Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 1189/14 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-08-24

Sygn. akt XX GC 1174/14

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Maciej Kruszyński

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. L., M. W., K. M., W. S. (1)

przeciwko (...) S.A. w W.

przy udziale interwenientów ubocznych po stronie powodowej R. K., M. K.

o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały

postanawia:

1.  zawiadomić Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o toczącym się postępowaniu z powództwa P. L., M. W., K. M., W. S. (2) przy udziale interwenientów ubocznych po stronie powodowej R. K., M. K. przeciwko (...) SA w W.;

2.  połączyć sprawę o sygn. akt XX GC 1174/14 ze sprawą o sygn. akt XXGC 1189/14 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. akt XXGC 1174/14.

SSO Maciej Kruszyński

UZASADNIENIE ad. pkt 2

Zgodnie z art. 6. 1. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Wynik postępowania w niniejszej sprawie, może mieć wpływ na toczące się przed Komisją Nadzoru Finansowo, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji (...) SA. Przedmiotem niniejszej sprawy jest bowiem zaskarżenie uchwały o zniesieniu dematerializacji, co jest jedną z przesłanek udzielenia zezwolenia.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 6. 1. ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność w zw. z art. 59 k.p.c., Sąd Okręgowy uznał za stosowne zawiadomienie o toczącym się postępowaniu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, celem umożliwienia ewentualnego skorzystania z uprawnień, o których mowa w powołanych wyżej regulacjach.

SSO Maciej Kruszyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Sielczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Kruszyński
Data wytworzenia informacji: