Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 602/11 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-12-20

Sygn. akt XX GC 602/11

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Anna Rachocka

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: (...) spółki z o. o. w W.

przeciwko: T. P.

o upoważnienie i zaniechanie

I.  upoważnia powoda (...) spółkę z o. o. w W. do dokonania czynności polegającej na usunięciu:

1.  wszystkich szyldów zawierających elementy (...) oraz znaki graficzne przypominające herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...), użytych do oznaczenia: lokalu przedsiębiorstwa pozwanego w K. przy ul (...), w tym: niebieskiego szyldu z napisem (...) wykonanym białą czcionką oraz białym znakiem graficznym przypominającym herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...), zamontowanego nad wejściem do budynku w K. przy ul .(...); szyldu ze znakiem przypominającym herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...), wykonana białą czcionką na niebieskim tle – znajdującego się na bocznej ścianie budynku w K. przy ul .(...) oraz niebieskiego szyldu z napisem (...) wykonanym białą czcionką oraz białym znakiem graficznym przypominającym herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...) znajdującego się przy drodze wjazdowej do budynku w K. przy ul .(...) na skrzyżowaniu z drogą nr (...);

2.  oznaczeń z elementami (...)lub znakami graficznymi przypominającymi herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...)umieszczonych na pojeździe mechanicznym marki (...) o numerze rejestracyjnym (...);

II.  zakazuje pozwanemu T. P. dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na:

1.  oznaczeniu przez pozwanego szyldami zawierającymi elementy (...) lub znaki graficzne przypominające herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...) lokalu przedsiębiorstwa pozwanego w K. przy ul. (...) oraz wszelkich innych lokalizacji, w których pozwany prowadzi działalności gospodarczą, oraz

2.  oznaczeniu pojazdów mechanicznych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu pozwanego służących do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pojazdu mechanicznego marki (...) o numerze rejestracyjnym (...) elementami (...) lub oznaczeniami graficznymi przypominającymi herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...);

III.  zakazuje pozwanemu naruszania prawa powoda do firmy polegającego na:

1.  oznaczeniu przez pozwanego szyldami zawierającymi elementy (...) lub znaki graficzne przypominające herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...) lokalu przedsiębiorstwa pozwanego w K. przy ul. (...) oraz wszelkich innych lokalizacji, w których pozwany prowadzi działalności gospodarczą, oraz

2.  oznaczeniu pojazdów mechanicznych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu pozwanego służących do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pojazdu mechanicznego marki (...) o numerze rejestracyjnym (...) elementami (...) lub oznaczeniami graficznymi przypominającymi herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...);

IV.  nakazuje pozwanemu, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, złożenia publicznie oświadczenia w czasopismach (...) lub (...) w formacie co najmniej pół strony, rozmiar czcionki 12 pt., o następującej treści:

„Ja, T. P., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) w K., niniejszym przepraszam spółkę (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. za naruszenia praw wyłącznych tej spółki, w tym prawa do firmy (...) sp. z o.o. oraz popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji. Dokonane przez mnie naruszenia polegały na oznaczeniu lokalu mojego przedsiębiorstwa w K. przy ul. (...) szyldami zawierającymi nazwę (...) oraz oznaczenie graficzne bez zgody (...) sp. z o.o.

oraz upoważnia powoda do opublikowania powyższego oświadczenia w jednym ze wskazanych powyżej czasopism, na koszt pozwanego w przypadku gdyby pozwany nie opublikował go w powyższym terminie;

I.  nakazuje pozwanemu wydanie powodowi w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku wszystkich szyldów zawierających elementy (...) lub oznaczenia graficzne przypominające herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...) znajdujące się w posiadaniu pozwanego w dacie złożenia pozwu, w tym niebieskiego szyldu z napisem (...) wykonanym białą czcionką oraz białym znakiem graficznym przypominającym herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...), szyldu ze znakiem graficznym przypominającym herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...) wykonana białą czcionką na niebieskim tle oraz niebieskiego szyldu z napisem (...) wykonanym biała czcionką oraz białym znakiem graficznym przypominającym herb, którego wnętrze zajmuje duża litera (...);

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.117,00 (dziesięć tysięcy sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

SSO Anna Rachocka

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dżuła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Rachocka
Data wytworzenia informacji: