Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 587/10 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-06-09

Sygn. akt XVI GC 587/10 (XVI GC 755/10)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w XVI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Rybicka - Pakuła Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Zagórska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2011 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółka jawna (...) Spółka jawna z siedzibą w miejscowości G. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 276.630,00 PLN

oraz sprawy z powództwa: (...) Spółka jawna (...) Spółka jawna z siedzibą w miejscowości G. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę 461.034,00 PLN

1.  zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz (...) Spółka jawna (...) Spółka
jawna z siedzibą w miejscowości G. kwotę 276.630,04 zł (słownie: dwieście
siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 04/100) wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia 5 marca 2010r. do dnia zapłaty, oraz kwotę 461.034,48 zł
(słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści cztery złote i 48/100) wraz z
ustawowymi odsetkami od dnia 28 stycznia 201 Or. do dnia zapłaty;

2.  w pozostałym zakresie powództwa oddala;

3.  zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. na rzecz (...) Spółka jawna (...) Spółka
jawna z siedzibą w miejscowości G. kwotę 36.884,00 zł (słownie: trzydzieści sześć
tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO M Rybicka - Pakuła

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Sierpińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: