daty ich popełnienia,

- skazany dopuszczał się kolejnych czynów zabronionych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji i przeciwko rodzinie pomimo wcześniejszych skazań ;

- kara łączna w wyroku łącznym nie jest formą promocji dla kryminalnego zachowania skazanego, jak również stanowi podsumowanie jego przestępczej działalności,

- brak było możliwości zastosowania zasady absorpcji co do orzeczonych kar

- wymierzając karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności sąd kierował się zasadą częściowej kumulacji mając na uwadze dyspozycję art. 86§1 kk

- skazanemu wymierzono karę o 4 miesięcy krótszą, niż w przypadku gdyby każdą z kar wykonał indywidualnie

- środek karny orzeczono zgodnie z dyspozycją art. 90 § 2 kk

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Nie dotyczy

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt.III

Pkt.IV

Pkt.V

Orzeczone wobec skazanego w odrębnych postępowaniach obowiązki , środki kompensacyjne i środki karne, podlegają odrębnemu (samoistnemu) wykonaniu

Na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w pkt. 1 i 2 bowiem zaistniała negatywna przeslania z art. 85 § 3 kk (kary orzeczone przedmiotowymi wyrokami zostały wykonane w całości) lub z art. 87§1 kk kary nie podlegały łączeniu.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wyrokiem łącznym kary zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach objętych wyrokiem łacznym.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt.5

Skazany (...)

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Bochenek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
Osoba, która wytworzyła informację:  Justyna Żbikowska
Data wytworzenia informacji: