Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXII GWo 21/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-05-18

Sygn. akt XXII GWo 21/11

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Warszawie w dniu 18 maja 2011 r. sprawy

z wniosku Klub (...) (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko W. D.

- o uznanie wyroku sądu polubownego

postanawia :

1.  uznać wyrok Sądu Polubownego (...) przy (...) Izbie (...) w W. wydany 29 kwietnia 2010 r. w sprawie sygn. akt (...) – w odniesieniu do pkt 1.;

2.  zasądzić od W. D. na rzecz Klub (...) (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt XXIIGWo 21/11

UZASADNIENIE

11 V 2011 r. Klub (...) S.S.A. w W. wniósł o uznanie wyroku Sądu Polubownego (...) (...) przy (...) Izbie (...) w W. wydanego w dniu 29 IV 2010 r. w sprawie sygn. akt (...) - w odniesieniu do pkt 1. Wyrokiem tym Sąd stwierdził, że W. D. naruszył prawa podmiotowe powoda w wyniku rejestracji domeny internetowej (...) (pkt 1.) i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.585 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt 2).

2 II 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił skargę W. D. o uchylenie wyroku Sądu Polubownego z 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt (...)).

Sąd zważył co następuje :

Przepis art. 1212 § 1 w zw. z art. 1214 § 1 k.p.c. stanowi, że wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą przed nim zawartą po ich stwierdzeniu ich wykonalności lub uznaniu przez sąd, w zależności od tego, czy nadają się one do wykonania, czy też nie. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. (art. 1213 zdanie pierwsze k.p.c.) Uznając za zasadny wniosek Klub (...) S.S.A. w W. Sąd orzekł jak w sentencji.

Orzeczenie o kosztach postępowania klauzulowego oparte jest na przepisie art. 98 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 2 i § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu .

Zarządzenie:

- odnotować, zakreślić,

- odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy

i uczestnikowi postępowania z pouczeniem o zażaleniu,

- k. z wpływem lub za miesiąc.

18.05.2011 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Piwowarska
Data wytworzenia informacji: