Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 798/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2019-02-18

Sygn. akt II K 798/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Marta Czapska

przy udziale Prokurator Anna Krysińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08.01. i 18.02.2019 r.

sprawy przeciwko

M. K. urodz. (...)

w N.

syna G. i M. z d. W.

skazanego prawomocnie wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 lutego 2002 r., sygn. akt II K 510/01 za czyny:

a) z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 19.06.2001 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

b) za czyn z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełnione w dniu 26.06.2001 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres 3 (trzech) lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22.01.2004 r., sygn. akt II Ko 571/03 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara ta została wykonana do dnia 28.10.2004 r.,

2. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11 października 2004 r., sygn. akt II K 273/04 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 25 marca 2004 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; na jej poczet zaliczono okres od dnia 25.03.2004 r. do dnia 28.04.2004 r.; kara została wykonana do dnia 30.10.2005 r.,

3. Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r., sygn. akt XVIII K 83/05 za czyn z art. 280 § 2 k.k., popełniony w dniu 3.12.2004 r., na karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 21.10.2009 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony z reszty kary,

4. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt II K 539/09:

a) za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 04.11.2008 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 178a § 2 k.k. popełniony w dniu 04.11.2008 r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 (trzech) lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24.05.2012 r., sygn. akt II Ko 627/12 zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 27.03.2014 r. sygn. akt II Ko 155/14 rozwiązano karę łączną i stwierdzono, że czyn z art. 178a § 2 k.k. stał się wykroczeniem z art. 87 § 1a k.w., zamieniono karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 (trzydziestu) dni aresztu, której wykonanie umorzono oraz zarządzono wykonanie kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; kara ta została wykonana do dnia 23.01.2014 r.,

5. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 30 stycznia 2012 r., sygn. akt II K 857/11 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy 22/23 lipca 2011 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 (pięciu) lat próby oraz karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważny kwocie 10 (dziesięciu) złotych; postanowieniem z dnia 26.11.2012 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz zamienił karę grzywny na karę zastępczą 25 (dwudziestu pięciu) dni pozbawienia wolności,

6. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt II K 59/12 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 26 września 2011 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od dnia 28.11.2011 r. do 07.12.2011 r.,

7. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt II K 145/12 za trzy czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w mocy z 3/4 lub 4/5 czerwca 2011 r., w okresie od 4 kwietnia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r. , w okresie od 25 listopada 2011 r. do 26 listopada 2011 r. na kary po 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności, za 14 czynów z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych: w okresie od 30.03.2011 r. do dnia 04.04.2011 r., w okresie od 18 marca 2011 r. do 20 marca 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu kwietnia 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu maja 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r. , w okresie od 4 kwietnia 2011 roku do 5 kwietnia 2011 r., w okresie od 20 kwietnia 2011 r. do 21 kwietnia 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu lipca 2011 r., w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r., w okresie od 14 marca 2011 r. do 15 marca 2011 r., w okresie od 10 marca 2011 r. do 15 marca 2011 r., w okresie od 15 lutego 2011 r. do dnia 26 lutego 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu kwietnia 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 1 marca 2011 r. do dnia 20 kwietnia 2011 r. na kary po 1 (jednym) roku pozbawienia wolności; za 2 czyny z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione: w dniu 18 czerwca 2011 r., w okresie od 14 marca 2011 r. do dnia 15 marca 2011 r. na kary po 1 (jednym) roku pozbawienia wolności; za czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, kary łącznej 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

8. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt II K 1092/12 za czyny:

a) z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 lipca 2012 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 263 § 2 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności; karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia w sprawie od dnia 25.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.,

9. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II K 291/13 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony z nocy 16/17.11.2010 r. na karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres 4 (czterech) lat próby,

10. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 kwietnia 2014 r., sygn. akt II K 1156/13 obejmującym kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami wskazanymi w punktach 5 i 6 na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu pozbawienia wolności w sprawie od 28.11.2011 r. do 07.12.2011 r. oraz kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach wskazanych w punktach 7 i 8 na karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na jej poczet zaliczono okres od dnia 25.07.2012 r. do dnia 01.08.2012 r.,

11. Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt II K 790/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 08.09.2010 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 20 (dwadzieścia) złotych,

12. Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie II K 238/16 na czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony bliżej nieustalonej daty nie później niż do dnia 7 września 2010 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

13. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt II K 513/17, w którym połączono kary

- pozbawienia wolności określone w pkt 9, 11 i 12 i orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w wysokości 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności, na jej poczet zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 1 lutego 2018 roku,

- grzywny, określone w pkt 5 i 11 i orzeczono karę łączną 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawiki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu złotych,

14. Sądu Rejonowego w Legionowie z 10 lipca 2017 r., sygn. akt II K 64/16, za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w okresie od 23.02.2008 r. do 19.05.2008 r., na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, na której poczet zaliczono okres zatrzymania od dnia 03.06.2008 r. do dnia 05.06.2008 r.

orzeka

I. Na mocy art. 4 § 1 k.k. stosuje wobec skazanego Kodeks Karny w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny i innych ustaw (Dz.U. poz. 396), zwany dalej „k.k.”.

II. Rozwiązuje kary łączne orzeczone wobec skazanego orzeczone w wyrokach łącznych wskazanych w punktach 10 i 13.

III. Na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punkcie 4 i 14 łączy i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

IV. Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie III wyroku zalicza okres pozbawienia skazanego wolności w okresie od dnia 23.07.2013 r. do dnia 23.01.2014 r.

V. Na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. i art. 89 § 1a i b k.k. kary pozbawienia wolności oraz kary łączne pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punkcie 5,6,7,8,11 i 12 łączy i orzeka karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

VI. Na mocy art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie V wyroku zalicza okres pozbawienia skazanego wolności w okresach:

- od dnia 25.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.,

- od dnia 23.01.2014 r. do dnia 14.07.2016 r.,

- od dnia 28.11.2011 r. do dnia 7.12.2011 r.,

- od dnia 1.08.2012 r. do dnia 23.07.2013 r.,

- od dnia 14.07.2016 r. do dnia 8.01.2018 r.

VII. Na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. kary grzywny wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punkcie 5 i 11 łączy i orzeka karę łączną 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych grzywny, oznaczając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych.

VIII. Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. umarza postępowanie w części połączenia innych kar.

IX. Na podstawie art. 619 § 1 k.p.k. oraz art. 29 ust. 1 Ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 172 (sto siedemdziesiąt dwa) złotych i 12 (dwanaście) groszy tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

X. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 798/18

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 18 lutego 2019 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

M. K. był prawomocnie skazany wyrokami Sądów:

1. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 lutego 2002 r., sygn. akt II K 510/01 za czyny:

a) z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w dniu 19.06.2001 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełnione w dniu 26.06.2001 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres 3 lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22.01.2004 r., sygn. akt II Ko 571/03 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara ta została wykonana do dnia 28.10.2004 r.,

2. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11 października 2004 r., sygn. akt II K 273/04 za czyn z art. 279 § 1 k.k. popełniony w dniu 25 marca 2004 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

3. Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 września 2005 r., sygn. akt XVIII K 83/05 za czyn z art. 280 § 2 k.k., popełniony w dniu 3.12.2004 r., na karę 5 lat pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 21.10.2009 r. skazany został warunkowo przedterminowo zwolniony z reszty kary,

4. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 7 stycznia 2010 r., sygn. akt II K 539/09:

a) za czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w dniu 04.11.2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 178a § 2 k.k. popełniony w dniu 04.11.2008 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24.05.2012 r., sygn. akt II Ko 627/12 zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności, postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 27.03.2014 r. sygn. akt II Ko 155/14 rozwiązano karę łączną i stwierdzono, że czyn z art. 178a § 2 k.k. stał się wykroczeniem z art. 87 § 1a k.w., zamieniono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności na karę 30 dni aresztu, której wykonanie umorzono oraz zarządzono wykonanie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności; kara ta została wykonana do dnia 23.01.2014 r.,

5. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 30 stycznia 2012 r., sygn. akt II K 857/11 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w nocy 22/23 lipca 2011 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz karę 50 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej za równoważny kwocie 10 złotych, postanowieniem z dnia 26.11.2012 r. Sąd Rejonowy w Legionowie zarządził wykonanie kary 2 lat pozbawienia wolności oraz zamienił karę grzywny na karę zastępczą 25 dni pozbawienia wolności,

6. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt II K 59/12 za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 26 września 2011 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od dnia 28.11.2011 r. do 07.12.2011 r.,

7. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt II K 145/12 za trzy czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w mocy z 3/4 lub 4/5 czerwca 2011 r., w okresie od 4 kwietnia 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r. , w okresie od 25 listopada 2011 r. do 26 listopada 2011 r. na kary po 10 miesięcy pozbawienia wolności, za 14 czynów z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnionych: w okresie od 30.03.2011 r. do dnia 04.04.2011 r., w okresie od 18 marca 2011 r. do 20 marca 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu kwietnia 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu maja 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r. , w okresie od 4 kwietnia 2011 roku do 5 kwietnia 2011 r., w okresie od 20 kwietnia 2011 r. do 21 kwietnia 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu lipca 2011 r., w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r., w okresie od 14 marca 2011 r. do 15 marca 2011 r., w okresie od 10 marca 2011 r. do 15 marca 2011 r., w okresie od 15 lutego 2011 r. do dnia 26 lutego 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu kwietnia 2011 r., w bliżej nieustalonym dniu w okresie od 1 marca 2011 r. do dnia 20 kwietnia 2011 r. na kary po 1 roku pozbawienia wolności; za 2 czyny z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione: w dniu 18 czerwca 2011 r., w okresie od 14 marca 2011 r. do dnia 15 marca 2011 r. na kary po 1 roku pozbawienia wolności; za czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności,

8. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt II K 1092/12 za czyny:

a) z art. 158 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 lipca 2012 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn z art. 263 § 2 k.k. w zb. z art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności; karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu rzeczywistego pozbawienia w sprawie od dnia 25.07.2012 r. do dnia 1.08.2012 r.,

9. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II K 291/13 za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony z nocy 16/17.11.2010 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na okres 4 lat próby,

10. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 kwietnia 2014 r., sygn. akt II K 1156/13 obejmującym kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami wskazanymi w punktach 5 i 6 na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, z zaliczeniem okresu pozbawienia wolności w sprawie od 28.11.2011 r. do 07.12.2011 r. oraz kary pozbawienia wolności wymierzone w sprawach wskazanych w punktach 7 i 8 na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na jej poczet zaliczono okres od dnia 25.07.2012 r. do dnia 01.08.2012 r.,

11. Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt II K 790/15 za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 08.09.2010 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny po 20 złotych,

12. Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie II K 238/16 na czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony bliżej nieustalonej daty nie później niż do dnia 7 września 2010 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

13. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt II K 513/17, w którym połączono kary

- pozbawienia wolności określone w pkt 9, 11 i 12 i orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w wysokości 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności, na jej poczet zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 1 lutego 2018 roku,

- grzywny, określone w pkt 5 i 11 i orzeczono karę łączną 120 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawiki dziennej na kwotę 10 złotych,

14. Sądu Rejonowego w Legionowie z 10 lipca 2017 r., sygn. akt II K 64/16, za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w okresie od 23.02.2008 r. do 19.05.2008 r., na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, na której poczet zaliczono okres zatrzymania od dnia 03.06.2008 r. do dnia 05.06.2008 r.

Dowód:

- dane o karalności k. 10,

- wyroki k. 164-167,232 akt sprawy II K 513/17 Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

- wyrok k. 177-179, postanowienie z k. 231 akt sprawy II K 857/11 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 280-281 akt sprawy II K 59/12 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 204-205 i postanowienia z k. 217, 251, 271 akt sprawy II K 539/09 Sądu Rejonowego w Legionowie,

-wyroki z k. 212-213,279 akt sprawy XVIII K 83/05 Sądu Okręgowego w Warszawie

- wyrok z k. 286-287, postanowienie k. 332, akt sprawy II K 273/04 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 276-278 akt sprawy II K 510/01 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 147-148 akt II K 291/13 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 180-186 akt sprawy II K 145/12 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 531-534 akt sprawy II K 1092/12 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyroki z k. 2427, k. 2569-2570 akt sprawy II K 64/16 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 123 akt sprawy II K 790/15 Sądu Rejonowego w Otwocku,

- wyrok z k. 190 akt sprawy II K 1056/13 Sądu Rejonowego w Legionowie,

- wyrok z k. 109-110 akt sprawy 238/16 II K 238/16 Sądu Rejonowego w Legionowie.

Skazany od dnia 27 lutego 2012 r. zaczął odbywać kolejne kary pozbawienia wolności. W warunkach więziennych zachowuje się zasadniczo poprawnie, był wielokrotnie nagradzany za poprawne zachowanie i jeden raz karany dyscyplinarnie. Kary pozbawienia wolności odbywa w systemie programowego oddziaływania. Wobec popełnionych przestępstw prezentuje postawę krytyczną.

Dowód:

- opinia o skazanym (k.102-103).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymieniony na k. 81 i 115 został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kary łącznej.

Sąd zważył, co następuje:

Analizując możliwości prawne wydania wobec skazanego wyroku łącznego należy wziąć pod uwagę, że wobec skazanego uprawomocniły się trzy wyroki po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), czyli te wymienione w punktach 11, 12 i 14. Wszystkie ww. przestępstwa skazany popełnił przed dniem 1 lipca 2015 r. W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.05.2016 r., sygn. akt II Akz 124/16 należy przyjąć, że wobec skazanego powinno mieć zastosowanie instytucja określona w art. 4 § 1 k.k.

Należy zatem porównać ustawy obowiązujące w czasie popełnienia przestępstw i w czasie wydania ostatniego wyroku jednostkowego i dokonać wyboru stanu prawnego względniejszego dla skazanego. Porównanie możliwości orzeczenia wyroku łącznego pod rządami poprzedniego stanu prawnego i obecnie obowiązującego, wskazuje na to, że pod rządami Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r. należałoby zastosować art. 85 k.k. w brzmieniu stanowiącym, że połączeniu podlegają kary orzeczone za dwa lub więcej przestępstw, jeśli sprawca popełnił przestępstwa przed wydaniem pierwszego wyroku co do któregokolwiek z przestępstw, a wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu. Stosując ten stan prawny połączeniu podlegałyby kary za przestępstwa wskazane w wyrokach opisanych w punktach 4 i 14 oraz osobno wymienione w wyrokach wskazanych w punktach 5,6,7,8,11 i 12. Przestępstwa wymienione w punktach 1,2,3 nie podlegają połączeniu z innymi karami, gdyż zostały popełnione po wydaniu poprzedniego wyroku i nie skazany nie popełnił innego przestępstwa do wydania kolejnego wyroku. Z kolei przestępstwo wymienione w punkcie 9 nie podlega połączeniu w żadnej z konfiguracji i stanie prawnym, gdyż okres próby i dalsze 6 miesięcy upłynęły w dniu 21.06.2017 r.

Od dnia 1 lipca 2015 r. uległa zmianie zasada orzeczenia kary łącznej, obecnie można połączyć kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu, jeśli sprawca nie odbył tych kar i nie popełnił kolejnego przestępstwa w okresie odbywania kar. Stosując tą zasadę kary wymienione w wyrokach wskazanych w punktach 9, 11, 12 i 14 podlegają połączeniu (por. opinia o skazanym z k. 102-103).

Z tego powodu połączenie kar powinno nastąpić na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie w ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).

Należy zwrócić uwagę, że połączenia w ramach pierwszej kary łącznej dotyczą kary za:

- posiadanie środków odurzających w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- odpłatnego udzielania środków odurzających, w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

W ramach drugiego zbiegu przestępstw podlegają połączeniu kary za:

- usiłowania kradzieży z włamaniem, w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności oraz 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych,

- usiłowania wymuszenia rozbójniczego, w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- 3 kradzieże i 14 kradzieży z włamaniem, w wymiarze kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności,

- udziału w bójce i posiadaniu amunicji, w wymiarze kary łącznej 10 miesięcy pozbawienia wolności,

- oszustwa, w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 100 stawek dziennych grzywny po 20 złotych,

- oszustwa, w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Suma kar wymierzonych skazanemu w ramach pierwszego zbiegu przestępstw wynosi 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności, a w ramach drugiego zbiegu 6 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 150 stawek dziennych grzywny.

Skazany ma 35 lat, jest kawalerem, jest ojcem rocznej córki (k.105,107). W warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, był wielokrotnie nagradzany, jeden raz był karany, wykazuje krytyczny stosunek wobec popełnionych przestępstw (k. 102-103). Popełnienie przez skazanego łącznie 12 przestępstw świadczy niewątpliwie o lekceważeniu przez niego porządku prawnego. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z uwzględnieniem w wyższym stopniu zasady kumulacji kar przemawia niewątpliwie kolejne popełnienie kilkunastu przestępstw (por. k. 10). Sąd uwzględnił za okoliczność łagodzącą, przemawiającą za zastosowaniem zasady częściowej absorpcji kar, pozytywną opinię z Aresztu Śledczego (k. 10) i sytuację życiową skazanego wynikającą z pisma jego żony (k.105).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słusznymi, sprawiedliwymi i spełniającymi swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinny być kare łączne w wymiarze 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności za pierwszy ciąg przestępstw oraz 5 lat pozbawienia wolności za drugi z ciągów przestępstw. Na poczet kar łącznych zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego, zgodnie z opinią Dyrektora Aresztu Śledczego z k. 102-103.

Ponadto połączeniu podlegają kary grzywny, orzeczone w wyrokach wymienionych w punktach 5 i 11. W wyroku wskazanym w punkcie 5 grzywnę wymierzono w wymiarze 50 stawek, a wysokość stawki oznaczono na 10 złotych, natomiast w wyroku wskazanym w punkcie 11 wymierzono ją w wysokości 100 stawek, przy oznaczeniu wysokości stawki na kwocie 20 złotych. Adekwatną do obu przestępstw i ich bliskiego podobnego charakteru czynów powinna być kara łączna 120 stawek dziennych. Wysokość jednej stawki oznaczono na kwotę 10 złotych, gdyż skazany nie ma majątku ani pracy oraz pozostało mu do odbycia około półtorej roku pozbawienia wolności. Na poczet tej kary łącznej zaliczono spłaconą grzywnę w wyroku opisanym w punkcie 3.

Obrońca z urzędu wykonał swe obowiązki, lecz nie uzyskał stosownego wynagrodzenia, stąd zasądzono na jego rzecz odpowiednie wynagrodzenie.

Skazany nie posiada majątku, ani pracy, odbywa kary, których koniec przypada obecnie za około półtorej roku, nie ma zatem możliwości zwrotu kosztów sądowych. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd przejął te koszty na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: