Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GCo 290/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-01-12

Sygn. akt XVI GCo 290/17

POSTANOWIENIE

Dnia 12 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący – SSO Cezary Skwara

po rozpoznaniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. H.

z udziałem A. R.

o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu

postanawia:

I. stwierdzić swą niewłaściwość;

II. przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, IX Wydziałowi Gospodarczemu, według właściwości rzeczowej.

SSO Cezary Skwara

UZASADNIENIE

W przedmiotowej sprawie, mając na względzie przedmiot żądania objętego spornym wnioskiem, którym jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci aktu notarialnego, Sąd Okręgowy stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę wyłącznie właściwemu rzeczowo do jej rozpoznania sądowi rejonowemu, którym z uwagi na właściwość ogólną, tj. miejsce zamieszkania dłużnika – uczestnika niniejszego postępowania (art. 27 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Literalna i nie budząca żadnych wątpliwości treść art. 781 § 2 k.p.c. wskazuje na wyłączną właściwość sądów rejonowych w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 k.p.c., bez względu na wartość przedmiotu sporu i miejsce siedziby wierzyciela.

W myśl art. 200 § 1 k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość przekaże sprawę sądowi właściwemu. Wobec czego, orzeczono jak w sentencji.

SSO Cezary Skwara

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2.(...)

SSO Cezary Skwara

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Muchlia
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Cezary Skwara
Data wytworzenia informacji: