Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXII GWzt 37/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-10-30

Sygn. akt XXII GWzt 37/15

POSTANOWIENIE

Dnia 30 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2015 r. w Warszawie

sprawy z powództwa (...) S.A. ( (...) S.A.) z siedzibą w A.

przeciwko (...) (poprzednio (...)) spółce z o.o. w (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (poprzednio (...) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) sp.k. w K.

o ochronę praw do znaków towarowych

postanawia: stwierdzić prawomocność z dniem 6 października 2015 r. postanowienia wydanego w dniu 28 września 2015 r.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 363 § 1 k.p.c. orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Zgodnie natomiast z art. 364 § 1 k.p.c. prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym.

Postanowienie o umorzeniu postępowania zostało wydane i ogłoszone na rozprawie 28/09/2015 r. Żadna ze stron nie wniosła w terminie zażalenia ani wniosku o sporządzenie uzasadnienia. (art. 394 § 2 k.p.c.) Uznać zatem należy, iż orzeczenie to uprawomocniło się po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia, tj. z dniem 6 października 2015 r. Uwzględniając wniosek pozwanych, na podstawie art. 364 § 1 w zw. z art. 363 § 1 i art. 394 § 2 k.p.c., Sąd postanowił o stwierdzeniu prawomocności orzeczenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Piwowarska
Data wytworzenia informacji: