Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 1312/13 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-03-04

Sygn. akt XX GC 1312/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 marca 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Arkadiusz Zagrobelny

Protokolant: sekr. sądowy Wioleta Kowalczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa syndyka masy upadłości spółki (...)

(...)S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z.

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

o zapłatę 505 949,91 zł

I.  nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział XX Gospodarczy w dniu 15 maja 2009 r. w części utrzymuje w mocy, tj. co do kwoty głównej w wysokości 95 297,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz co do odsetek ustawowych liczonych od kwoty 95 297,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 5 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od spółki (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Z. na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. łączną kwotę

15 797,05zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć od spółki (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z.na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w

Warszawie) kwotę 838,05 (słownie: osiemset trzydzieści osiem złotych pięć groszy) tytułem kosztów sądowych pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa;

V. nakazuje ściągnąć od (...) sp. z o.o.z siedzibą w W.na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w Warszawie) kwotę 184,54 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem kosztów sądowych pokrytych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

SSR (del.) Arkadiusz Zagrobelny

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Arkadiusz Zagrobelny
Data wytworzenia informacji: