Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GCo 322/13 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-01-24

Sygn. akt XX GCo 322/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Anna Iwaszko

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. C. de L. A. w M. (Tunezja)

przeciwko (...) sp. z o.o. w W.

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

SSO Anna Iwaszko

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2016 r. Sąd zobowiązał pełnomocnika wnioskodawcy do przedstawienia w terminie 4 miesięcy odpisu prawomocnego postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego (art. 386 i nast. Prawa upadłościowego i naprawczego), celem wprowadzenia zarządcy zagranicznego do udziału w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu państwa obcego i wywołania skutków prawnych z art. 397 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem zawieszenia postępowania w sprawie.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208 1 , lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu do wykonania zarządzenia z dnia 26 lipca 2016 r., na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., należało orzec, jak w sentencji.

SSO Anna Iwaszko

ZARZĄDZENIE

(...)

SSO Anna Iwaszko

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Iwaszko
Data wytworzenia informacji: