Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XX GC 278/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-07-13

Sygn. akt XX GC 278/11

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2011 r.

*

Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodnicząca - SSO Joanna Sieradz

po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2011 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy (...) S.A. w W.

przeciwko Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w W.

na skutek odwołania (...) S.A. w W.

od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr (...) z dnia 11

marca 2011 roku

postanawia:

oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozstrzygnięcia

sprawy

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w odwołaniu od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 marca 2011 roku stwierdzającej naruszenie przez powoda art. 18 ust. l i 5 ustawy o radiofonii i telewizji, poprzez rozpowszechnianie w dniu (...)roku o godzinie 15.55 audycji z cyklu „(...)" oraz nakładającej na powódkę kartę pieniężną w wysokości (...), wnosił wstrzymanie jej wykonania do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Uzasadniając wniosek powód podał, iż nałożona kara pieniężna jest wysoka, zważywszy na maksymalną wysokość wyznaczoną przez przepis art. 53 ustawy o radiofonii i telewizji. W ocenie powoda, biorąc pod uwagę zarzuty zawarte w niniejszym odwołaniu, zwłaszcza te dotyczące treści zaskarżonej decyzji i jej braków w zakresie

obejmującym uzasadnienie wysokości nałożonej kary wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpoznania odwołania przez Sąd jest uzasadniony.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004r. Nr 253, póz. 2531 ze zm.) postępowaniu w sprawach odwołań od decyzji, o których mowa w ust. l, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. W świetle zaś art. 479 30 kpc w razie wniesienia odwołania od decyzji Prezesa Urzędu, sąd ochrony konkurencji i konsumentów może, na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sadu Okręgowego nie zachodzą podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Decyzja ta bowiem nie jest prawomocna, a zatem również natychmiast wykonalna. Decyzji Przewodniczący Rady Radiofonii i Telewizji nie opatrzył także rygorem natychmiastowej wykonalności. Powyższe względy zatem czynią wniosek powoda niezasadnym.

Mając powyższe na uwadze Sad orzekł jak w postanowieniu.

SSO Joanna Sieradz

Z/(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Sieradz
Data wytworzenia informacji: